A szent kenet szentsége – 2022.04.03.

Nagyböjtben szoktuk kiszolgáltatni a betegek szentségét azoknak az idős, beteg híveknek, akik ezt kérik. Mit tud nyújtani ez a szentség? Erről elmélkedünk dr. Belon Gellért püspök atya 1985-ös írása alapján.

 

1./ Ahogy Krisztus nézte a szenvedést és a halált, azt a látásmódot és magatartást indítja föl bennünk. Először is el kell mélyülni bennünk annak a tudatnak, hogy a szenvedés és a halál nem Isten teremtése. Ez az ördög találmánya, ami a bűn következtében áradt el az Isten által jónak és boldognak teremtett világon. Nekünk jogunk és kötelességünk egészségünket ápolnunk, és ahogy tudjuk, visszaszereznünk. Viszont amitől nem tudunk megszabadulni, azt úgy kell elviselnünk, ahogy Krisztus Urunk elviselte, és fel kell fedeznünk a szenvedésekben és a halálban azokat az értékeket és megváltói erőket, amiket Jézus belerejtett azokba. Hiszen a szenvedés is, a halál is a sátán fegyvere volt; a sátán csapdája és tőre, amivel a mi Urunkat akarta elpusztítani és megsemmisíteni. Ám Urunk, azáltal hogy magára engedte a sátán erőit és engedte azokat teljes hatásukban érvényesülni szenvedésében és halálában, épp ezzel vesztett a sátán, hiszen feltámadásában megmutatta, hogy semmire sem jutott mesterkedéseivel, sőt épp az Atya akaratából nagyobb dicsőségre jutott, „Úrrá és Messiássá tette” (ApCsel 2,36).

Szentségimádás a családokért, melyeket sátáni erők akarnak szétrombolni – 2022.04.01.

1./ Ukrajnában háború dúl, mely rengeteg szenvedést hoz az emberekre. Ám a háború szónak sokféle jelentése van. Eszerint nem csak fegyveres háború létezik, de van gazdasági háború, amit az oroszok ellen vezetett be a nyugati világ. Bizonyos termékeket nem adnak el, másokat nem vásárolnak meg az oroszoktól. Beszélünk családon belüli háborúról is, amikor a házastársak közötti harag szinte elviselhetetlenné teszi a családi életet. Ezeken kívül beszélünk az emberben belül dúló háborúról is.

Miből fakad ez a belső háború? Az ember testből és lélekből alkotott teremtmény. Isten eredetileg olyannak teremtette az embert, akiben a test és lélek belső békében, harmóniában van. Ám jött a sátán, és bűnre kísértette az embert. Amikor az első emberpár elkövette a bűnt, mindjárt észlelték a lélek belső békéjének megromlását. Szégyellték a bűnt, ezért elrejtőztek – miként a csínyt elkövető gyerek is elbújik, és titkolja csínytettét.

Ha valakit baleset ér, vagy operáción esik át, a bőrön ejtett vágás ugyan beheged, de nyoma marad. Az első bűn is nyomott hagyott az ember lelkén, ezért mondjuk ezt áteredő bűnnek. A keresztség ugyan eltörli az áteredő bűnt, de nem törli el a bűnre vivő hajlamot, és akaratunk meggyengülését. Ezek azok a „sebhelyek”, melyek megmaradnak minden emberben. A sátán minden embert megkísért, még Jézust is megkísértette, hogy ne Isten akarata szerint éljen, hanem a sátán ösztökélése szerint éljen.

Isten nélkül nincs béke, csak rombolás – 2022.03.28.

1./ A terrorizmus, a háború, az LMBTQ- és gender-ideológia közös vonása a rombolás.

Minden totalitárius ideológia esetében megfigyelhető, hogy Istentől elválva új embert, új világot akar megvalósítani. Minden erőszakos megoldás az értelem romboló elkórosodásának tűnik. A nyugati világ, mely napjainkra elvált Istentől, egyfajta szellemi elkórosodás jeleit mutatja. Az istentelen világ óhatatlanul egyre embertelenebb is lesz.

A keresztények feladata: harcolni az emberért, harcolni az embertelenség ellen. Konkrétan: a népszavazáson való részvétellel harcolni gyermekeink megrontása ellen, ezen keresztül harcolni a világ további megrontása ellen.

 

2./ Az egy hónapja dúló orosz-ukrán háború sötét felhője borítja be Európát.

Az eddigi szellemi romboláshoz most fizikai rombolás is társult. Ezekben a háborús időkben jó olvasni egy világosan látó ember gondolatait.

„Ahol a püspök van, ott van a katolikus egyház” - 2022.03.21.

1./ Egy interneten elérhető video-felvételen látható a budavári Magdolna-templom romjainál 2022. január 9-én, vasárnap bemutatott szabadtéri szentmise. A tridenti rítus szerint – latin nyelven – bemutatott szentmisét Simon Gábor atya, volt városlődi plébános végezte, akit 2020. októberében a veszprémi érsek felfüggesztett minden papi szolgálat alól. Az érseki rendelkezésből az is kiderül, hogy a felfüggesztett atya egy ismeretlen időpontban belépett a Szent X. Pius Testvérületbe. Miután a felfüggesztett pap elhagyta szolgálatát, katolikus templomban nem végezhet semmiféle papi funkciót. A templomrom nem számít megszentelt helynek, így ezt az eseményt akár indifferensnek is tekinthetnénk. Ami miatt mégsem közömbös számunkra, az a rajta résztvevő mintegy negyven hívő miatt van, akiknek tudnia kell, hogy a szakadár liturgia katolikusoknak érvénytelen.