Szentségimádás a családokért, melyeket sátáni erők akarnak szétrombolni – 2022.04.01.

1./ Ukrajnában háború dúl, mely rengeteg szenvedést hoz az emberekre. Ám a háború szónak sokféle jelentése van. Eszerint nem csak fegyveres háború létezik, de van gazdasági háború, amit az oroszok ellen vezetett be a nyugati világ. Bizonyos termékeket nem adnak el, másokat nem vásárolnak meg az oroszoktól. Beszélünk családon belüli háborúról is, amikor a házastársak közötti harag szinte elviselhetetlenné teszi a családi életet. Ezeken kívül beszélünk az emberben belül dúló háborúról is.

Miből fakad ez a belső háború? Az ember testből és lélekből alkotott teremtmény. Isten eredetileg olyannak teremtette az embert, akiben a test és lélek belső békében, harmóniában van. Ám jött a sátán, és bűnre kísértette az embert. Amikor az első emberpár elkövette a bűnt, mindjárt észlelték a lélek belső békéjének megromlását. Szégyellték a bűnt, ezért elrejtőztek – miként a csínyt elkövető gyerek is elbújik, és titkolja csínytettét.

Ha valakit baleset ér, vagy operáción esik át, a bőrön ejtett vágás ugyan beheged, de nyoma marad. Az első bűn is nyomott hagyott az ember lelkén, ezért mondjuk ezt áteredő bűnnek. A keresztség ugyan eltörli az áteredő bűnt, de nem törli el a bűnre vivő hajlamot, és akaratunk meggyengülését. Ezek azok a „sebhelyek”, melyek megmaradnak minden emberben. A sátán minden embert megkísért, még Jézust is megkísértette, hogy ne Isten akarata szerint éljen, hanem a sátán ösztökélése szerint éljen.

Isten nélkül nincs béke, csak rombolás – 2022.03.28.

1./ A terrorizmus, a háború, az LMBTQ- és gender-ideológia közös vonása a rombolás.

Minden totalitárius ideológia esetében megfigyelhető, hogy Istentől elválva új embert, új világot akar megvalósítani. Minden erőszakos megoldás az értelem romboló elkórosodásának tűnik. A nyugati világ, mely napjainkra elvált Istentől, egyfajta szellemi elkórosodás jeleit mutatja. Az istentelen világ óhatatlanul egyre embertelenebb is lesz.

A keresztények feladata: harcolni az emberért, harcolni az embertelenség ellen. Konkrétan: a népszavazáson való részvétellel harcolni gyermekeink megrontása ellen, ezen keresztül harcolni a világ további megrontása ellen.

 

2./ Az egy hónapja dúló orosz-ukrán háború sötét felhője borítja be Európát.

Az eddigi szellemi romboláshoz most fizikai rombolás is társult. Ezekben a háborús időkben jó olvasni egy világosan látó ember gondolatait.

„Ahol a püspök van, ott van a katolikus egyház” - 2022.03.21.

1./ Egy interneten elérhető video-felvételen látható a budavári Magdolna-templom romjainál 2022. január 9-én, vasárnap bemutatott szabadtéri szentmise. A tridenti rítus szerint – latin nyelven – bemutatott szentmisét Simon Gábor atya, volt városlődi plébános végezte, akit 2020. októberében a veszprémi érsek felfüggesztett minden papi szolgálat alól. Az érseki rendelkezésből az is kiderül, hogy a felfüggesztett atya egy ismeretlen időpontban belépett a Szent X. Pius Testvérületbe. Miután a felfüggesztett pap elhagyta szolgálatát, katolikus templomban nem végezhet semmiféle papi funkciót. A templomrom nem számít megszentelt helynek, így ezt az eseményt akár indifferensnek is tekinthetnénk. Ami miatt mégsem közömbös számunkra, az a rajta résztvevő mintegy negyven hívő miatt van, akiknek tudnia kell, hogy a szakadár liturgia katolikusoknak érvénytelen.

Áldott, aki az Úrban bízik – 2022.03.17.

1./ Az ember előtt álló két életútról – vagy kétféle magatartásról – több helyen is olvasunk a Bibliában. A mai szentmise olvasmányában Jeremiás próféta szemléletes példával mutatja be azt az embert, aki Istenben bízik, illetve azt, aki az emberben bízik (Jer 17,5-10). Aki Istenbe veti bizalmát, hasonló lesz a víz mellé ültetett fához, melynek lombja szárazság idején is zöldellni fog, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ezzel szemben az az ember, akinek szíve elfordult az Úrtól és emberben bízik, a pusztai cserjéhez hasonlít.

Jeremiás soraiban az első zsoltár tanítása csendül fel, amely az igaz ember és a gonosz ember magatartását állítja szembe egymással. Az igaz ember az isteni tanítás igazságához szabja életét, ezért olyan lesz, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem és levelei nem hervadnak el. A gonosz ember a gonoszok tanácsát és a bűnösök útját választja, ezért élete a szél sodorta pelyvához hasonlít.