„Férfinak és nőnek teremtette őket”, 3. - 2022.05.02.

1./ „Krisztus elé semmit ne tegyetek”. Erre figyelmeztette szerzetestársait Nursiai Szent Benedek (480-547). Ez a figyelmeztetés másfél ezer év múltán is aktuális, mert bizony vannak keresztények, akik a politikát Krisztus tanítása elé helyezik. Ezt tette egy magát katolikusnak mondó politikus, aki például a gyermekvédelmi kérdésekben kiírt népszavazás előtt érvénytelen szavazásra biztatott és ő maga így is cselekedett. A politikai célt az isteni tanítás elé helyezte.

Mit mond ebben a témában az egyház tanítóhivatala, a Katolikus Nevelés Kongregációja a 2019-ben kiadott „Férfinak és nőnek teremtette őket” című, a „gender a nevelésben” kérdésről szóló dokumentumában? (Szent István Társulat, 2022)

Ferenc pápát idézve kijelenti, hogy akik a család fogalmát ideológiai fogalmakkal minősítik, amelyeknek csak egy adott történelmi pillanatban van érvényük, aztán elmúlnak, elárulják a családot. A család, mint férfi és nő közötti természetes közösség, megelőzi az állam társadalmi-politikai berendezkedését, amivel az államnak szabad törvényalkotásában számolnia kell és megfelelően el kell ismernie. (36)

Az államnak biztosítania kell a családnak a gyermekek nevelésében betöltött elsődleges jogát, beleértve szexuális identitásuk és érzelmi életük alakítását. Ez a jog elcserélhetetlen és elidegeníthetetlen, azaz másokra teljesen át nem ruházható és mások nem sajátíthatják ki. (37)

Ferenc pápa 2014-ben arról is szólt, hogy a gyermeknek nem másodlagos joga, hogy családban nőhessen fel, legyen édesapja és édesanyja, akik képesek megteremteni fejlődésének és érzelmi érlelődésének megfelelő körülményeit. Folyamatosan érlelődve a kapcsolatokban, és találkozva azzal, hogy mi a férfiúság és a nőiség az apában és az anyában, és így készülhet fel az érzelmi érettségre. (38)

„Férfinak és nőnek teremtette őket” 2. - 2022.04.25.

1./ A férfi és nő lélektani sajátságainak kialakításában mindig belejátszottak a kulturális, szociális és nevelési hagyományok. Az ún. unisex ruházat például nem törölte el a férfi és nő közötti különbséget, csupán olyan terméket jelöl, melyet mindkét nem használhat. A két nemre jellemző eltérő tulajdonságok nyilvánvalóak: amíg a férfi a tárgyi értékeket keresi, a nő fogékonyabb a személyes értékek iránt. Noha ezek a tulajdonságok akár felcserélődhetnek a két nem között, a biológiai különbségekről sem szabad megfeledkezni. Az új életet az anya hordozza és táplálja, s a magzat hosszú ideig igénybe veszi erőit, képességeit. Viszont a nőben meg is van a képesség és igény a gyermek gondozására, s ez lélektanilag is megkülönbözteti a férfitől.

„Férfinak és nőnek teremtette őket” - a gender a nevelésben 2022.04.11.

1./ Gabrielle Kuby: A nemek forradalma c. könyvében írja le az alábbi esetet.

A New York-i Batavia Gimnázium egyik, már nyolc éve az iskolában tanító tanára 2006 nyarán ráébred, hogy nem megfelelő neme van. Orvosi kezelésnek veti alá magát, és női ruhában jelenik meg a munkahelyén. A szülőket tájékoztatják, hogy a régi tanárt/az új tanárnőt két héten belül „Mrs.”-ként kell szólítani, mert a „Mr.”-nek való további megszólítás megengedhetetlen diszkrimináció lenne. Néhány szülő másik osztályba akarja áthelyeztetni serdülőkorú gyermekét. Ezt nem engedélyezik. Az iskola a honlapján tájékoztat arról, hogy a Gender Identity Disorder (GID) fogyatékosság, New York állam emberjogi törvénye és az iskola házirendje pedig tiltja a fogyatékosság alapján történő diszkriminációt. A másik osztályba való áthelyezési kérelmet diszkriminációként értékelik.” (im. Kairosz Könyvkiadó, 2008. 59 old.)

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a „gender-ideológia” szerint az ember döntheti el, hogy férfi vagy nő akar lenni. Ez teljesen elveti Isten teremtésrendjét. Az ember elveti Istent, Aki az embert férfinak és nőnek teremtette, és teremt (konstruál) egy „új embert”. A „gender-ideológia” radikálisan szemben áll az egyházi, bibliai teremtésszemlélettel.” (dr. Herbert Madinger: Légy bátor! - 97.)

A szent kenet szentsége – 2022.04.03.

Nagyböjtben szoktuk kiszolgáltatni a betegek szentségét azoknak az idős, beteg híveknek, akik ezt kérik. Mit tud nyújtani ez a szentség? Erről elmélkedünk dr. Belon Gellért püspök atya 1985-ös írása alapján.

 

1./ Ahogy Krisztus nézte a szenvedést és a halált, azt a látásmódot és magatartást indítja föl bennünk. Először is el kell mélyülni bennünk annak a tudatnak, hogy a szenvedés és a halál nem Isten teremtése. Ez az ördög találmánya, ami a bűn következtében áradt el az Isten által jónak és boldognak teremtett világon. Nekünk jogunk és kötelességünk egészségünket ápolnunk, és ahogy tudjuk, visszaszereznünk. Viszont amitől nem tudunk megszabadulni, azt úgy kell elviselnünk, ahogy Krisztus Urunk elviselte, és fel kell fedeznünk a szenvedésekben és a halálban azokat az értékeket és megváltói erőket, amiket Jézus belerejtett azokba. Hiszen a szenvedés is, a halál is a sátán fegyvere volt; a sátán csapdája és tőre, amivel a mi Urunkat akarta elpusztítani és megsemmisíteni. Ám Urunk, azáltal hogy magára engedte a sátán erőit és engedte azokat teljes hatásukban érvényesülni szenvedésében és halálában, épp ezzel vesztett a sátán, hiszen feltámadásában megmutatta, hogy semmire sem jutott mesterkedéseivel, sőt épp az Atya akaratából nagyobb dicsőségre jutott, „Úrrá és Messiássá tette” (ApCsel 2,36).