Az erkölcsi dekadencia legyőzése – 2023.02.06.

1./ Magyarország manapság kínok közt vergődik, állami és gazdasági létét igyekszik megmenteni és biztosítani. De nemcsak állami létünk veszedelme ijeszt minket, hanem erkölcseink hanyatlása nehezíti meg helyzetünket, aminek következtében nem állnak rendelkezésünkre azok az erőteljes reakciók, melyek által kiemelkedhetnénk a posványból s azzal a végveszélyből is. Ennek az oka azonban már nemcsak a magyar, hanem az európai világ dekadenciájában keresendő. Az egész európai világon rémülettel látjuk az erkölcsi válság tüneteit s meg kell tapasztalnunk, hogy nemcsak emberek, hanem nemzetek, korszakok s kultúrák is lehetnek betegek, hogy azok is haldokolhatnak s meghalhatnak.

Lelkipásztori levél, 2023.02.04

 

Kedves Szülők! Kedves Fiatalok!

 

1./ dr. Pál Csaba – a farkasréti plébánia képviselő-testületének legfiatalabb tagja – régi ministránsunk pár hete kezdeményezte alsó tagozatos fiúk ministráns-foglalkozását, péntekenként du. ½ 5-től ½ 6-ig, abból a megfontolásból, hogy ne csak mise vagy hittanóra kapcsán találkozzanak, hanem egy állandó közösség részesei lehessenek, személyes barátságokat köthessenek és megismerkedhessenek a liturgia gazdagságával is. E célból péntekenként közösségi játékokkal, beszélgetéssel, valamint elméleti és gyakorlati ministráns-oktatással is foglalkoznak. Tervbe vették, hogy havonta egyszer a nagyobbakat is meghívnák s ezeket a találkozásokat az elsőpénteki ifjúsági szentségimádáshoz hasonlóan pizzázással zárnák le.

„Aki szelet vet, vihart arat” (Oz 8,7) – 2023.01.30.

1./ Milyen világ jön Európában?

Évszázadokon keresztül pestisjárványok és háborúk sújtották Európa népeit. Az elmúlt bő félszáz év békés időszaka úgy tűnik végleg elmúlt. A covid-járvány és annak utóhatásai, pl. tüdőembóliával kórházba kerülő poszt-covidos betegek, vagy a járvány miatt elmaradt beavatkozások miatt meghosszabbodott kórházi várólisták elénk tárják emberi mivoltunk törékenységét. A közel egy éve tartó háború eszkalálódása egyre kilátástalanabbá teszi a helyzetet, ami abból is látszik, hogy az ukrán lakosság menekülése semmit sem mérséklődött. Mindeközben a vallásos hit annyira visszaesett, hogy az Egyház Európában diaszpóraegyházzá zsugorodik. Nyilván sokan örülnek ennek, de nem tudják, hogy inkább sírni kellene emiatt. Miért? Azért, mert a vallásos hit egy kapaszkodót jelent az élet próbatételeiben.

Ozsvári Csaba emlékezete – 2023.01.23.

1./ Szép karácsonyi könyvajándék az Új Ember Kiadó Ozsvári Csaba ötvösművészről szóló megemlékezéseket összegyűjtő kiadványa: A Te arcodat keresem, Uram. A gazdag képanyagból azt emelem ki, ami a 2023. januári Adoremus füzet borítóján is látható: A három királyok hódolata, mely a pátyi Szent II. János Pál pápa-templom részére készült. Máté evangéliumában olvassuk, hogy a napkeleti bölcsek meglátva a gyermek Jézust és anyját, Máriát, leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket, s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát (Mt 2, 11).

Ozsvári Csaba domborművén az első napkeleti királyt térdre borulva ábrázolja, amint kezében a magyar királyi koronát nyújtja ajándékul. A művész szinopszisban láttatja a három királyok történetét Szent István királyunk történetével, nevezetesen azzal, amikor első szent királyunk felajánlotta koronáját és országát Szűz Máriának. Benczúr Gyula, Székely Bertalan festményei, Varga Imre szobrász alkotása a római Szent Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnában és számos más alkotás örökítette meg ezt a jelenetet, de a három napkeleti bölcs látogatásával valószínűleg egyedül Ozsvári Csaba hozta összefüggésbe.