Címlap

Blogok

Teréz-mise, 2021. május 17.

1./ „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Jézus búcsúbeszédének ez a mondata a belé vetett bizalom fontosságát említi. Bízni kell az Úrban a szorongatások, szenvedések, üldözések, nehézségek között is, mert ő legyőzi a világot. De ez a győzelem a világ felett nem olyan jellegű, mint egy katonai győzelem. Ez a győzelem az istenhívő emberben következik be. Lehet kívül nyomorúság, de lényemen belül győzelem, mert az én világomat győzte le Jézus. Jézus szerint „belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.” (Mk 7, 21-23) Amikor az isteni kegyelem segítségével legyőzzük magunkban ezt a sok rosszat – s ezt a győzelmet nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítjuk – akkor valójában Jézus az, aki legyőzte bennem a bűnös világot.

Szent Ágoston mondja: „Nem győzte volna le a világot, ha az ő tagjait (híveit) legyőzné a világ.”

A világ fejedelme, a sátán megpróbál mindenkit rávenni a bűnre. A bűn először csak kis hajszálrepedéseket okoz a lélek templomán, de ha erre nem figyelünk, a repedések egyre nagyobbak lesznek. A sátán megpróbál éket verni Isten és a benne hívő ember közé: a bizalmatlanság ékét.

2021. május 16.

1./ A Püspöki Konferencia a járvány enyhülése okán a vasárnapi szentmisehallgatás alóli felmentést visszavonta, de aki beteg, vagy magát és környezetét különösen veszélyeztetettnek tartja, nem köteles a vasárnapi szentmisén megjelenni.

 

2./ Hétfőn – május 17-én – este tartjuk a Teréz-misét. Utána a templomban megtartjuk a járvány előtt megszokott hétfő esti felnőtt katekézist.

 

3./ A diákok plébániai hittanóráit a tanév elején hirdetett időpontokban megtartjuk.

 

4./ Pünkösd hétfőjén a máriaremetei kegytemplom kertjében kerül megrendezésre a szokásos egyházmegyei „karizmák ünnepe”. A járvány miatt minden program a templomkertben lesz. Délelőtt 10-től szentgyónási lehetőség lesz a templomkertben, 12 órakor pedig Bíboros úr szabadtéri szentmisét mutat be.

A pünkösdhétfői lelki programot különösen ajánljuk a családoknak. Alkalom a járvány miatt elmaradt húsvéti szentgyónás elvégzésére.

Szent József Év, 6. - 2021.05.10.

1./ Szent József az elfogadó apa

Amikor Mária az örömhírt hozó Angyal látogatását fogadja, már menyasszonya Józsefnek. József számára komoly problémát jelenthetett Mária áldott állapotba jutása. Tudatában volt, hogy a gyermek nem tőle van, s Máriáról sem tételezett fel bűnös viszonyt. Álmában kapott angyali üzenet nyomán mégsem vitte bíróságra Mária ügyét, ami ilyen esetben megkövezést vonhatott maga után, hanem házába fogadta Máriát. Hogyan volt erre képes? Erre csak az lehet a magyarázat, hogy nyitott volt a természetfeletti misztérium iránt. Józsefben nem különült el a hit és a cselekvés. Az ő hite a leghatározottabban irányítja a cselekedeteit.Paradox módon tevékeny: a maga részéről vállalja a felelősséget, ugyanakkor meghagyja Istennek a szabadságot, hogy hajtsa végre műveit és semmi akadályt nem állít ennek útjába. József »igaz ember« (Mt 1,19), mert élete »igazodik« Isten szavához. Szent József példája sürget, hogy megértsük: a teljes ráhagyatkozás Isten akaratára azt jelenti, hogy az ember Isten tervének megvalósítója lesz. (vö. XVI. Benedek pápa afrikai látogatása során mondott beszéde, Kamerun, Yaondé, 2009. márc. 18.)

Húsvét 6. vasárnapja – 2021. május 9.

 

1./ Május 10.-től, hétfőtől ismét lehet tartani közösségi hittanórákat. A pénteki ifjúsági hittanórát este 7 órakor jó idő esetén a kertben, rossz idő esetén a templomban tartjuk meg.

 

2./ A Püspöki Konferencia a járványhelyzet javulására való tekintettel május 10.-től, hétfőtől kezdődően a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést visszavonja. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.

A járványügyi előírások betartása (fertőtlenítőszerek használata, szájmaszk viselése, védőtávolság) továbbra is érvényben van. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

 

3./ Szombaton reggel ½ 8-kor indul templomunkból az élő rózsafüzér zarándoklat két szakasza Nagytéténybe ill. Máriaremetére. A befejező szentmise mindkét helyszínen este 7 órakor lesz.

 

4./ Előre hirdetjük, hogy pünkösd hétfőjén (május 24-én) megrendezésre kerül a máriaremetei kegytemplom kertjében a Karizmák ünnepe. Délelőtt 11 órakor kerekasztal-beszélgetés lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról a szabadtéri oltárnál, 12 órakor pedig Bíboros úr szabadtéri szentmisét mutat be ugyanott. A sátras rendezvények a járvány miatt elmaradnak, de a kegytemplom kertjében szentgyónási lehetőség lesz.