Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Tudnivalók a koronavírus-járvány idejére

1./ A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-i rendelkezésének megfelelően
templomainkban szünetel a nyilvános liturgia, vagyis sem hétköznap, sem vasárnap nem lesznek a
nép részvételével bemutatott szentmisék
(temetési szentmisék sem képeznek kivételt). A papok
természetesen misézhetnek sine populo – nép nélkül. A felvett szentmisék elmondása tehát meg fog történni a konkrét napon.


2./ Farkasréten a hétköznapi szentmisék időpontjában (H-K-Sz. reggel 7 óra, Cs-P-Szo. este 6 óra)
nyitva lesz a templom előcsarnoka az egyéni imádkozók számára.


3./ A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól a magyar püspökök – élve az Egyházi Törvénykönyv adta lehetőséggel – felmentést adnak minden hívőnek a fertőzés elkerülése céljából. Vasárnap azonban töltsünk kellő időt imádsággal – Szentírás olvasása, zsolozsma, más imák végzésével – egyénileg vagy a családban. Bekapcsolódhatunk a TV-n vagy rádión keresztül közvetített szentmisékbe is.

   Plébániánk honlapján megjelenik a vasárnapi homiliám, melyet élő szóban nem tudok elmondani.


4./ Mivel a nyilvános liturgiák szüneteltetése miatt nem lesz gyóntatás sem, a rendkívüli helyzetre
tekintettel püspökeink lehetővé tették az általános feloldozást. Mit jelent ez?
   Rendes körülmények között a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. A mostani rendkívüli helyzetben – amikor a gyónási alkalom hiányzik – fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot, s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. Amennyiben ez a tökéletes bánat fölindítása nagy hívőcsoport körében történik, a jelenlévő pap általános feloldozást adhat egyetemesen a jelenlévőknek. (Ilyen háború alkalmával történhetett a katonák bevetése előtt, amikor a tábori lelkész általános feloldozást adott, azzal a feltétellel, hogy túlélés esetén kötelesek egyéni szentgyónást végezni.)


Ima a tökéletes bánat fölindításához:
   Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ieig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … (itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
   Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az
eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem!
Ámen.


5./ Mivel nyilvános szentmise hiányában nem lesz áldoztatás sem, a lelki áldozás lehetősége marad. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.


Ima a lelki áldozáshoz:
   Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
   A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
   Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok
lenni életemben és halálom után is. Ámen.


6./ A plébániai irodaszolgálat szünetel. Halaszthatatlanul fontos ügyekben elérhetőségeink:
Telefonon 319-3105; 30-336-2496; interneten iroda@farkasretiplebania.hu
Temetési ügyintézés a Központi Katolikus Temetőlelkészségen is lehetséges: Telefonon 709-9999;
interneten info@temetolelkeszseg.hu

 

7./ Segítségnyújtás – segítségkérés
Az idősebb, 60 év feletti korosztály számára fokozott veszélyt jelent a járvány, ezért kerülniük
kell a forgalmasabb helyeket: bolt, posta, gyógyszertár.
Kérjük azok jelentkezését (a 6. pontban megadott elérhetőségen), akik ebben segítséget tudnak
nyújtani, illetve segítséget kének.


Megértésüket köszönjük!


Farkasrét, 2020. március 20.

Verőcei Gábor plébános

AttachmentSize
Hirdetés, 2020-03-18_bis.pdf39.16 KB