Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Templomszentelési évforduló (Farkasrét) – 2021. április 10.

1./ A farkasréti Mindenszentek templomát dr. Lékai László bíboros 1977. április 10-én szentelte fel. Mi számunkra a templom? A Jézussal történő találkozás helye. Az emmauszi tanítványok története (Lk 24,13-35) arról szól, hogy milyen módon találkoztak a tanítványok a feltámadt Jézussal, de arról is szól, hogy milyen módon találkozhatunk mi – Jézus mai tanítványai – Jézussal. Három módon: Isten Igéjében, a Szentírásban; az Eucharisztiában; a hívek közösségében.

A koronavírus-járvány a történelemben példátlan módon éppen ezt a találkozást gátolja. Mivel nincs nyilvános szentmise, nem részesülhetünk az Eucharisztiában, a szentáldozásban, nem tudunk találkozni a hívek közösségével, s a szentírási szövegeket is legfeljebb otthon olvashatjuk el, vagy online szentmise-közvetítés során hallhatjuk azt. Most érezzük át, hogy mi jelent nekünk a templom.

 

2./ „Maga a templom épülete mindössze technikai eszköz, a hívő ember számára mégis sokat jelent, mert hiszen minden egyházi esemény egy ilyen helyiséggel van összekapcsolva, másrészt mert ez az állandó hely a látogatót az istentiszteleti időn kívül is az Isten közelében mintegy otthonába fogadja. Erre emlékeztet az Oltáriszentségnek a második évezredben kezdődő őrzése a templomban; de még a barokk tabernákulum (szentségház) sem teszi az épületet Isten lakóhelyévé. A misekönyv általános rendelkezése (276. pont) nyomatékosan javasolja, hogy az Eucharisztiát a templomtértől elválasztott kápolnában őrizzék, és létesítsenek ott egy helyet a csendes imádságra. A templom méltóságát a benne összegyűlt hívek adják, akik az istentiszteletben átélik az Istennel való találkozást.” (Rupert Berger: Lelkipásztori liturgikus lexikon, 469.)

A templom tehát nem csak a hívek közösségével való találkozás helye, hanem a közösség tagjain keresztül a Jézussal való találkozás helyszíne is. Hiszen Jézus mondta: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18, 20). Ezt is megtapasztaljuk a járvány következtében.

 

3./ A járványban – annak elzártságában – sokan megtapasztalhatták Isten közelségét.

A szombathelyi Tóth Zoltán és felesége, Viktória hét gyermeket nevel. Az egyetemista és közép-iskolás gyerekek közül többen már az ősszel átestek a covid-betegségen. Február végén 20 éves lányuk megbetegedett, majd a házaspár is elkapta a vírust. Viktória március 3-án bekerült a szombathelyi kórházba, s miután állapota folyamatosan romlott, gépi lélegeztetésre került, mélyaltatásban. Az altatógép március 7-9. között maximális intenzitással működött. A férj megkérdezte orvos barátját: ugye már nincs remény? Az orvos válasza: a Jóisten bármikor beavatkozhat és előidézhet olyan csodálatos gyógyulást, amit orvosilag nem tudunk megmagyarázni.

A Tóth család a magyar schönstatt családközösség tagja, ezért a közösség papja – Csermák Péter – a budapesti Schönstatt Ifjúsági Központban szentmisét mutatott be Viktória gyógyulásáért. Az intenzíves orvos egész nap nem volt elérhető. A szentmise után 10 perccel a kezelőorvos telefonált és közölte: nem érti, hogyan, de drasztikusan elkezdett javulni Viki állapota.

Az édesanya 12 napon át volt lélegeztetőkészüléken, mélyaltatásban. Ez idő alatt rengeteg ember imádkozott érte – a schönstatti közösség, papok, több püspök, más felekezetűek is – s Viki március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén hazatérhetett családjához.

„Újjászülettem, egész nap lebegek – nyilatkozta a Magyar Kurírnak Viki. Szeretném, ha az emberek hinnének abban, hogy ha összefognak, akkor az ima tényleg segít. Amióta kijöttem a kórházból, minden megváltozott, nemcsak a gyógyulásom csoda, hanem a gyermekeinkkel való kapcsolatunk megváltozása is.”

 

4./ Az Egyház nem szociológiai képződmény – mint pl. egy sportegyesület, hanem imádkozó közösség. Isten által egybehívott közösség. A közösségnek szüksége van olyan helyszínre, ahol közösségi életét – elsősorban liturgikus életét – gyakorolhatja. Ez a helyszín a templom. Ma 44 évvel ezelőtt Farkasrét is kapott egy templomot, hogy vallási közösségi életét gyakorolhassa. Lékai bíboros úr jelmondata volt: a megnyesett fa kizöldül. Bízunk abban, hogy a covid-járvány által megnyesett hitélet a farkasréti templomban újra indul jövő szombaton, április 17-én.

 

AttachmentSize
Homilia, 2021-04-10.odt32.53 KB