Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

A szeretet öröme, 6. - 2017.01.09.

1./ A házasság az Úr „ajándéka” - olvassuk Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításában (61), s e helyen Szent Pál apostol első korintusi levelének tanítására támaszkodik. Az apostol a korintusi levél 7. fejezetében párhuzamot von a szűzi állapot és a házasélet között. Mindkettőt Istentől kapott ajándéknak tekinti: „mindenki saját ajándékát kapta Istentől – írja –, az egyik ilyet, a mások olyat.” (1 Kor 7,7) Amint Szent Pál apostol a házassággal kapcsolatban csak azokat a kérdéseket érinti, amelyek a korintusi hívek életében felmerültek, úgy Ferenc pápa is korunk házassággal kapcsolatos vitatott kérdéseire tér ki.

A házasságot korunkban sokszor tehertételként kezelik. Ezzel szemben a Szentatya véleménye: a házaságot – annak felbonthatatlansága miatt – nem úgy kell tekinteni, mint az emberek vállára tett „igát”, hanem „ajándéknak”, melyet a házasságban egyesült személyek nyernek el. (62) Ami ajándék, azt meg szokás becsülni. Ezért a házasságot értéknek kell tartani, s mint általában az értékeinkre, a házasságra is vigyázni kell.

Sokszor látunk kartondoboz csomagoláson üvegpoharat ábrázoló piktogramot, ami a törékeny áru jelzésére szolgál. Az ilyen göngyölegnél fokozottabba ügyelünk, nehogy sérülés érje a benne rejlő árut. Nos, a házasság is törékeny – akárcsak az ember maga –, ezért a házasságot is óvni kell az agresszív külső behatásoktól. Külső behatás lehet egy harmadik személy megjelenése, aki éket tud verni a házastársak közé. Az is igaz, hogy a külső behatások általában akkor tudják eredményesen rombolni a házasságot, ha a házastársak védekező képessége meggyengült. Hasonló ez ahhoz, mint amikor az ember immunrendszere meggyengül, akkor könnyebben kap el egy külső fertőzést. Amikor a házaspár elhagyta az első szeretetet, amikor kettejük között felüti fejét a veszekedés és egyenetlenkedés, akkor sokkal eredményesebb egy-egy külső személy vagy körülmény szétfeszítő ereje.

2./ A házasság szentsége nem társadalmi szokás, üres szertartás, vagy egy elköteleződés pusztán külső külső jele. (72) A szentségben Jézus jön a keresztény hitvestársakhoz, velük marad és erőt ad nekik, hogy fölvegyék keresztjüket és így kövessék őt, bukásaik után fölkeljenek, bocsássanak meg egymásnak, egymás terhét hordozzák. (73)

Korunkban az egyházi házasságkötések száma drasztikusan visszaesett. Néhány különleges szépségű budapesti templomban még szép számmal vannak esküvők, de a többi plébániatemplom rovására történik mindez, ahol szinte csak elvétve fordul elő esküvő. A hely megválasztásában szerepe van egy alkalmas étterem közelségének, ám az egészében kevés egyházi esküvő igazi oka a szentségnek, mint olyannak a degradálása, lenézése. Másképpen fogalmazva: nem hisznek a szentség kegyelmi hatásában, abban, hogy a házasság szentségén keresztül Isten segítségét kapják új életszakaszukhoz. Pedig a házasság kegyelmi hatása még ebben a szekularizált világban is mérhető. Például abban mérhető, hogy a hitük szerint élő házaspárok esetében nagyságrendekkel kevesebb a válás, mint hit nélküli házaspároknál. Mi mástól lenne kevesebb a válás, mint a házasság szentségi kegyelmének működésétől?! Nem állítom, hogy nincsenek kivételek, de a nagy számok átlagában mégis igaz a megállapítás: a szentségben Isten segítségét kapják a házasok. Persze csak akkor, ha az esküvő utáni rendszeres imaéletükkel, vallásgyakorlásukkal kifejezik azt az igényüket, hogy számítanak Isten kegyelmi segítségére. Ha viszont az esküvőt csak egy üres szertartásnak, amolyan társadalmi protokollnak tekinti, amit nem követ vallásgyakorlás, akkor nem is kapják meg a szükséges isteni segítséget. Isten senkire sem erőlteti rá a maga segítségét.

3./ A házasság megromlása esetén manapság gyakorta fordulnak világi szakemberekhez segítéségért. Nem mondanám, hogy felesleges egy pszichológus, mentálhigiénés szakember, vagy családsegítő, családterapeuta segítéségét kérni, de oktalanság lenne a szentségi – azaz természetfeletti – erők visszautasítása. Természetfeletti segítséget kaphatunk a szentgyónásban, az együttesen végzett imádságban.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2017-01-09.doc18 KB