Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

A szeretet öröme, 5. - 2017.01.02.

1./ A családot sokféle kihívás éri. Ferenc pápa Amoris laetitia apostoli buzdításának 50-57. pontjai ezekkel a kihívásokkal foglalkozik.

  • A családokban kevés a kommunikáció. Ennek okai többek között az apa távolléte a családtól; akár biológiai, fizikai, érzelmi, szellemi vagy lelki távollétről van szó, az megfosztja a gyermekeket a helyes apai magatartásmodelltől. De az ép családokban is előfordul, hogy a szülők fáradtan térnek haza a munkából és már nincs kedvük beszélgetni. Sokasodik a szórakozási lehetőségek kínálata, kialakul a tv-függőség, az alkohol- és drogfüggőség, játékszenvedély.

  • A szétesett családokban gyökerüket vesztett gyermekek, magukra hagyott öregek, élő szülők árva gyermekei, tájékozódás nélküli serdülők és fiatalok vannak. Az ilyen családokban a családtagok nem támaszkodnak egymásra, kialakul az alapvetően védekező magatartás, sőt gyakran ellenséges magatartás jellemzi a szülő-gyermek kapcsolatot. Így lesz sok család az ellenszenv és gyűlölet iskolája.

  • Sok országban előrehalad a család jogi lebontása. A család lebontásában a gendernek nevezett ideológia jelenti a legfőbb kihívást. A gender tagadja a férfi és nő közötti lényegi különbözőséget. Nemi különbség nélküli társadalmat vizionál, és lebontja a család antropológiai alapját, vagy mondjuk úgy: identitását. Ráadásul az egyetlen megoldásként erőlteti magát másokra és meg akarja határozni a gyermeknevelést is. A biológiai nemiséget ugyan meg lehet különböztetni a nemiség társadalmi-kulturális szerepétől, de nem lehet egymástól elválasztani; a gender azonban éppen ezt az elválasztást erőlteti egyetlen megoldásként.

  • A biotechnológiai forradalom lehetővé tette az utódnemzést a férfi és nő közötti szexuális kapcsolattól függetlenül, ami abba a bűnbe viszi az embert, hogy helyettesíteni akarja a Teremtőt. Az embernek nem szabad megfeledkeznie arról, hogy ő csak teremtmény és nem mindenható.

2./ E sokféle kihívás mögött közös eredőként a felelősség meggyengülését látom. Nem csak az emberek és társadalom iránti felelősség meggyengüléséről van szó, hanem az Isten iránti felelősség meggyengüléséről is. Mi sem bizonyítja jobban a felelősség elutasítását, mint az, hogy a fiatalok jelentős része már nem köt sem polgári, sem egyházi házasságot, hanem csak élettársi kapcsolatra lépnek, amelyből bármikor ki lehet lépni. A házasság intézményének elutasítása létrehozza az egoista társadalmat, ahol mindenki kiélheti magát és nem kell felelősséget vállalni. A társadalom demoralizálását szolgálja az az új ideológia, mely éppúgy teret enged a melegek házasságának, mint a gendernek, amely tagadja a férfi és nő közötti különbséget.

Noha a család katolikus felfogását sok támadás éri, óvakodnunk kell attól, hogy a csüggedés csapdájába essünk. A vég nélküli siránkozás nem old meg semmit. Célravezetőbb, ha a házasság és család értékeiről beszélünk. Ha a közmédia nem beszél pozitív példákról – márpedig nem beszél, mert hírértéke csak a botrányoknak van –, ha tehát a közmédiában nem hallunk pozitív példákról, akkor nekünk kell azokról beszélni. Hol és mikor szólhatunk a házasság értékeiről? Farkasréten hagyományosan minden év Szentcsalád ünnepén megáldjuk a kerek házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat. Az ünnepi szentmise keretében történő megáldás nyilvános jellege miatt egyben közösségi elismerése is az életre szóló házasságnak. Imponáló hatást kelt, amikor 10-12 különböző korosztályhoz tartozó házaspár kiáll az oltár elé, hogy jubileumi áldásban részesüljön. A házasság nem csak magánügy, hanem nyilvános, szociális jellege is van. A házasságok képezik a társadalom alapját. Ugyanakkor a házasságnak szent jellege is van, mert az Isten előtti felelősségbe tartozik. Az egyházi házasságban Isten előtti felelősségről is szó van, amit az eskü szövege is kifejez: „Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei, hogy téged szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, holtomiglan-holtodiglan, semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen!” 

Az esküszöveg emlékeztet az Isten előtti felelősségre, amely minden tartós házasság legfontosabb motivációja. Erre a motivációra napjainkban különösen fontos emlékeztetni.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2017-01-02.doc19 KB