Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

A szeretet öröme, 1. - 2016.11.28.

1./ Az új egyházi évet új elmélkedési sorozattal kezdjük. Többen kérdezték, hogy mi lesz az új tematikus év tárgya. Miután az Irgalmasság Éve után a Szentatya nem jelölt meg újabb témát, kézenfekvőnek találtam, hogy a hétfői énekes zsolozsmák elmélkedéséül Ferenc pápa: Amoris laetitia – a szeretet öröme kezdetű apostoli buzdítását vegyük. A családok helyzetével két püspöki szinódus is foglalkozott – 2014-ben a III. rendkívüli püspöki szinódus, 2015-ben pedig a XIV. rendes közgyűlés – ami önmagában is mutatja, hogy Ferenc pápa fontosnak tartja a családok helyzetének vizsgálatát. Új elmélkedési sorozatunkban elsősorban Ferenc pápa szinódus utáni apostoli buzdítását veszem alapul, de nem a pápa dokumentum szöveghű bemutatására törekszem, hanem inkább az ahhoz fűzött reflexiómat fogalmazom meg. Bármilyen írást is olvasunk – legyen az tudományos, vagy szépirodalmi alkotás – az olvasóban érzelmeket és gondolatokat kelt, amit ha nem is szoktunk leírni, mégis megfogalmazódik bennünk. A pápai dokumentum címzettjei a püspökök, papok, diakónusok, Istennek szentelt személyek, keresztény házastársak és világi hívek, röviden: az Egyház minden tagja. A Szentatya bevezetőjéből azonban kiderül, hogy írását „javaslatnak szánta a keresztény családok számára..., hogy becsüljék meg a házasság és a család ajándékát”. (5) Ferenc pápa nem új tanítással áll elő, hanem a püspöki szinódus záródokumentumához fűzi hozzá saját gondolatait. Ebből következik, hogy a hagyományos tanítás új értelmezési módjaival találkozik az olvasó, ami szokatlansága miatt olykor akár irritáló is lehet. Tehát nem új tanításról van szó, még kevésbé eretnek tévtanításról – amivel rosszindulatú emberek megvádolják a pápát – hanem csak új értelmezésről beszélünk, amelyről természetesen lehet dialógust, párbeszédet folytatni. A „szeretet öröme” című elmélkedések sem akarnak más lenni, mint egyéni reflexiók a Szentatya gondolataira, javaslataira. 2./ Mi a célom az új egyházi év elmélkedéseivel? Elősegíteni, hogy a családok jobban működjenek. Nincs olyan családi élet, amely ne lehetne még jobb. A családi élet milyensége kihatással van a társadalmi életre, valamint a plébániai életre is. Belátható: ha a plébánia családjai jól működnek, akkor a plébánia is jól működik; de ha a családok életében baj van, akkor az a plébánia életében is leképeződik. Vagyis a „kis egyház” – ami a család – és a nagy egyházi közösség – ami a plébánia – élete között korreláció, kölcsönös függés fedezhető fel. Ferenc pápa buzdításának első mondata is erről a korrelációról szól: „A családokban megélt szeretet öröme az Egyháznak is ujjongása.” (1) A régi magyar mondás értelmében a megosztott öröm dupla öröm. Igen, ha a családok jól működnek, az örömére van a plébániai közösségnek is. A mai információs társadalom fura módon alig ad teret a jól működő családok bemutatására. A bulvársajtó annál inkább élvezkedik a celebek élete botlásainak bemutatásában. A mai világban mintha csak a negatív hírnek lenne létjogosultsága, és a házassági hűség valamint a gyermekek vállalása mintha szégyellnivaló lenne. Ezek a csalhatatlan jelei annak, hogy a mai világ nem jól működik. Sokféle válságról beszélünk: gazdasági és erkölcsi válságról, ezen belül házassági és hitéleti válságról. Minden válság mögött maga az ember áll, ezért konkrétabb lenne az ember válságáról beszélni, mintsem társadalmi vagy vallási válságról szólni. A sokféle válságból kivezető út ezért nem a gazdasági reform, vagy valamiféle erkölcsi reform bevezetése. Az ember válságából kivezető út a megigazulás útja, más néven a szentté válás útja. Az isteni kinyilatkoztatás – melyet a Bibliában ismerünk meg – a szentté válás útját jelölte ki minden ember számára. Ez az egyetlen célravezető megoldás: az emberi élet megszentelődése, a családi élet megszentelődése. Ahhoz, hogy a családok jobban működjenek, hogy a plébániák is jobban működjenek, szükséges, hogy a családok megéljék a szeretet örömét. Másképpen fogalmazva: a válságból a jól működő családok tudják kivezetni az emberiséget.

AttachmentSize
Vesperás, 2016-11-28.pdf45.32 KB