Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szentháromság vasárnapja „A” 2020. június 7.

1./ A nevelőszülői rendszerről mindenki hallott. A kormányzat célja, hogy minél több gyermek családban nevelkedjen fel, és ne intézetben. Hazánkban húszezer körül van azoknak a gyerekeknek a száma, akik nevelőszülőknél vannak elhelyezve. Jó esetben a nevelőszülő nem csak a jövedelemért vállalja ezt a feladatot, hanem igaz szeretetből, s így hozzájárul a rábízott gyermek családi életre neveléséhez. Sok jó példa van, ahol a nevelőszülők saját gyermekükként bánnak a neveltjükkel. Magam is ismertem/ismerek ilyen családokat. Kozma Imre atya zugligeti plébánossága idején többen vállaltak saját gyermekük mellé intézetből kivett gyerekeket.

A nevelőszülői feladatot, ill. gyermekek örökbefogadását vállaló házaspárok – talán nem is gondolnak rá – bizonyos értelemben a mennyei Atyát követik; mert hiszen Isten nem hagyta magára a bűnbeesett emberiséget, hanem Fiát adta a világért, hogy a megváltott emberek Isten fogadott fiaivá legyenek. Erről hallottunk a mai evangéliumban (Jn 3,16-18):

 

2./ „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda.” (Jn 3,16)

Ha világ teremtésekor is lett volna alapkőletétel, akkor ezt a mondatot kellett volna behelyezni abba a képzeletbeli fémhengerbe, amelybe a terveket szokták elhelyezni az utókor számára. Miért pont ezt a mondatot? Azért, mert ez a teremtő Isten tervét tartalmazza. A megváltás terve az Atyaisten gondolata volt: „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Ez a mondat talán az evangélium legfontosabb mondata: az evangélium evangéliuma, az örömhír örömhíre. Isten szeretetéről beszél, aki „előbb szeretett minket” (1 Jn 4,19), mint mi Őt. De mit ér a legnagyszerűbb terv – az emberiség megváltása –, ha nincs aki megvalósítsa? Mit ér a határtalan isteni szeretet, ha nincs, aki azt ismertesse az emberiséggel? Az Atyaisten tudta, hogy „az embert meg kellett győzni Isten irántunk való szeretetének nagyságáról” (Szent Ágoston Trin IV. 1,2), ezért először elküldte egyszülött Fiát. Jézus – aki az Atyával egylényegű – egész életével, de legfőképpen halálával mutatta meg Isten irántunk való szeretetét. De hogy a későbbi korok emberiségét is meggyőzze Isten a maga szeretetéről, elküldte a Szentlelket, hogy az általa alapított intézmény – az Egyház – a szeretet hirdetője és munkálója legyen. Megnyugtató számunkra, hogy létezik egy fórum, melynek feladata a szeretet és megbocsátás hangoztatása s azt karizmatikus kezdeményezéssel teszi. Az Egyházat irányító Szentlélek biztosítja, hogy az Egyház nem lesz a tévedés és bűn áldozata, és hogy nem vész ki belőle az életszentségre való törekvés.

A Szentháromság személyei így győzik meg a világot az isteni szeretetről. Aki engedi magát meggyőzni az isteni szeretetről, annak

 

3./ szeretni kell a Szentháromságot!

Szent Ágoston azt mondja, hogy az élet vagy a Szentháromságban gyökerező élet, vagy nem keresztény élet. Hogy milyen a Szentháromság élete, azt legplasztikusabban Andrej Rubljov orosz ikonfestő Szentháromság képén (1411) láthatjuk: a három isteni személy valami egészen gyengéd szeretettel tekint egymásra.

Akit meggyőzött az isteni szeretet, annak hasonló szeretettel kell Istenre tekintenie. Istenre, és nem a modern bálványokra! Korunk embere elfordult Istentől. André Frossard írja: „Az ember olyan állat, aki ahhoz hasonul, amit néz. Ha elfordítja szemét Istentől, előfordulhat, hogy egy ideig még jó marad, de az is, hogy rövidesen meggyilkolja testvérét.”

A világ mai helyzete igazolja mindkét nagy konvertita megállapítását. Aki nem Istenre emeli tekintetét, hanem a mai bálványokra, az nem keresztény, idővel pedig embersége is megkérdőjelezhető lesz. Mindenki olyan, mint a szeretete. „A földet szereted? A földé leszel. Az Istent szereted? Mondhatom azt, hogy Istené leszel.” (Szent Ágoston)

Hol van a te Istened? Itt a földön? A teremtett dolgokban? Isten nélkül sok mindent megkaphatsz, de nem lesz maradandó örömöd benne. Ha azonban az Atya tervének megfelelően örökké akarod szemlélni a Szentháromságot, akkor meg fogod tapasztalni, hogy elég Ő neked.

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2020-06-07.odt31.09 KB