Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szent József Év, 6. - 2021.05.10.

1./ Szent József az elfogadó apa

Amikor Mária az örömhírt hozó Angyal látogatását fogadja, már menyasszonya Józsefnek. József számára komoly problémát jelenthetett Mária áldott állapotba jutása. Tudatában volt, hogy a gyermek nem tőle van, s Máriáról sem tételezett fel bűnös viszonyt. Álmában kapott angyali üzenet nyomán mégsem vitte bíróságra Mária ügyét, ami ilyen esetben megkövezést vonhatott maga után, hanem házába fogadta Máriát. Hogyan volt erre képes? Erre csak az lehet a magyarázat, hogy nyitott volt a természetfeletti misztérium iránt. Józsefben nem különült el a hit és a cselekvés. Az ő hite a leghatározottabban irányítja a cselekedeteit.Paradox módon tevékeny: a maga részéről vállalja a felelősséget, ugyanakkor meghagyja Istennek a szabadságot, hogy hajtsa végre műveit és semmi akadályt nem állít ennek útjába. József »igaz ember« (Mt 1,19), mert élete »igazodik« Isten szavához. Szent József példája sürget, hogy megértsük: a teljes ráhagyatkozás Isten akaratára azt jelenti, hogy az ember Isten tervének megvalósítója lesz. (vö. XVI. Benedek pápa afrikai látogatása során mondott beszéde, Kamerun, Yaondé, 2009. márc. 18.)

 

2./ Az igazodási pont

Testnevelési órán, vagy katonaságnál – amikor felállnak egysoros vonalba, ill. alakzatba – akkor mondja ki a vezénylő tanár vagy tiszt az utasítást/parancsot: „igazodj!” Ilyenkor mindenki a jobb szélen állóra tekint, és a tőle induló képzeletbeli vonalhoz igazítja cipőjének/bakancsának az orrát.

A társadalmi életben az emberek egy titokzatos belső hang utasítására „igazodnak”. Mihez igazodnak? A közvéleményhez, az elvárásokhoz, ahhoz a bűvös „átlaghoz”: a „mindenki így csinálja” belső parancsához. Valljuk be, nagyon nehéz ennek a kulturális nyomásnak ellenállni. Valljuk be, nagyon nehéz az árral szemben úszni. De nem lehetetlen!

A napokban a húszas éveinek elején járó volt hittanosommal beszélgettem, aki egy egyetemista lánynak udvarol. Megemlítettem, hogy párkapcsolatukban ne létesítsenek élettársi viszonyt. Örömmel hallottam tőle, hogy erről már beszélgettek, és abban állapodtak meg, hogy ők katolikus módon – azaz tisztán – akarnak a házasságba menni. Számukra a katolikus tanítás az igazodási pont, és nem a manapság sajnos túlnyomóan gyakorolt élettársi viszony. Ők is „igaz emberek”, mert életüket Isten szavához igazítják; nem a közvélemény gyakorlatának a megvalósítói, hanem Isten tervének a megvalósítói.

 

3./ „Ne féljetek!”

Ahogy Isten Szent Józsefnek mondta: „József, Dávid fia, ne félj” (Mt 1,20), úgy tűnik, nekünk is megismétli: „Ne féljetek!” Félre kell tenni a világias (újpogány) életmódot és helyt kell adni a keresztény életstílusnak. Valamennyiünk élete csodálatosan újrakezdődhet, ha bátorságot merítünk ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus tanította. És nem számít, ha úgy tűnik, hogy már minden rossz irányba fordult, és ha egyes dolgok már visszafordíthatatlanok. Isten tud virágokat növeszteni a kövek között. (vö. Ferenc pápa: Patris corde, 4)

Távol álljon tőlünk a gondolat, hogy hinni könnyű, és hogy a hit csak a gyámoltalanoknak való. Ellenkezőleg: a hit szerinti élet bátorságot kíván. Ellenben aki rábízza magát Isten tervére, az nem kényszerül magyarázkodásra. Azért nem szorul magyarázkodásra, mert Isten szava örök és megváltoztathatatlan igazságot tartalmaz.

A korszellem ezzel szemben változik. Régi mondás: aki a korszellemmel köt házasságot, hamar megözvegyül. Ami ma elfogadott, az holnap már túlhaladott lehet. A történelemben számos példa van erre. Például aki a náci ideológiához igazodott, az a nácizmus bukása után a vádlottak padján találhatta magát. És magyarázkodásra kényszerült, hogy miért igazodott ahhoz az ideológiához.

Szent József nem félt elfogadni Isten tervét, jóllehet nem értette azt. Ne féljünk mi sem Isten tanításához igazodni! Bátorságunk nem a média által befolyásolt közvéleménynek való megfelelésből fakad, hanem az Isten szavát évezredek óta közvetítő Egyházhoz tartozásunkból. A világ dicsősége elmúlik, de Isten dicsősége sosem múlik el.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2021-05-10.odt31.89 KB