Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szent József Év, 5. - 2021.05.03.

1./ Szent József az engedelmes apa

„Hasonlóan ahhoz, amit Isten Máriával tett, amikor kinyilvánította neki üdvözítő tervét, ugyanígy József előtt is feltárta terveit, mégpedig álmokon keresztül, melyeket a Bibliában, mint minden ókori népnél, az egyik olyan eszköznek tekintettek, amellyel Isten kinyilvánítja akaratát.” (Ferenc pápa: Patris corde, 3)

Máté evangélista négy álomról számol be. Az első álomban az Úr angyala azt mondja Józsefnek, hogy ne féljen feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van (Mt 1,20). A második álomban az angyal megparancsolja Józsefnek, hogy „fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket” (Mt 2,13). A harmadik álomban az angyal utasítására visszatért Izrael földjére (Mt 2,21). A negyedik álomban visszaútja során részesült, amely arra utasította, hogy a galileai Názáret városában telepedjen le (Mt 2,22).

József minden alkalommal követte Isten hírvivőjének utasítását, vagyis engedelmeskedett Istennek. József egész életében, minden körülmények között ki tudta mondani az „igent” - miként Mária is ki tudta mondani az angyali üdvözletkor az igent: „Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid.” (Lk 1,38) A szülők példáján keresztül Jézus is megtanulta, mit jelent az Istennek való engedelmesség. Életének legnehezebb pillanatában is, melyet a Getszemáni-kertben élt át, inkább az Atya akaratát követte, és nem a sajátját. (vö. Lk 22,42) József a maga engedelmességével végső soron az emberiség üdvösségét szolgálta.

 

2./ „József példája sürgető fölszólítás mindannyiunk számára: azt a feladatot, amelyet a Gondviselés ránk bízott, hűségesen, egyszerűségben és szerényen teljesítsük, és így működjünk együtt Istennel az üdvösség művének beteljesítésében.” (XVI. Benedek pápa, 2006.03.19.)

 

„Éjszaka van. A Szent Család pihen. Az angyal megjelenik Józsefnek álmában és azt parancsolja, hogy meneküljön Egyiptomba. Mária és József fogják a Gyermeket és azonnal útnak indulnak. Sem nem lázonganak, sem nem keresik a módját, hogyan lehetne a dolgot kikerülni, sem nem várnak, amíg nappal lesz… Minden kellemetlenségben, amely váratlanul ér bennünket, mi is minden habozás nélkül fel akarjuk ismerni az alkalmat a vezeklésre és szeretettel akarjuk fogadni.” (Szent Josemaria Escrivá: Barázda, 999) „Nem lehet szeretni Jézust és Máriát úgy, hogy ne szeressük Szent Józsefet is.” (Escrivá: Kovácstűzhely, 551)

 

3./ Reményik Sándor: József, az ács Istennel beszél

       Magasságos,                                                      Ó, jó volt véle Egyiptomba futni

       Te tudod: nehéz ez az apaság.                           S azután is óvni lépteit.

       Amit az én szegény vállamra tettél.                    Fel a templomig, Jeruzsálemig,

       Apja volnék, - és mégsem az vagyok.                Míg egyszer elmaradt...

       Ez a gyermek… ha szemébe tekintek,               Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja

       Benne ragyognak nap, hold, csillagok.              Borzolta szürkülő szakállamat.

       Anyja szemei s a Te szemeid,                            Ezüst nyomot hagyott már akkor is,

       Istenem, a Te szemeid azok.                              Komoly nyomot parányi rózsaujja.

       Gyönyörűséges és szörnyű szemek,                  S most olyan más az útja...

       Oly ismerősek, s oly idegenek…                       Vezetném és Ő vezet engemet.

       Ez az ács-műhely… ezek a forgácsok…           Csak azt tudom, a Te utadon jár,

       Mit tehettem érte? … mit tehetek?                    Magasságos,

       Én tanítottam fogni a szerszámot,                     De ki tudja a Te ösvényedet?

       Mégis rá fogják majd a kalapácsot.                   Te vagy az atyja, - én senki vagyok,

       Úgy félek: mi lesz?                                            Az Evangéliumban hallgatok,

       Most is ki tudja, merre kóborog,                        S hallgat rólam az evangélium.

       Tekintetétől tüzet fog a műhely,

       Tüzet a világ, s egyszer ellobog.

 

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2021-05-03.odt30.23 KB