Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szent József Év, 4. - 2021.04.26.

1./ Szent József a gyöngéd apa

Ferenc pápa: Patris corde – Apai szívvel kezdetű apostoli buzdításában Szent Józsefet gyöngéd apaként jellemzi. „József minden bizonnyal hallotta visszhangzani a zsinagógában a zsoltárok imádkozásakor, hogy Izrael Istene gyengéd Isten (vö. MTörv 4,31; Zsolt 69,17; 78,38; 86,5; 111,4; 116,5; Jer 31,20), aki jó mindenkihez és gyengédsége minden teremtményre kiterjed (Zsolt 145,9).”

Ezek a szentírási idézetek nem kifejezetten a gyöngédséget említik – hiszen a gyöngédség nem bibliai fogalom –, ezek az idézetek Isten jóságát és irgalmasságát említik, melynek szinonimája a gyöngédség. Azzal, hogy Ferenc pápa ezekre a szentírási helyekre utal, közvetett módon Szent József jóságát, szelídségét, irgalmasságát emeli ki.

2./ Nagy Heródes király és Szent József kontrasztja

Szent József gyöngédségét kortársának, Nagy Heródes király kegyetlenségével összevetve tudjuk értékelni. Nagy Heródesről Máté evangéliumában a betlehemi gyermekgyilkossággal kapcsolatban olvasunk. Heródes a történelemben párját ritkító despota (zsarnok, kényúr) volt. Kr. e. 73-ban született. Apja, és ő maga is mindig az éppen legerősebb római hadvezérnek tett katonai és anyagi szolgálatokat – hol Pompeiusnak, hol Julius Caesarnak, hol Antoniusnak, hol Ocatavianusnak – miközben belső ellenzékét módszeresen gyilkolta. Heródes csak úgy úszta meg a gyilkosságok miatti számonkérést, hogy római urai felismerve jellemtelenségét és féktelen hataloméhségét, a maguk hasznára tudták használni Heródest. Heródes szolgálatai jutalmaként ezért lett Kr. e. 47-ben Judea helytartója, majd 40-ben királyi kinevezést kapott. Három évnyi harcok után meghódította Palesztinát, bevonult Jeruzsálembe és ténylegesen átvette a királyi hatalmat. Heródes rögtön uralma elején megmutatta azt, hogy a hatalomvágyon és birtokláson kívül nincs „istene”, mindenkit kész megöletni, aki uralmát a legtávolabbról is kérdésessé meri tenni. Áldozatai sora igen hosszú: a zsidó főpap, 45 főrangú zsidó elöljáró, családtagjai közül második felesége Mariamne, tőle született két fia (Alexander és Aristobulos, feleségeikkel együtt); utolsó áldozata első feleségétől született fia, Antipater volt, de ekkor Heródes már halálos beteg volt, és rá négy nappal – Kr. e. 4-ben – meghalt. A gyilkológép Heródest Josephus Flavius kortárs zsidó történetíró nevezte el „nagy”-nak, ezzel azonban semmiképpen sem akarta őt a nagy és történelmi érdemeket szerzett királyok közé sorolni. Csupán azért nevezi őt így, hogy megkülönböztesse több hasonnevű fiától. Heródes királyt hataloméhsége taszította egyik gyilkosságból a másikba. Macrobius pogány történetíró szerint amikor Augusztusz császár tudomást szerzett a - Máté evangélista által is leírt - betlehemi gyermekgyilkosságról, melyek között saját fia is ott volt, ezt mondta: „jobb dolog Heródes disznajának lenni, mint fiának”.

Sajnos a hataloméhség az egyetlen emberi vágy, amely sosem elégíthető ki, mindig többet akar.

A saját fiait is meggyilkoltató Heródessel szemben éles kontrasztot jelent Szent József személye, aki fogadott gyermekének biztonságáért az angyal felszólítására gondolkodás nélkül hajlandó vállalni az Egyiptomba menekülés viszontagságait. Amilyen kegyetlen volt Heródes király, olyan gyöngéd volt Szent József.

3./ A gyöngédség szükséges

Dosztojevszkij Emlékirataiban írja: „Emberszeretetre, gyöngédségre, testvéri részvétre néha sokkal nagyobb szüksége van a betegnek, mint az orvosságra.” (i.m. II 2)

Az erőszakosságot, érzéketlenséget, teljesítménykényszer követelményét egyre több embertársunk tapasztalja. Egyre többen látják be, hogy a kapcsolatok csak a gyöngédség légkörében alakulhatnak ki és maradhatnak életben; tehát a gyöngédség szükséges. Ugyanakkor nem szabad összetéveszteni a gyöngédséget a gyöngeséggel, érzelgősséggel vagy erotikus játszadozással. A gyöngédséget legjobban a szeretetteljes, jó szándékú életstílussal fejezhetjük ki. A gyöngédség alapozza meg a bizalmat és ébreszt érdeklődést a környezet iránt. A gyöngédség teszi lehetővé a társas lét képességét, a másik ember – pl. a házastárs – elfogadását.

Szent József Évében kérjük őt, hogy amilyen gyöngédséggel ölelte magához a gyermek Jézust, álljon mellénk a sötétség hatalmával való küzdelmünkben. S miként a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből kiragadta, úgy őrizze meg az Egyházat az ellenség cselszövésétől és minden bajtól.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2021-04-26.odt35.02 KB