Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szent József Év, 2. - 2021.04.12.

1./ Rejtett élet

Korunkban az ember egyik fokmérője az ismertség, hogy hány követője van az instagramon. Az influencer kifejezés olyan befolyással bíró embert jelent, aki hatással van mások gondolkodására, szokásaira, döntéseire, életmódjára. A másokat befolyásoló ember vonzerejének titka többek között beszédstílusa, megjelenése, kreativitása, humora, stb.

Az üdvtörténetben másként van. Eklatáns példa erre Szent József élete. Szent József személye alapvető jelentőségű az üdvtörténetben, még ha meglehetősen rejtett is az élete. A Bibliában csak Máté és Lukács evangéliumában olvasunk róla, Jézus gyermekségtörténetében. Valószínű, hogy Jézus nyilvános működésének kezdetekor József már nem élt, ezért nem tudunk többet róla. Életének küldetését alázatosan, a názáreti rejtettségben teljesítette.

Szent József a maga korában nem volt kiemelkedően ismert személy, nem volt influencer, ám az üdvtörténetben mégis meghatározó szent volt.

 

2./ Ferenc pápa a Patris corde kezdetű apostoli buzdításban írja:

Tudjuk, hogy egyszerű ács volt, Mária jegyese, »igaz ember«, aki mindig készen állt Isten akaratának teljesítésére, mely az Isten által adott törvényben és négy alkalommal álomban tárult fel előtte (vö. Mt 1,20; 2,13.19.22).

Mária, Isten anyja után egyetlen szent sem foglal el annyi helyet a pápai megnyilatkozásokban, mint József, az ő férje. Elődeim elmélyítették az evangéliumok által közölt néhány adatban rejlő üzenetet, hogy onnan kiemeljék az üdvtörténelemben betöltött központi szerepét: Boldog IX. Pius »a Katolikus Egyház védőszentjévé« nyilvánította. Tiszteletreméltó XII. Pius a »munkások védelmezőjeként« állította a hívők elé; Szent II. János Pál pedig »a Megváltó őrzőjeként« mutatta be. Az emberek »a jó halál kiesdőjeként« szólítgatják imájukban. […]

A világjárványnak ezekben a hónapjaiban azt tapasztaljuk, hogy életünket olyan – legtöbbször elfeledett – hétköznapi emberek szövik egybe és tartják fenn, akik soha nem jelennek meg az újságok és magazinok címlapjain, sem a legújabb show-műsorok látványos kifutóin, ám napjainkban mégis kétségkívül ők írják történelmünk döntő fontosságú lapjait: az orvosok, az ápolók, a bevásárlóközpontok dolgozói, a takarítók, a gondozók, a szállítók, a rendfenntartók, az önkéntesek, a papok, a szerzetesek és még sokan mások, akik megértették, hogy senki sem menekülhet meg egyedül. […] Hány ember van, aki minden áldott nap türelmet gyakorol és reménységet sugároz, aki figyel arra, hogy ne pánikot keltsen, hanem a közös felelősségvállalásra figyelmeztessen? Hány apa, anya, nagypapa, nagymama és tanár mutatja meg apró, mindennapi mozdulatokkal gyermekeinknek, hogy miként nézzenek szembe ezzel a válsággal s jussanak túl rajta: újragondolva szokásainkat, felemelve tekintetünket és buzgóbban imádkozva? Hányan imádkoznak, tesznek felajánlást és járnak közben mindannyiunk javára?

Szent Józsefben mindenki megtalálhatja az észrevétlenül maradó embert, a mindennapi jelenlétében diszkrét és rejtett embert, a közbenjárót, a támogatót és a vezetőt a nehéz időkben. Szent József emlékeztet bennünket arra, hogy mindazok, akik látszólag rejtve vagy a »második vonalban« vannak, páratlan főszereplői az üdvösség történetének. Mindegyikük megérdemli az elismerést és a hálát.”

 

3./ Nem kerülheti el a feltűnést az, akinek élete világít másoknak.

Jézus arra tanít, hogy a vallásgyakorlatban (imádság, böjt, alamizsna) való feltűnést kerülni kell (vö. Mt 6,1-18); de a jámbor vallásosság mégis feltűnést kelt, mert világít másoknak.

Leginkább a gyermekek és fiatalok vannak kitéve a befolyásolhatóságnak. Ezért a nevelésben az ő immunizálásuk a cél, hogy ellent tudjanak állni a rossz irányú befolyásolásoknak.

Szent Josemaria Escrivá szerint az akaraterő fontos és lényeges jellemvonás. Minden önmegtagadás erősít. Elsősorban önmagad fölött leszel úrrá, hogy aztán magaddal ragadhasd, mint főnök és vezér a többieket, példáddal, szavaddal, tudásoddal és tekintélyeddel (Út, 19).

Szent József rejtett, önmegtagadó élete sürgető felszólítás minden keresztény számára.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2021-04-12.odt29.14 KB