Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szent József Év, 1. - 2021.04.05.

1./ Ferenc pápa Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű, 2020. december 8-án kelt apostoli levelével Szent József Évet hirdetett meg az Egyházban, annak emlékére, hogy Boldog IX. Pius pápa 150 évvel ezelőtt (1870.12.08.) Szent Józsefet az Anyaszentegyház védőszentjévé nyilvánította. A 2021. december 8-ig tartó tematikus év alkalmat ad Szent József iránti tiszteletünk elmélyítésére.

A Tagespost német katolikus hetilap 2021. április 1-én beszélgetést közölt XVI. Benedek emeritus pápával, akinek szintén Szent József a védőszentje. Joseph Ratzinger úgy véli, hogy a híveknek többször is el kellene olvasniuk Ferenc pápa apostoli levelét, és át kellene gondolniuk ezt az egyszerű, szívből szóló és a szívet megérintő, mégis rendkívül mélyértelmű szöveget.

 

2./ Szent József ábrázolása szinte minden templomban megtalálható szobor vagy kép formájában. Imakönyveinkben imádságokat találunk, melyekkel Szent József közbenjárását kérjük. Ferenc pápa köztudottan Szent József kivételes tisztelője. Íróasztalán van egy kis méretű szobor, mely az alvó Szent Józsefet ábrázolja. Ferenc pápa olykor egy kis cédulára írja gondját, és azt a szobor alá dugja, rábízva annak sorsát Szent Józsefre. A most kiadott apostoli buzdításának lábjegyzetében maga vall az egyház védőszentjéhez fűződő kapcsolatáról:

Több mint negyven év óta a zsolozsma reggeli dicsérete után mindennap elmondok egy imát Szent Józsefhez, amely egy 19. századi francia imakönyvből való. Ezt az imakönyvet Jézus és Mária Szerzetesnőinek Kongregációja adta ki. Az ima áhítatot, bizalmat fejez ki Szent József iránt, de egyfajta kihívás elé is állítja őt: »Dicsőséges Atyám, Szent József, neked hatalmad van arra, hogy lehetségessé tedd a lehetetlen dolgokat, segíts meg ebben a gondterhelt, nehéz időszakban! Vedd oltalmadba ezeket a súlyos és nehéz helyzeteket, melyeket rád bízok, hogy megfelelő megoldást találjanak! Drága Atyám, minden bizalmam benned van! Senki se mondhassa, hogy hiába fohászkodtam hozzád, és mivel te mindent elérhetsz Jézusnál és Máriánál, mutasd meg nekem, hogy oly nagy a te jóságod, amekkora a hatalmad! Ámen.«” (Patris corde, 10. lábjegyzet)

 

3./ A Szent József Év alkalmával elnyerhető búcsúkról dekrétumban adott tájékoztatást a vatikáni penitenciárius bíboros. A teljes búcsú elnyerésének szokásos feltételei mellett (gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára) igen könnyen teljesíthető lehetőségei vannak. Például:

- aki legalább fél órán át elmélkedik a Miatyánkról,

- aki családtagjaival, ill. házastársával elimádkozza a rózsafüzért,

- aki az üldözött Egyházért elimádkozza a Szent József litániát.

A jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben a teljes búcsú ajándéka különösképpen is érvényes az idősek, a betegek, a haldoklók és mindazok számára, akik jogos okból nem hagyhatják el lakhelyüket. Ennek elnyeréséhez szükséges, hogy lélekben elszakadjanak minden bűntől, szándékukban álljon – amint ez lehetségessé válik – teljesíteni a három megszokott feltételt, és imádkozzanak el otthonaikban, vagy azon a helyen ahová kötve vannak (pl. kórházban) egy kegyes imádságot Szent József a betegek vigasztalója és a jó halál védőszentjének tiszteletére, bizalommal felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és bajait.

 

4./ Magyar néphagyomány szerint Szent József napján – március 19-én – érkeznek a fecskék.

Ilyenkor mondogatták a gyermekek: „Fecskét látok, szeplőt hányok.” Sík Sándor (1889-1963) piarista papköltő 1945. márciusában, a II. világháború végnapjaiban írta Fecskét látok c. versét. Reményéről ír, hogy a háború pusztítása után valami új fog születni.

 

         Akarom hinni ami képtelen:                      „Fecskét látok, szeplőt hányok” -

         Ha elrohadt a szép jelen,                            Ti holnapi gyerekek, lányok,

         Rothadtan ád kalászt a mag.                       Hányjuk a szeplőt sebesen,

         Fecskeköszöntő gyerekekkel                      Ne maradjon a makulának

         Gyereknek érzem magamat.                       Ifjú szívünkön nyoma sem!

 

A vírusos idők után bárcsak a Szent József Év lelki megújuláshoz segítene!

 

AttachmentSize
Vesperás, 2021-04-05.odt33.08 KB