Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

A relativizmus diktatúrája – 2021.11.15.

1./ Joseph Ratzinger bíboros egy nappal pápává történő megválasztása előtt (2005. április 18-án), a bíborosokkal bemutatott szentmise szentbeszédében arról szólt, hogy az utóbbi évtizedekben több divatos eszme szele hányta-vetette az Egyház bárkáját. Ebben a szellemi küzdelemben a szavak jelentésének megváltoztatása – a szómágia – az egyik fegyver. Aki például kitart a katolikus hit tanításában, azt fundamentalizmussal vádolják, ezzel szemben a relativizmust egyedül elfogadható magatartásnak tartják. A relativizmus a progresszív, haladó eszme; a vallásos hit pedig meghaladott.

Mi a relativizmus? A relativizmus tagadja az örök érvényű igazságot, így a természettörvényt, és az isteni kinyilatkoztatásból megismert igazságot is. Azt mondja, hogy sokféle igazság van, annyi, ahány ember, mert mindenki a saját szemszögéből választja ki, hogy mi a jó, és mi a rossz. Vagyis a jónak és rossznak nem létezik egy általánosan elfogadott mércéje, mert a mércét ki-ki maga szabja meg, a szabadságra hivatkozva. Mivel nem létezik abszolút igazság, csak az kötelező, amit egy többség határoz meg. A többséget azonban egy harcos kisebbség manipulációja alakítja ki.

Történelmi példa erre az 1917-es oroszországi lenini puccs, amikor önmagukat bolsevikoknak (többségnek) mondták – a puccsot pedig bolsevik forradalomnak –, holott a puccsisták valójában kisebbségben voltak. Ezzel a szómágiával – szófacsarással, hamisítással – ma is találkozunk.

2./ A gender-elmélet és az LMBTQ ideológia az utóbbi időben terjedt el Európában és az egész világon. Hogyan történhetett, hogy a „gender” a legrövidebb időn belül Európa és a világ politikájában és társadalmában ilyen központi üggyé nőhetett? Úgy, hogy a relativizmus szellemi táptalajt biztosított számára. Egy harcos kisebbség intoleránsnak bélyegzi azokat, akik az ő elgondolásukat elutasítják. Így alakul ki a relativizmus „diktatúrája”, amelyben néhány döntést erőszakkal visznek keresztül! Mivel a természettörvényt (pl. hogy az ember születésétől fogva férfi vagy nő) és az Isten igazságát már nem ismerik el, az emberi jogokat emelik „vallássá”. Emberi joggá teszik azt, hogy ki-ki maga válassza meg a nemét, akár nemválasztó műtéttel.

Ez a relativista korszellem nagy kihívást jelent. Keresztényként arra vagy meghívva, hogy saját lelkiismeretedre hallgass, és ha szükséges, megtagadj bizonyos cselekedeteket. Így emlékeztette XVI. Benedek pápa a gyógyszerészeket arra, hogy »a lelkiismereti okokból történő megtagadás, amely a szakmátokban elismerendő jog, nem engedi meg nektek sem közvetlenül, sem pedig közvetve, hogy részt vegyetek olyan termékek kiadásában, amelyek egyértelműen erkölcstelen döntéshez vezetnek, mint az abortusz vagy az eutanázia.«

Ám léteznek további példák is a lelkiismereti okokból való megtagadásra: »Gondoljunk egy ápolónőre, aki egy olyan kórházban dolgozik, ahol magzatelhajtásokat végeznek. Gondoljunk az anyakönyvvezetőkre, ahol ugyanolyan nemű civil partnerségeket regisztrálnak. Gondoljunk egy személyre, aki egy olyan laborban dolgozik, amelyben emberi embriók tenyészkiválasztása folyik, vagy azokra az emberekre, akik olyan kiadónál vagy cégnél tevékenykednek, amelyek pornográf anyagokat állítanak elő. Gondoljunk arra a sok ügyvédre és bíróra, akiknek gyakran határesetekkel van dolguk.« (vö. Madinger-Oppitz: Légy bátor! - 91. JEL Kiadó 2021)

XVI. Benedek pápa ilyen esetekre gondolva mondhatta a következőket: »A mi mértékünk azonban más: Jézus az igazi humanizmus mértéke. A felnőtt hit nem az, amely a divatoshoz és a legutolsó újdonság szeléhez igazodik, hanem az, amely erősen a Krisztussal való barátságban gyökerezik. A Vele való barátság tesz minket nyitottá a jóra, segít megkülönböztetni az igazat és a hamist.«

A „gender-eszme” radikálisan feje tetejére állítja az eddigi szemléletmódot férfiról és nőről, házasságról és családról, és ezáltal a társadalom felépítéséről is. Ez az eszme teljesen elveti Isten teremtésrendjét és szemben áll az egyházi, bibliai teremtésszemlélettel. Miért teszi ezt? Azért, mert Isten helyébe az embert helyezi. Ám az emberiség csak akkor marad fenn, ha nem tesszük magunkat Isten helyébe, és ha elismerjük Istent teremtőnknek.

Szent Pál apostol ma is aktuális tanítást ad a rómaiaknak írt levelében: „A halhatatlan Isten fönségét fölcserélték a halandó ember képmásával. Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. Romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe.” (1,23-24.28) Ez a katolikus vélemény a genderről és LMBTQ-ról!

 

AttachmentSize
Vesperás, 2021-11-15.odt32.54 KB