Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Nemzeti Összetartozás Napja – 2020.06.04.

1./ 100 év múlt el Trianon óta.

A „Trianon” név és az 1920-as évszám olyan mély nyomot hagyott emlékezetünkben, mint az 1526-os mohácsi vész. A gyászt hozó évszámok emlékezésre késztetnek. Az emlékezés jegyében szólalnak meg június 4-én a harangok. Nem a lélekharangok – azok a halottakért mondott imádságra hívnak –, hanem a nagyharangok kondulnak meg, mint ahogy délidőben szoktak. De amíg a déli harangszó a nándorfehérvári diadalra (1456. július 22.) emlékeztet, addig a június 4-én délután ½ 5-kor megszólaló harang egy nemzeti tragédiára emlékeztet. Június 4. immár tíz éve a Nemzeti Összetartozás Napja, az idei év pedig a Nemzeti Összetartozás Éve.

2./ Mit jelent a nemzeti összetartozás?

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök – Magyarország apostola és tanítója – 1920-ban Keresztény nemzeti feltámadás címmel írt soraiból megértjük:

Úgy látjuk, hogy az egész világ beteg; betege a materializmusnak s ami azzal jár, a korrupciónak s az élvezetvágynak. A lelkek s a testek paráznasága megmételyezte a közérzést, s nemcsak nálunk, hanem másutt is burjánzik a gaz, s hamu alatt izzik az a tűz, melytől a velők pusztulnak s a csontokból furulyák lesznek.

Nem titkoljuk el magunk elől, hogy a rothadás birodalma nagy, s hogy a Grál-lovagok száma nem légió! … Ha köztünk feltámadásról szó esik, ismétlem, hogy az ami rothadt, az fel nem támad, s ne is várjuk, hogy feltámadjon valamikor. Az rothadjon csak tovább, míg el nem enyészik, ugyanakkor azonban a meg nem fertőzött, bár megalázott s elfojtott élet támadjon fel bátran!

A keresztény népben megvan még a hit, mely a lelki halált legyőzi, megvan az az erkölcs, mely isteni benyúlások által lesz erős. A keresztény öntudatnak megvan még az a tüze, mely a néplélekből kiégeti a mételyt, s mely a társadalmi szervezetekből is ki fogja vetni a mérget; s azok a lelkek, kik most még határozatlanok, a nagy programhoz majd nagy tetteket is csatolnak.

A spiritus rector (a.m. vezérlő szellem) e feltámadásában mindenesetre kell, hogy oly pártképviselet és pártszervezet legyen – akár egy, akár kettő van belőle – melynek szelleme a hit, az erkölcs, a tisztesség, a tisztaság s a szociális igazság s mely nem tűr meg a kebelében senkit, akihez a panamáknak s a korrupciónak még a gyanúja is férkőzhetik. A pártképviseletnek szoros kapcsolatban kell állnia a nagy tömegekkel; ezeket kell informálnia, irányítania, lélekkel s szellemmel etetnie; viszont pedig a tömegekből kell merítenie nagy öntudatát, a teendők megérzését s az igények s szükségek élénk tudatát. A pártképviselet árassza ki a tömegekre a lelkesülést, s a tömegek viszont inspirálják akcióra a pártvezetőséget. Ha a pártok ily antiszeptikus tisztaságban s erkölcsi rothadástól menten állnak bele a nemzeti kurzusba, akkor a közös, nagy akarat s az elszánt, bátor tisztesség, - mely legalábbis oly bátor legyen, mint a huncutság, - magával fogja ragadni a tartózkodó elemeket is…

Hát legyünk, akik s ahányan vagyunk; de esküdjünk fel a zászlóra nemcsak szóval, hanem egyéniségünkkel, tiszta becsületünkkel s krisztusi hűségünkkel s a magyar nemzet iránti önzetlen szeretetünkkel! Ne csak valljuk, hogy az erkölcs létfeltételünk, hanem valósítsuk azt meg az élni akarás hajthatatlan elszántságával: akkor mi magunk is egy darab feltámadás vagyunk, s nyomunkban éled majd fel a még nem rothadt, csak alélt nemzeti élet.

A túl lehűtött víz néha egy pillanat alatt jéggé fagy – megfordítva, a túl elgyötört életerő s tisztesség egy indításra talpra szökik. E talpra szökés a keresztény nemzeti éledés, mely a rothadással leszámol s az erkölcsi életet diadalmas hatalommá növeli. Alleluja – neki!” (vö. ÖM 22,238-241)

3./ A nemzeti összetartozásban segítségünkre van a Szentlélek. A Szentlélek valamiképpen mássá alakítja, és új életre kelti azokat, akikre leszáll, és bennük lakik. Isten szent embere, Sámuel mondotta Saulnak: Az Úr lelke rád száll, és más emberré változol (vö. 1 Sám 10,6). A Szentlélek valamiképpen kiemeli az embert a földi dolgok igézetéből, és a gyámoltalan, félénk embert elszánttá, nagylelkűvé, erőssé teszi. Ilyenek lettek Jézus tanítványai, akik a Szentlélek által úgy megerősödtek, hogy üldözőik támadása sem törte meg őket, és szilárdan kitartottak a Krisztus iránt való szeretetben. - Hisszük, hogy a nemzeti összetartozás munkálóit is segíti a Szentlélek ereje. Június 4-én du. ½ 5-kor a harangok zúgása is kifejezi a nemzeti összetartozást.

 

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-06-02.odt33.66 KB