Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Nagyszombat, 2021. április 3.

1./ Egy győzőt jöttünk ünnepelni, Jézus Krisztust, aki halálával legyőzte a halált.

Nagyszombati szertartásunk elején, állva, a húsvéti gyertya fényénél öröméneket énekeltünk győztes Királyunknak, aki széttörte a halál bilincsét, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.

A történelemben számos győzelemre és győzőre emlékezünk. Némely győző diadalívet építtetett örök emlékezetül, mint Titus, római hadvezér és későbbi császár. Más győzőkre történelemkönyvek emlékeznek. Van egy fényes győzelem, melyre a déli harangszó emlékeztet szerte a világon, s ez nem más, mint Hunyadi János és Kapisztrán Szent János nándorfehérvári győzelme a törökök fölött. Ám a legtöbb győzelmet elhomályosította a kérlelhetetlen idő, s ezeket a nagy győzőket is legyőzte a halál.

Jézus győzelme mindegyiken túltesz, mivel ő azt győzte le, melyet senkinek sem sikerült legyőznie: halálával legyőzte a halált. Széttörte a halál bilincsét, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. Jézus győzelme a halál fölött a legnagyobb győzelem, s ezért minden időkre egy évről évre visszatérő ünnepet szentelünk föltámadásának.

 

2./ A húsvéti örömének megemlítette Ádám vétkét. Ádám vétke bukást és halált hozott az emberiségnek. A bűnbeesés története – mely valójában egy tanító elbeszélés – rávilágít a sátán módszerére. Ennek a módszernek az alapja a hazugság. A rosszat jónak mutatja be. A hazugság módszerével éket tud verni Isten és ember közé, s megbontja az Istennel való közösséget. A sátán tehát közösségromboló. Tudja, hogy a közösségből kiszakított ember védtelenné válik. A közösség ugyanis védelmet jelent.

A sátáni módszerrel ma is találkozunk. A hazugságokkal megtévesztett és a közösségből kiszakított ember kiváló alanya az arctalan tömeg létrehozásának, mely kívánság szerint manipulálható. Ez történt Ádámmal, és ez történik ma is minden ádámi emberrel.

 

3./ Jézussal azonban megjelent a földön az ádámi ember ellentéte, az Isten-ember. Ő először is kimondta az igazságot, aztán helyreállította az Istennel való emberi közösséget. Létrehozta az Egyházat, azt a közösséget, mely védelmet nyújt a sátáni módszerekkel szemben. Nem véletlen, hogy a sátán legfőbb ellenségének az Egyházat tekinti. Azonban nincs félnivalónk, mert Jézus megígérte Péter apostolnak, hogy az Egyházon az alvilág kapui sem vesznek erőt (Mt 16,18).

Örvendezzünk hát, mivel Jézus halálával megtörte a gonosz lélek hatalmát. Jézus győzött, de megadja a segítséget ahhoz, hogy mi is győzzünk a gonosz felett. Ha igénybe vesszuük azokat a szentségeket, melyeket Jézus alapított – a bűnbánat szentségét, az Oltáriszentséget, a házasság szentségét –, akkor reális lehetőségünk van arra, hogy a győztes oldalon álljunk. Azért örülünk mi keresztények, mert győztes Királyunk oldalán állhatunk.

 

4./ Mint mindennek, az örömnek is van ellensége. Mi az öröm legfőbb ellensége? A kétely és a kis-lelkűség. Az aggodalmaskodás, hogy az élet nehézségeivel nem tudunk megbirkózni, hogy a problémák maguk alá temetnek minket. Valahogy úgy vagyunk, mint azok az asszonyok, akik Húsvét hajnalban kimentek Jézus sírjához, hogy illatos olajjal megkenjék a holttestet, amire a gyors temetés miatt nem volt idejük. De aggodalmaskodtak, hogy ki fogja elhengeríteni azt a hatalmas követ, amely a sziklasír bejáratát elzárja.

Nem így vagyunk olykor mi is? Az élet problémái sziklatömbként nehezednek ránk, s a kétely és kislelkűség kiöli belőlünk az örömet. Isten angyala azonban megelőzte az aggodalmaskodókat: a kő már el volt hengerítve. Az angyal azt mondta az asszonyoknak: „Ne féljetek!” (Mk 16,6) A felszólítás nekünk is szól: ne féljetek rábízni magatokat Istenre. Ne féljetek az élet zarándokútján, mert veletek megy a mi győztes Királyunk, aki halálával legyőzte a halált, aki széttörte a halál bilincsét, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.

 

AttachmentSize
Homilia, 2021-04-03.odt29.29 KB