Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Nagyböjti programok Farkasréten

Nagyböjti programok Farkasréten

 

1./ március 24. (péntek)

16 órakor megemlékezés Mindszenty József bíborosról, születésének 125. évfordulója alkalmából a hercegprímás szobránál (53-as busz Hóvirág utcai végállomásánál).

 

2./ március 25. (szombat)

18 órai szentmise keretében lelki adoptálás (egy veszélyeztetett magzat lelki „örökbefogadása”)

 

3./ március 26. (vasárnap)

11 órai szentmise keretében a betegek szentségének kiszolgáltatása idős, beteg híveknek, akik előtte szentgyónást végeztek.

 

4./ március 27. (hétfő)

7 órakor szentmise az 55. évvel ezelőtt meghalt stigmatizált Galgóczy Erzsébet boldoggáavatásáért.

 

5./ április 1. (szombat)

Reggel 8 órától kb. 12 óráig templomtakarítás, melyre a nyugdíjas korosztály alattiakat is várjuk.

 

6./ április 2. (vasárnap)

9 órai szentmise után a nagybárkányi fiatalok minsztériumjátéka Lisieux-i Szent Teréz szentté-avatott szüleiről (fél órás).

 

7./ április 8. (szombat)

Nagyböjti lelkinap három előadással (15-16-17 órai kezdettel), majd 18 órakor szentmise. Vezeti: dr. Pákozdi István egyetemi lelkész.

 

8./ április 9. Virágvasárnap: 9 órakor barkaszentelés és körmenet

 

9./ április 10. (hétfő)

18 órakor szentmise templomunk felszentelésének 40. évfordulója alkalmából (búcsúnyerési lehetőség).

19 órakor dr. Szávai Tamás előadása Tours-i Szent Márton püspökről, kinek szobra templomunkban áll (Madarassy István ötvösművész alkotása).

 

10./ Nagycsütörtök-nagypéntek-nagyszombat: szertartások kezdete egységesen 18 óra.

Nagypénteken délután 3 órakor keresztút.

 

Nagyböjt péntekjein 17.30-kor keresztút a templomban! (Ezen belül március 24-én a gyerekek keresztútja.)

 

„Hogy megtérjünk Istenhez, lényegi és radikális módon, ahhoz az szükséges, hogy … vissza kell szereznünk a bűn tudatát.

Ha meg akarunk térni Istenhez, amint az Egyház kívánja tőlünk a Nagyböjt negyvennapos időszakában, ez azt jelenti, hogy a fa gyökeréig kell jutnunk, mely, miként az Úr mondja, 'nem terem jó gyümölcsöt' (Mt 3,10). Nincs más módja annak, hogy meggyógyítsuk az embert.

Az út a kereszt alatt vezet. Nincs más útja a teljes 'megtérésnek'. Ezen az egyedüli úton vár bennünket Ő... Induljunk hát útnak a megtérés és az Istennel való kiengesztelődésnek ezen az útján, különösen együtt munkálkodva e negyvennapos időszakban Krisztussal, imádsággal, alamizsnálkodással és böjtöléssel.” (Szent II. János Pál pápa)

 

 

AttachmentSize
Nagyböjti hirdetés, 2017-03-03.doc15 KB