Címlap | Blogok | Hirdetések blogja

Nagyböjt 4. vasárnapja, 2018. március 11.

1./ A mai vasárnap lehetőség lesz szentmisék után az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előcsarnokában.

 

2./ Március 15-én csütörtökön, és 16-án pénteken este 6 órakor szentmise helyett igeliturgia lesz, áldoztatással. Pénteken 5-kor rózsafüzér, ½ 6-kor keresztúti ájtatosság.

Az igeliturgiákat és a keresztutat Szlávik András diakónus tartja.

 

3./ Szombaton este 6 órakor „Teréz-misét” tartunk, vagyis a szentmisét azokra a szándékokra mutatjuk be, melyeket cédulára írva a Kis Szent Teréz dombormű alatti levélszekrénybe bedobnak a hívek.

 

4./ Jövő vasárnap – március 18-án – a 11 órai szentmisén kiszolgáltatjuk a betegek szentségét azoknak az idős, beteg híveknek, akik feliratkoznak a sekrestyében. A szentség méltó felvétele érdekében előtte végezzenek szentgyónást.

 

5./ Kérjük, az idén beadandó Személyi jövedelemadó bevallásoknál különösen figyeljenek az adó 1 + 1 %-ának felajánlására, ugyanis az egyházak esetében a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig.

Az elektronikusan beadott bevallás esetében (interneten a NAV e SZJA oldalán keresztül) különösen is figyelni kell arra, hogy az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 + 1 % nyilatkozat megtételét.

Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

 

Mindez azért fontos, mert az elmúlt évben – az első elektronikus adóbevallási lehetőségnél - a Katolikus Egyház javára rendelkezők száma 56 ezer fővel, a felajánlott összeg pedig 184 millió Ft-tal csökkent.

 

6./ Előre hirdetjük, hogy március 24-én, szombaton nagyböjti lelki napot tartunk templomunkban. A délután 3, 4 és 5 órakor kezdődő elmélkedéseket, valamint az este 6 órakor kezdődő szentmise homiliáját Szlávik András diakónus tartja.

 

Miserend, 2018 március 10-18 :

Március 10.

Szombat

---------------------

½ 12 + Dutkay István és neje,Katalin ob.

 

18 + Gabriella

 

Verőcei Gábor

 

Verőcei Gábor

Március 11.

Nagyböjt 4.Vasárnapja

½ 8 Szentmise

9 Int. Ord.

11 + Zoltán

12 Keresztelés (Páldi Bence)

18 + Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Március 12.

Hétfő

7 + Édesanya és leánya

------------------

Verőcei Gábor

 

Március 13.

Kedd

7 + Etelka

 

---------------------

Verőcei Gábor

 

Március 14.

Szerda

7 + Nagyszülők, családtagok, rokonok

¼ 3 + Nagy Ottó ob.

---------------------

Verőcei Gábor

Temetőlelkészség

Március 15.

Csütörtök

---------------------

 

18 Igeliturgia

 

 

Szlávik András diakónus

Március 16.

Péntek

---------------------

 

½ 6 Keresztút

18 Igeliturgia

 

 

 

Szlávik András diakónus

Március 17.

Szombat

---------------------

18 Teréz mise

 

Verőcei Gábor

Március 18.

Nagyböjt 5.Vasárnapja

½ 8 Int. Ord.

9 + Szülők és nagyszülők

11 + Zoltán

18 Pintér család élő és + tagjai

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor