Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Mindenszentek ünnepére (2010. november 1.)

Kedves Farkasréti Hívek!  (2010. november 1.)

   1./ Mindenszentek ünnepére készülünk, templomunk búcsúnapjára. Ezen a napon sok lélekkel fogunk ünnepelni: mindenszentekkel. Reményik Sándor Templom és iskola c. versében arról ír, hogy a templom padjaiban a holtak is mellétek ülnek, nagyapáink, nagyanyáink – Szemükben biztatás vagy vád: Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát! A trianoni országvesztés után írt versben méltán aggódik a megmaradásért, melynek biztosítékát a templomban és iskolában látja.

   2010. november 1-én sok lélekkel fogunk ünnepelni: mindenszentekkel. A templom padjaiba mellénk ülnek, és szemükben biztatás vagy vád: ne hagyjátok az imádságot! Hitünk megmaradásának biztosítéka az imádság.
   Korunkban sokan lenézik az imádságot. Félő, hogy még hívő keresztények is úgy gondolják, a lázas tevékenységük, szervezőmunkájuk viszi előre az Isten ügyét, és nem az imádkozók.
   Tévednek! Ma sokan – tévesen – azt tartják legfőbb célnak, hogy „jól éljünk”. Szent Maximilian Kolba atya szerint ennél fontosabb lenne, hogy „jól cselekedjünk”. S az ima éppen ahhoz fontos, hogy megtanuljunk jól cselekedni. Az ima felemel bennünket Istenhez. Az ima nem más, mint saját akaratunk egyesítése Isten akaratával. Az ima újítja meg a világot – vallja a koncentrációs táborban kivégzett Kolbe atya, és hozzáteszi: az ima minden szent életében kiemelkedő helyet foglal el.
   Az ő életében is fontos helye volt az imának!

   2./ Legyen a mi életünkben is fontos helye az imádságnak! Kicsiknek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt! Templomunkban több alkalom is van szentségimádás végzésére. Régtől fogva tartunk minden hónap első vasárnapján du. 13-18 óráig, illetve minden csütörtökön este 18.30-19.30-ig szentségimádást. Az első csütörtöki szentségimádás elmélkedéseit, valamint a most elkezdett ifjúsági szentségimádás elmélkedéseit magam írom.
   Péntek esténként 18.30-19.00-ig énekes zsolozsmát végzünk a templomban, homiliával (szentbeszéddel) együtt, melyet ugyancsak magam tartok.
   Ma a padokban mellettünk ülnek a mindenszentek és mondják: ne hagyjátok az imádságot!

Erre biztatok minden Kedves Farkasréti Hívet:

                                                                           Gábor atya