Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Minden forrásom belőled fakad, 18. - 2020.04.20.

1./ Az Eucharisztia, mint „ellenanyag”?

A koronavírus-járvány kapcsán hallunk arról, hogy a megfelelő immunrendszerrel rendelkező szervezet ellenanyagot termel és így győzi le a vírust. A koronavírus gyorsteszt az ujjbegy megszúrásából vett vérmintát elemezve ezt az ellenanyagot mutatja ki.

Az Eucharisztia természetesen nem ilyen értelemben „ellenanyag”, hanem a hívő emberben kifejtett hatását tekintve mondható átvitt értelemben „ellenanyag”-nak. A mai világban nem csak a koronavírus terjed, de a megosztottság, a békétlenség, gyűlölködés és sok más bűn.

A mai világot a bűn struktúrája jellemzi. Egy egészséges szervezet – miként az emberi szervezet is – ellenanyagot fejleszt a veszélyes kórokozó ellen. Ám az emberiség, mint olyan, képtelen volt a bűn sátán által felépített struktúrája ellen védekezni. Ezért jött el Jézus, és „lerótta az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán.” (exultet, húsvéti örömének) Jézus halálával „elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte és feltámadásával új életet szerzett nékünk.” (húsvéti prefáció)

Szent VI. Pál pápa 1972-ben – az olaszországi eucharisztikus kongresszuson – azt mondta, hogy Krisztus az eucharisztiában, az ő valóságos testében „beoltotta magát az ételen, az áldozati táplálékon keresztül a benne hívőkbe, vagyis az Egyházba… hogy egy új struktúrát hozzon létre”.

Az Eucharisztiából „az egyes hívők, és magának a közösségnek lelki élete új és csodás erőre kaphat és teljesen megújulhat: így ugyanis Krisztushozdozóvá válunk minthogy tagjainkba beépült az ő teste és vére. Egy ilyen közösség most már nem önmagából él, hanem lelki energiák titokzatos közléséből, és továbbadja erejét a többi tagnak és az egész Egyháznak… Az Eucharisztia tehát kiváló módon vált ki szeretetet és egységet.”

A bűn struktúrája ellen tehát az emberiség kiszolgáltatott volt, amiként ma kiszolgáltatott a koronavírus ellen is. S amint a vírus ellen momentán nincs gyógyszer, a világ bűnének struktúrája ellen sem volt gyógyszer. A megváltást Jézus hozta meg, majd nekünk adta önmagát az Eucharisztiában, hogy azzal erősítse „immunrendszerünket” a világ bűnös struktúrája ellen. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy az Eucharisztia „ellenanyag”. Csakhogy ezt az „ellenanyagot” nem az ember teremtette meg, hanem Jézus adta nekünk. „Aki belőlem eszik – mondta – én általam él.” (Jn 6,57)

 

2./ Az Eucharisztia, mint „az egység jele”.

Az Eucharisztiát Szent Ágoston így nevezte: „kegyesség szentsége, egység jele, szeretet kötelék.”

(vö. Sermo Szent János evangéliumáról 26, 13; továbbá SC 47; KEK 1398). Szent VI. Pál pápa a nagy egyházatya mondatára utalva mondta: „Akik kereszténynek vallják magukat, valamennyien legyenek készek felismerni a rájuk háruló felelősséget, mely abból fakad, hogy az egységnek ebből a szentségéből táplálkoznak!” (Eucharisztia. Ajándék, jelenlét, titok – 84-85. old.)

Az egység fontosságáról Ferenc pápa is szólt a napokban. Húsvét utáni kedden (ápr. 14-én) reggeli szentmiséjén azért imádkozott, hogy egységben maradjunk. „Imádkozzunk, hogy az Úr megadja az egység kegyelmét nekünk. Hogy a mostani nehéz időszak nehézsége révén újra fölfedezzük a köztünk lévő szeretetközösséget. Az egységet, ami mindig fölötte áll minden megosztottságnak.”

A feltámadási körmenet mindig az egyik leglátogatottabb szertartás volt. A koronavírus-járvány miatt világszerte zárt templomokban és nép részvétele nélkül zajlottak a nagyheti szertartások. Az Istentiszteleti Kongregáció vezetője – Sarah bíboros – kiadott egy dekrétumot a nagyheti liturgia végzésére vonatkozóan. Erdő Péter bíboros úr a vatikáni ajánlásokat és az állami előírásokat is figyelembe véve körlevélben úgy rendelkezett, hogy a főegyházmegye valamennyi templomában többek között a feltámadási körmenet idén elmarad. Ehhez képest az interneten két fővárosi plébániatemplom feltámadási körmenetét is követhettük. Az Oltáriszentséget vivő pap – egyik kezében a monstranciával – másik kezével még integetett is több alkalommal. A szentségi körmenet nem integetős felvonulás (május 1.), hanem az Eucharisztiának, az egység jelének és szentségének középpontba helyezése. Eljött az ideje a középpont újrafelfedezésének! Az Egyház egysége igényli!

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-04-20.odt33.57 KB