Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

A lisszaboni szent: Páduai Antal – 2022.06.13.

1./ A Lisszabonban született Antalnak (1195-1231) annyi köze volt Páduához, hogy ott halt meg, és ott van eltemetve. Rövid 36 évet kitevő életének utolsó tíz évét Itáliában töltötte, mégis az egyik leginkább nemzetközinek számító szentek egyike. Tisztelete halála pillanatától kezdve elterjedt az egész világon. Legendáiból ered az a szoborábrázolás, mely szinte minden templomban megtalálható, amint karjában, vagy könyvén tartja a Gyermek Jézust.

„Sajnos, elfeledtük azt, hogy a legendák egyfajta rejtett nyelvet és kulcsrendszert jelentenek. Így mit jelent például az, hogy egy megnevezett tengerparti városkában csak a halak hallgatták meg a prédikációját? Nos, mit jelentenek éppen a halak? Azt, hogy akiknek a prédikáció szólt, ugyanoly süketek maradtak rá, mintha a süketség és némaság szimbólumainak tartott halaknak prédikált volna. A legenda jelképrendszere óvatos és ironikus ebben a képben; kifejezni akart csak és nem lázítani. De az utána következő századok nem vonták kétségbe, hogy valóban a halaknak prédikált...” (Ijjas Antal: Szentek élete II. 88)

A hívő nép nem annyira egyháztanítóként emlegeti, hanem sokkal inkább az elveszett tárgyak megtalálójaként. Egy német kisfiú bánatosan mondta el egy kolostor kapusnővérének, hogy elvesztette 5 márkáját. A nővér azt tanácsolta neki, hogy „hívd Szent Antalt!” Mire a kisfiú spontánul visszakérdezett: „Tudja a telefonszámát?”

2./ Páduai Szent Antal írásaiból válogatunk ki néhány gyöngyszemet.

a./ Jaj nekünk, szegényeknek! Behunyjuk szemünket sok bűnünk elől. De ha egyszer valami jót teszünk, azt mindig szemünk előtt tartjuk és másoknak is tudomására kell hoznunk. - Csak napfényben látjuk meg a port. Így csak a szentek életének fényében ismerjük fel saját hibáinkat.

b./ Életünk tele van szép szavakkal és üres jócselekedetekben. Ezért sújt bennünket az Úr átka, hiszen a fügefát is megátkozta (Mt 21,19), mert csak leveleket talált rajta, gyümölcsöt nem. - Aki betakarja fejét, nem lát és nem hall jól. Akin eluralkodik a zabolátlan falánkság és a test vágyai, elveszíti erejét a szemlélődésre, felismerésre és engedelmességre.

c./ Különböző nyelveken beszél, akit eltölt a Lélek (vö. ApCsel 2,4). A különböző nyelvek a Krisztus melletti tanúságtétel: alázat, szegénység, türelem, engedelmesség. - Ha mások ezeket az erényeket látják bennünk, szólunk velük hozzájuk. Beszédünk szívhez szóló, ha tetteink beszélnek. Ezért könyörögve kérlek benneteket, némuljanak el ajkaitok és beszéljenek tetteitek.

d./ Hosszú, fáradságos munkával összekaparják a piszkos pénzt; azután a lélek az ördög prédája lesz, a test a férgeké, a gazdagság a rokonoké. - Aki világi javakat birtokol, megvan az élethez szükséges élelme és ruházata, és látja, hogy testvére, akiért Krisztus meghalt, szükséget szenved, segítenie kell rajta (vö. 1 Jn 3,17).

e./ Az erkölcstelenek szeme tele van házasságtöréssel, mohóság ég benne. Mint a pók, fonnak be másokat szavaik és ígéreteik hálójába, és magukkal ragadják őket a szakadékba. - Az erkölcstelenség szereti a sötétséget; minden emberben él, aki sötétségben vándorol, aki tétlen és kényelmes. Gyorsan belopódzik a lélekbe. Álljatok tehát ellene első megmozdulásakor.

f./ Ha egy szamár elbotlik, rögtön ott van valaki, aki felsegíti. De ha egy lélek megy tönkre, senki nem jön segítségére. - Az igazi részvét nem elégszik meg azzal, hogy a testi szükséget enyhítse, lelki szükségben is segíteni akar – és viszont.

g./ Némelyeknek elmegy a hangja gyónáskor és csak elmormolja bűneit. Csak bevallani szégyelli őket, nem azt, hogy elkövette azokat. - Bár embernek gyónok, mégsem mint embernek gyónok neki, hanem mint Isten helyettesének.

h./ Az alázatos ember halálára gondolva mindig résen áll, hogy az Úr ébren találja, amikor megérkezik (vö. Lk 12,37). - Amint a kisgyerek sírva fut anyja karjaiba és az anya letörli könnyeit, úgy sietnek a szentek a föld siralomvölgyéből az égi dicsőségbe, ahol Isten letöröl a szemünkről minden könnyet.

i./ A bűnöst nem érheti nagyobb rossz, mint ha az Úr átengedi szíve nyomorúságának és nem bírja rá atyai sorscsapásokkal és fenyítéssel a megtérésre. - Az ember büszkeségét olykor éppen a tisztaság elleni bűnök törik meg. Aki nem akarja meglátni rejtett büszkeségét, azt gyakran a tisztátalanság bűne bírja belátásra és szégyenre.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-06-13.odt33.13 KB