Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2022.06.12

 

Kedves Testvérek!

 

1./ George Weigel: Kocka és katedrális c. könyve egy jó irodalmi érzékkel bíró hívőn keresztül jutott el hozzám. A történelemfilozófiai, történelemteológiai szemléletű könyv 2005-ben íródott, magyarul 2022-ben jelent meg. Címében két párizsi műemlékre utal: a Notre Dame székesegyházra és a Grande Arche kockájára. Utóbbit a nagy francia forradalom 200. jubileumán, 1989. július 14-én avatták fel. Diadalívre emlékeztető formája miatt – melynek magassága és szélessége egyaránt 110 méter körüli – kapta a „kocka” elnevezést. A washingtoni kutatóprofesszor szerző szimbólumot lát a két épületben: a katedrális az Istenre alapozott kultúra, a „kocka” az Isten nélküli kultúra jelképe.

A Szerző – akinek II. János Pál pápáról írt életrajza bestsellernek bizonyult – többször idéz Alekszandr Szolzsenyicintől és még többet a Szent Pápától. A nagy orosz gondolkodóval egyetért abban, hogy Európa morális válsága – beleértve demográfiai önégetését is – az isteni dimenzió elvetésére vezethető vissza. Szent II. János Pál pápa 2003-ban kiadott Ecclesia in Europa – Az Egyház Európában kezdetű apostoli buzdításából kiemeli azt, hogy az írás bibliai „kereteként” a Jelenések könyvét választotta. »A Jelenések könyve a Krisztus utáni első századi Kis-Ázsia hét egyházának szól. Közülük élő keresztény közösségként ma már csak néhány létezik, és a klasszikus európai civilizációt, amelyből születtek, eltörölte az iszlám emelkedő hulláma. Európának nincs garantált jövője, II. János Pál ezt látszott sugallni azzal, hogy a Jelenések könyvéből választott szöveget. Európának a jövőt választania kell. És ahhoz, hogy a jövőt válassza, az is szükséges, hogy visszakövetelje azt a keresztény spiritualitást és erkölcsi örökséget, amely segíthet Európát „Európává” tenni.« (im. 113)

A mai Európa irányítói nem engedték, hogy az új európai alkotmány megemlítse az európai kultúra keresztény forrásait, mondván: ez sértené a más vallásúak érzékenységét. Álszent módon a »toleranciára hivatkozva tettek így; valójában azért, mert elköteleződtek amellett, hogy Isten nélkül is lehet politika; hogy a szabad, toleráns, civil és pluralista Európát csak olyan közösségi térként lehet felépíteni, amelyből Istent és a Bibliát kizárták.« (im. 142) [A könyv lektora, dr. Botos Máté professzor itt utal Rocco Buttiglione 2004-es ügyére, amikor a hét nyelven beszélő hithű katolikus olasz jogászprofesszort leszavazták abban, hogy az Európai Bizottság igazságügyi biztosa legyen.]

Arra a kérdésre, hogy létezhet-e emberek számára megfelelő „politika” Isten nélkül, a mai Európa morális válsága – beleértve Európa demográfiai öngyilkosságát – azt sugallja, hogy NEM!

Az Isten nélküli politikát jelképező Grande Arche 200 éves szoros köteléket képez a nagy francia forradalommal. Az Istent letaszító/kirekesztő szabadság-egyenlőség-testvériség „szentháromsága” (melyet a kommunizmusban a Marx-Engels-Lenin trió vett át) napjainkban új szakrális istenségekkel bővült: tolerancia – leánykori nevén közömbösség; pluralizmus, melyet puszta szociológiai ténynek képzel, kulturális eredmény nélkül; laicitás (francia törvény), stb.

2./ „Alea iacta est - A kocka el van vetve”

Julius Caesar Kr.e. 49-ben mondta ezt, amikor seregével átlépte az észak-itáliai Rubicon folyót. A mondás értelme, hogy e lépés után valami történni fog. Amikor a Nyugat új, szekuláris istenségeket/bálványokat állított fel, azzal elvetette a kockát. Valaminek történnie kell. De mi lesz az? Olvassuk el Illés próféta Kármel-hegyi áldozatának történetét (1 Kir 18,20-39) – és megsejtjük.

Ácháb király (Kr.e.874-853) felesége – Izebel – a tiruszi király leánya volt és magával hozta a pogány Baál-tiszteletet, amely ellen Illés joggal lépett fel. A Kármel-hegyi áldozatnál a mózesi törvények értelmében halálbüntetést róttak ki a pogány bálványimádókra. Nekünk azt kell ebben meglátni, hogy Isten a történelem eseményeiben is kinyilatkoztatja hatalmát és ítéletét. A nagy emberi vállalkozások látványosak lehetnek, de előbb-utóbb meghiúsulnak. Ám Isten megmarad!

Wass Albert: Üzenet haza c. versében olvassuk, hogy a víz szalad, de a kő marad, a kő marad...”

Isten „humora”, hogy 1989-ben nem csak a Grande Arche kockája készült el, mint emberi mű, de bekövetkezett a fordulat Kelet- és Közép-Európa államaiban: a kommunizmus összeomlása. S ez már isteni mű volt. II. János Pál Centesimus annus enciklikájában úgy fogalmaz: „kérő imából született, és elképzelhetetlen lett volna Istenbe, a történelem urába vetett határtalan bizalom nélkül, aki mintegy kezében tartja az emberi szíveket.” (25) Bízzunk tehát Istenben, a történelem Urában!

 

Farkasrét, 2022. június 12.                                                                     Verőcei Gábor plébános

 

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2022-06-12.odt36.93 KB