Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2021.07.23.

 

Természeti és erkölcsi klímaválság – 2021.07.23. (Szent Brigitta, Európa társvédőszentjének ünnepén)

 

1./ Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományában borzalmas erejű ciklon okozott tragédiát 2021. július közepén. A villámárvíz következtében összedőlt házakban sokan meghaltak, vagy eltűntek. Egy magyar éghajlatkutató szerint szerencsénk volt, hogy ennek a ciklonnak csak a széle érintett meg bennünket felhőszakadások, jégverés formájában, és nem nálunk csapott le. Az utóbbi évek éghajlatváltozásának szembetűnő jelei a szélsőséges téli hidegbetörések, valamint a nyári aszályos időt követő özönvizek. A kutató szerint nincs értelme arról vitázni, hogy mindebben mennyi szerepe van az emberi tényezőnek és mennyi a rajtunk kívül álló tényezőnek. Ezt mondja egy szakember. A klímaaktivisták és zöld politikusok persze mást mondanak: ők magukat ajánlják a megoldás kulcsaként. S mivel az emberekben növekszik a félelem, jó esélyük van a hatalom megszerzésére. A klímaváltozás orvoslásának esélye azonban a jövő titka.

 

2./ A baj nem jár egyedül – szoktuk mondani. A mondásnak aktualitást ad az erkölcsi „klímaváltozás” szemünk láttára történő elmélyülése. A mellékletben látható rajz is erre a sajátos klímaváltozásra utal: a szivárvány színeivel ábrázolt felhőből szakadó esőben a piros-fehér-zöld esernyő alatt egy négy tagú magyar család talál menedéket. A piktogram egyértelműen férfit, nőt, leányt és fiút ábrázol; vagyis különbséget tesz az LMBTQ és a normál felfogás között. A színes rajz azt az erkölcsi klímaváltozást ábrázolja, melyet „ennek a sötét világnak kormányzói” idéztek elő.

Eme emberellenes ideológia terjedése kapcsán méltán idézhetjük Szent Pál apostolt, aki szerint „nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6, 12). Az apostol szerint nem ellenséges érzületű emberek elleni küzdelemről van szó, hanem szellemi erők és a sátán (görögül: diabolosz – szétdobáló) elleni küzdelemről van szó. Meggyőződése, hogy nem a kereszténység ellenségei, nem is a kísértő vágyak és ösztönök jelentik a veszélyt, hanem a „diabolosz” démoni ereje. A sátáni tervből eredő – az Isten által teremtett családot pusztító – erkölcsi klímaválságban Szent Pál apostol rámutat arra, miként győzhetünk a gonoszság erői felett.

Szemléletes példaként a katonát állítja elénk. Egyetlen katona sem bízik testi erejében, hanem inkább a fegyverzetében. Ezért kell minden hívőnek megragadnia az Istentől kínált fegyverzetet. Az apostol a római katona mindenki számára ismert fegyvereit allegorizálja, de hiányzik a lándzsa említése. Talán azért, mert közelharcról van szó és ahhoz elég a rövid kard. Melyek ezek az isteni eredetű fegyverek? Az igazság öve, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja és a lélek kardja, vagyis az Isten szava (vö. Ef 6, 14-17).

Az igazságszeretet az ördögnek, a hazugság atyjának (Jn 8,44) éles ellentéte. Az ördög ellen reménytelen ördögien küzdeni, hazugság ellen hazugsággal vagy féligazsággal. A küzdelem úgy indul, hogy az igazság iránti olthatatlan szeretet tölti el szívünket. A harcban mi sem vagyunk sérthetetlenek, s a legkisebb vétkünk vagy mulasztásunk máris a sátán ajkán ellenünkre szól. Nem is fog elmulasztani vádolni bennünket a világ előtt! Ezért kell felölteni a „megigazulás páncélját” (Ef 6,14), vagyis a Jézus által hozott megváltás védőöltözetét. Krisztus Teste és Vére – az Oltáriszentség – a mi erőforrásunk; amint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmondata is jelzi: „minden forrásom belőled fakad”. Az ókori hadviselésben az ellenség égő kanóccal ellátott nyilat lőtt ki, melynek elhárítására a katonák egymáshoz illesztett pajzsa szolgált. A sátán tüzes nyilaitól a hit pajzsa óv meg, nemcsak a magam hite, de az egész Egyház közös hitegysége. A sátán ellen nem elég védekezni, de támadni is kell, ezért ajánlja az apostol, hogy „ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát” (Ef 6, 17). Ez a küzdelem csúcspontja: az isteni tanítás fegyverével.

(vö. Balikó Zoltán: Az efezusi levél, 148-153)

 

3./ Lerinumi Szent Vince galliai szerzetes (+ 450) fő művében – Commonitorium, Emlékeztető – Jézus megkísértését magyarázva írja, hogy amikor ellenfeleink szentírási idézetekkel támadnak bennünket, akkor valójában rajtuk keresztül az ördög beszél. Jézust arra biztatja a sátán, hogy „ha Isten fia vagy, vesd le magad” a templom párkányáról, hisz írva van: „parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad” (Mt 4,5). Ellenfeleink ily módon félre szokták vezetni az óvatlan embereket, vallásosságot színlelve. Jézust azonban nem tudta megtéveszteni a sátán; ő is szentírási idézettel válaszolt: „az is meg van írva, hogy ne kísértsd Uradat, Istenedet”. (vö. Lerinumi Szent Vince: Az igaz hit védelmében, XXVI. fejezet, 154-155)

Lerinumi Szent Vince az V. század eretnek tanításainak kivédésére szenteli főművét. Szent Ágoston kortársának gondolatmenetét áttéve napjainkra: amikor napjaink veszélyes, ember és családellenes LMBTQ ideológiájának terjesztői a tolerancia, a másikkal szembeni türelem elvére hivatkozva presszionálják a keresztényeket az ő ideológiájuk elfogadására, akkor a legkevésbé se kételkedjünk, hogy rajtuk keresztül maga az ördög beszél. A téves ideológiával szemben az isteni tanítás fegyverével kell küzdeni.

Az isteni tanítás arról szól, hogy van egy objektív valóság, az Isten által teremtett világ. Mivel ezt a világot nem mi teremtettük, ezért – fennmaradásunk érdekében – be kell tartanunk az Istentől kapott világ „használati utasításait”, vagy ha úgy tetszik: „játékszabályait”. Az ökológia területén már elfogadjuk, hogy a természetben vannak objektív törvényszerűségek, amelyeket figyelembe kell vennünk. Amennyiben visszaélünk a teremtett világgal, akkor az klímaválsággal büntet. Hasonló módon nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Istentől kapott objektív erkölcsi szabályokat és törvényeket, mint pl. az élet továbbadása a férfi és a nő által alkotott családban történik. Ha ezt az objektív törvényt mellőzzük, akkor az súlyos következményekhez vezet.

 

A baj nem jár egyedül: természeti és erkölcsi klímaválság idejét éljük. Az ökológiai és erkölcsi összeomlás egyre közelebbi lehetőséggé vált. Nincs más kiút, mint elismerni Istent a teremtett világ urának, és betartani az általa adott objektív törvényeket.

Szent Brigitta – Európa társvédőszentje – könyörögj földrészünk minden lakójáért!

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2021-07-23.odt35.39 KB
kép: