Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2021.04.02.

 

Kedves Testvérek!

 

Krisztus meghalt bűneink miatt.” (1 Kor 15,3)

 

1./ A koronavírus-fertőzés egyik tünete, hogy a beteg elveszíti szagló- és ízlelő-érzékét. Van, akinél ez hónapokig is eltart. A tömeges megbetegedések és halálozások hatására az emberek félnek a vírustól. A felelőtlen vírustagadók lekicsinylik ennek a testi fertőzésnek a veszélyét.

Van egy láthatatlan lelki vírus is, melynek következtében a világ elvesztette a bűn iránti érzékét. Lekicsinyli a veszélyt, bűnöcskékről beszél, hibákról. Az emberek félnek a testet megfertőző vírustól, a ráktól, a levegő szennyezettségétől, de nem félnek a lelket fertőző bűn vírusától. Pedig Jézus szerint nem a test elpusztítójától kell félni, hanem a lélek elpusztítójától. „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani.” (Mt 10,28) A bűn a lelket pusztítja, ezért a bűntől kellene félni.

2./ Amint a koronavírus-tagadók zavarkeltésükkel hatást tudnak gyakorolni sok emberre, úgy a mai világ „bűn-tagadói” is mérhető hatást tudnak gyakorolni az egyébként katolikus hit szerint élőkre. Elaltatják bennük a bűntudatot, egyfajta lelki anesztéziát (altatást, érzéstelenítést) idéznek elő, ezért nem ismerik fel a valódi ellenséget. A gonosz lélek aztán a bűn fogságába veti az embert.

3./ Amint a különböző vakcinákról sokfélét mondanak a különböző - „bal” és „jobb” oldali - médiában, hasonló módon van a bűnnel is. Az egyik oldalon azt mondják, hogy a bűn a „jobb” oldaliaknál van, a másik oldalon meg azt mondják, hogy a bűn a „bal” oldaliaknál van. Ezzel szemben az az igazság, hogy a bűn mindenkiben benne van. Szent János apostol írja: „Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket akkor mivel / Isten / jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden gonoszságtól megtisztít minket. Ha azt állítjuk, hogy nem vétkeztünk, hazugnak tüntetjük fel Istent, és tanítása nincs bennünk.” (1 Jn 1,8-10)

4./ A bűn gyakran személytelenné válik. Vannak olyan általánosan elterjedt bűnök – pl. a korrupció, az élettársi viszony stb. - melyek a társadalom bűnös struktúrájából fakadnak, s ezért az emberek nem éreznek érte személyes felelősséget. Azzal hárítják el személyes felelősségüket, hogy „mindenki így csinálja”. Egyrészt nem mindenki csinálja így; másrészt a bűnös társadalmi struktúra nem menti fel az egyént a bűn alól.

5./ Szent Pál apostol írja, hogy „Krisztus meghalt bűneink miatt” (1 Kor 15,3). Ha tagadod a bűn létezését, magát Jézus Krisztus megváltó tettét teszed hiábavalóvá, megsemmisíted halálának jelentését. Krisztus ebben az esetben csupán a semmiért ontotta volna ki vérét. Analógiaként szolgál ennek megértéséhez, hogy aki tagadja a korona-vírus veszélyét, az a tudósok és az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit negligálja, lekicsinyli.

6./ Aki magát beoltatja a koronavírus ellen, az nem csak magát védi, hanem embertársait is. Egy szegedi oltásellenes hölgy azt posztolta, hogy aki beoltatja magát, az csak magáért tegye, de őérette ne oltassa be magát senki, mert az ő erős immunrendszere megvédi őt. Hasonló elzárkózás lehet Isten bűnbocsátó kegyelmével szemben, ha valaki nem akarja megbánni a bűnét. Ezt nevezi a Szentírás a Szentlélek elleni bűnnek, amire Jézus szerint nincs bocsánat. (vö. Mt 12,31) Tehát megmakacsolódás nem csak oltásellenességben fordul elő, de a bűnbánattartás ellen is. A bűnben való makacs megmaradás súlyosságát akkor értjük meg, ha összehasonlítjuk pl. az abortusz bűnével. Az emberi magzat megölése súlyos bűn, de bűnbevallás esetén van rá bocsánat. Ezzel szemben a bűnben való makacs megmaradást Jézus a Szentlélek elleni bűnnek mondja, amire nincs bocsánat. Ez az egyetlen bűn, amire nincs bocsánat.

7./ A bűntől való szabadulásunkat húsvéti exodusnak tekinthetjük. Az első exodus (kivonulás) a zsidó nép egyiptomi rabságból való kiszabadulása volt. Nem ment könnyen. A nép sokszor zúgolódott az átmeneti nehézségek miatt és visszasírta az egyiptomi húsosfazekakat. A bűnbánat, a bűn elhagyása is nehézséget okozhat, de a bűntől való szabadulás lelki öröm forrása.

 

Farkasrét, 2021. április 2. nagypéntek Gábor atya

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2021-04-02.odt31.85 KB