Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2019.11.17

Kedves Testvérek!


A 2020. szeptember 13-20. között Budapesten rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve immár ötödik alkalommal lesz világméretű szentségimádás 2019. nov. 23-án, melyhez templomunkban szombat este 17-18 óra között tartott csendes szentségimádással csatlakozunk. Regisztrálni lehet a coprusdomini.iec2020.hu honlapon.


1./ „A világ beteg, s jóllehet mi volnánk betegápolói, de kezeink közt a beteg nem gyógyul. De van a világnak más hivatott, gyógyító tekintetű s szerencsés kezű orvosa, aki ezt mondja: »Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.« (Mt 11,28) A hívás nem az egykor Galileában élő látható emberhez szólít, hanem a közöttünk lévő szent titokhoz szólít: az Oltáriszentséghez, Krisztus közöttünk lévő valóságos testéhez és véréhez, melyet a szentmisében ünneplünk.” (vö. Prohászka Ottokár, ÖM 13, 369)


2./ Mi nekünk az Eucharisztia?

  Nagy Szent Albert szerint „ez a szentség az élet fájának a gyümölcse. Aki ezt őszinte hittel eszi, az az örök halált meg nem ízleli. Aki utána nyúl, annak az élet fája lesz, boldog ember, aki belekapaszkodik (Péld 3,18). Aki engem eszik, élni fog általam (Jn 6,58). Az Eucharisztia szeretetet és egységet létrehozó szentség. A legnagyobb szeretetnek jele az, hogy önmagát adja eledelül.”

  A Fiúisten, Jézus Krisztus előbb emberré lett, hogy visszavezesse az emberiséget Istenhez, majd a szentmise vérontás nélküli áldozatában – az Eucharisztiában – nekünk adta önmagát, hogy visszaállítsa és megerősítse az ember és Isten között felbomlott szövetséget. Az Oltáriszentségben Jézus személyesen és valóságosan jelen van a hívő ember számára.

  Bábel Balázs kalocsai érsek hasonlata szerint: Ahogy a házastársak együtt vannak egymás életében, úgy van jelen az Eucharisztiában Jézus is a mi életünkben. A házastársak nem csak egymás mellett vannak egyazon helyen, hanem egymásért, egymás számára léteznek. Az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus is értünk van, s a szentáldozásban bennünk él. Ahogy a házastársak egymásért élnek és egymáshoz hasonulnak, úgy Jézus is átadja nekünk önmagát, hogy az ő képmására alakítsuk életünket. Az Egyház átlényegülésnek mondja azt ami a szentmisében történik: a kenyér és bor Jézus szavaira – ez az én testem, ez az én vérem – átlényegül az Ő testévé és vérévé.


3./ Milyen hatása van a szentáldozásnak? Aki méltó módon, tiszta lélekkel veszi magához az Oltáriszentséget, megszentelődik, miként a Bölcsesség könyvében olvassuk: »Mert akik a szenttel szentül bánnak, megszentelődnek.« (Bölcs 6,10) Ezért fontos, hogy a szentmisén ne csak részt vegyünk, de Jézus testét is magunkhoz vegyük a szentáldozásban.

  Aquinoi Szent Tamás imádsága szerint a szentostyában az örök élet zálogát vesszük magunkhoz:

O sacrum convivium, in quo Christus sumitur:            Ó szent vendégség, melyben Krisztust vesszük:
recolitur memoria passionis eius;                                 kínszenvedésének emlékét idézzük;
mens impletur gratia,                                                    Isten kegyelmével eltelik a lelkünk,
et futurae gloriae nobis pignus datur.                           és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát.


(Ezt a részleges búcsúval járó fohászt szentáldozás után célszerű mondani. A youtube-on
meghallgatható Olivier Messiaen: O Sacrum Convivium áhítatot keltő motettája.)


4./ Milyen hatása van az Oltáriszentség imádásának? Hit nélkül nem lehet megközelíteni ezt a szentséget, ám az imádása táplálja és erősíti hitünket. Liguori Szent Alfonz szerint „a szentségek után az összes ájtatosságok közül a szentségi Jézus imádása a legkedvesebb Istennek és a leghasznosabb számunkra.” - Jöjjünk november 23-án imádni az Urat!


Budapest-Farkasrét, 2019. november 17.                                                    Verőcei Gábor plébános
 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2019-11-17.pdf41.51 KB