Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2019.09.21

 

 

Kedves Testvérek!

 

1./ A kassai vértanúkra – Szent Kőrösi Márk esztergomi kanonokra, Szent Grodecz Menyhért és Szent Pongrácz István jezsuita atyákra – 400 évvel ezelőtti mártíromságuk napján, 2019. szept. 7-én ünnepi szentmisékkel emlékeztek a kassai Árpád-házi Szent Erzsébet székesegyházban, illetve az esztergomi bazilikában. Két nappal később (szept. 9.) a farkasréti templomban is megemlékeztünk róluk, a szokásos hétfő esti énekes zsolozsma homiliájában. A 400 évvel ezelőtti hitviták hátterében a harminc éves háború húzódott meg, melyet a XVII. század világháborújának is mondanak. A három különböző nemzetiségű – horvát, lengyel és magyar – vértanú pap ennek a békétlenségnek lett az áldozata.

Az egyháztörténelemben sokszor beigazolódott az ókori Tertullianus mondása: „a vértanúk vére a kereszténység új vetése”. A vértanúk áldozata ugyanis új lendületet vitt a keresztény életbe. 1619. szept. 7-én I. Rákóczi György protestáns hajdúi elfoglalták Kassát, megölték a három papot és ezzel megpecsételődni látszott az ottani katolikus hitélet. 400 évvel később pedig a kassai dómban ünnepi szentmisével zárták le a jubileumi esztendőt. A vértanúk vére hozzájárult napjaink kiengesztelődéséhez.

2./ Az egykori felekezeti szembenállás már a múlté. Ennek Farkasréten is több jele van.

a./ Az Úti-Madonna erdei kápolna történetét dr. Salamin András és dr. Bácsy Zsolt 1998-ban kiadott írásából ismerhetjük meg. A Széchenyi-hegy oldalában álló kápolnát és a közelében ma is álló nyaralót a XIX. században Berger János biblikus professzor építtette családi birtokán.

A II. világháború utáni időkben az Erdélyből menekült református vallású Varró család lakott a házban. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt Varró Csabát előbb halálra, másodfokon életfogytig tartó börtönre ítélték. A halálos ítélet hallatára a református vallású édesanya megfogadta a Madonnának, hogy ha fia valaha is élve hazakerül, élete végéig gondozni fogja az Úti-Madonna kápolnát. Esztendőkön át szorgosan takarította, friss virággal díszítette a kis erdeit kápolnát. S nem hiába, mert fia 1963 áprilisában megrokkanva, de szabad lett. A Varró család tagjai halálukig szívügyüknek tartották a kápolna sorsát. Az idő vasfoga – és vandál kezek – nyomán a kápolna 1997-re már csak torzóként maradt meg. A közös civil összefogással történő helyreállítást a dr. Bácsy Zsolt főorvos úr által elnökölt Farkasvölgyi Baráti Kör szervezte. A megújult kápolna felszentelésére 1998. október 3-án került sor. A református vallású Főorvos úr szervezésének köszönhetően azóta minden év októberének első szombatján 11 órakor szentmisét mutatunk be az Úti-Madonna kápolnánál. (2018-ban ismét felújítottuk – részben Hegyvidéki önkormányzati támogatással – a csapadékvíz és az erdei hangyák által erősen megrongálódott kápolnát.)

Az Úti-Madonna kápolnánál legközelebb 2019. okt. 5-én, szombaton 11 órakor tartunk szentmisét. A helyszínt még nem ismerőket ½ 11-re várjuk a Mindszenty bíboros térre (53-as busz fordulója a Hóvirág utca végében), ahonnan gyalog indulunk a hegyi kápolnához. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat is.

b./ Mindszenty József bíboros-hercegprímás szobra 2013-ban készült el a róla elnevezett téren.

A korábbi farkasréti plébános – dr. Szederkényi Károly esperes atya – kezdeményezésére elnevezett teret Kontur András szobrászművész alkotása díszíti, melynek közadakozását ugyancsak dr. Bácsy Zsolt és felesége dr. Gaál Katalin főorvos asszony szervezte. Az ökumené jegyében ők szorgalmazták a hercegprímás születésének 125. évfordulójáról való megemlékezést, valamint a Szent Pió atya Magyarországra vonatkozó jövendölését tartalmazó emléktábla elhelyezését.

Mindszenty József bíboros-hercegprímást idén posztumusz Budapest díszpolgára címmel tüntették ki. Ebből az alkalomból ünnepi megemlékezést szerveznek az 53-as busz fordulójánál álló szobránál 2019. szept. 28-án, szombaton 15 órakor.

3./ „Pannonia Sacra” - Szent Magyarország. Ez volt Mindszenty József bíboros jelmondata. A bíboros Mária-tisztelete és hazaszeretete elválaszthatatlan egymástól. Utat mutatott nekünk. Járjunk az általa is járt úton! Vegyünk részt a szeptember 28-i megemlékezésen, valamint az október 5-i erdei kápolnánál tartott szentmisén.

Farkasrét, 2019. szeptember 21. Verőcei Gábor plébános

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2019-09-21.odt33.87 KB