Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2019.06.01.

 

Kedves Testvérek!

 

1./ Június 9. templomunk szentségimádási napja – idén Pünkösd vasárnapjára esik. A vasárnapi szentmisék miatt csak a nap bizonyos részeiben lesz lehetőség imádságra az Oltáriszentség előtt:

a 9 órai szentmise után a gyermekeknek tartunk negyed órás imádságot, ill. délután 2-től 6-ig, majd az esti szentmise után 7-8 óra között lesz kitéve az Oltáriszentség imádásra.

(Tájékoztatásul közlöm, hogy a gazdagréti Szent Angyalok templomban június 8-án, szombat este 8 órától hajnali 5 óráig tartanak pünkösdi virrasztást az Oltáriszentség előtt. Pünkösd vasárnapján hajnali 5 órakor Vörös András kármelita tartományfőnök mutat be szentmisét a gazdagréti templomban.)

A szentségimádási nap alkalmával emlékeztetek arra, hogy farkasréti templomban minden csütörtökön szentségimádás van az este 6 órai szentmise után, vagyis ½ 7-től ½ 8-ig.

 

2./ A szentségimádás alkalom a csöndre – amire nagy szükségünk van.

Védekeznünk kell a zaj és az információ inváziójától – olvasom Dom Dysmas de Lassus karthauzi szereztes gondolatait A csönd ereje c. kötetben. A Grand Chartreuse priorja a Nobel-díjas orosz írót, Szolzsenyicint (1918-2008) idézi: ha van jog az információhoz, ahhoz is van jog, hogy az ember ne legyen informálva.

Igen – folytatja –, mert a sok haszontalan hír lefoglalja a képzeletünket és elvon a belső csöndtől. Válogatni kell, mivel a híranyagok főleg a rendkívüli eseményeket hangsúlyozzák – pl. lezuhant repülőről, elsüllyedt hajóról tudósítanak – de nem fognak cikket írni arról, hogy ma minden repülő és hajó rendben megérkezett, vagy hogy a családanyák a gyermekeikkel foglalkoznak. És hát ezek kevésbé fontosak? (im. 355)

A szentségimádás alkalom a csöndre, hogy a magunk dolgairól gondolkodjunk az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézus előtt.

A szentségimádás alkalom arra, hogy ne az információ formáljon (informálás – formálás, befolyásolás), hanem Isten formálja, alakítsa gondolataimat.

A szentségimádás alkalom arra, hogy a Szentlélek átalakítson – miként a félénk és bezárkózó apostolokat is átalakította a pünkösdi Lélek: bátor tanúságtevőkké váltak. (vö. Apostolok Cselekedetei, 2. fejezet)

A posztmodern ember a zajok paravánjával veszi magát körül – mondja Robert Sarah bíboros – mert fél a csöndtől. Sok ember fél a csöndtől, mert az a magányosságtól való szorongás érzését kelti fel benne. Ezért veszi körül magát zsibbasztó zajjal. A zajjal érzésteleníti szorongását, adott esetben saját ateizmusát. Ám a kereszténynek nem kell félnie a csöndtől, mert soha sincs egyedül. A hívő ember Istennel van. Istenben van. Istenért van. A csöndben Isten a saját szemét kölcsönzi neki, hogy jobban tudja őt szemlélni. A csönd nem rémisztő, ellenkezőleg, az Istennel való találkozás biztosítása. (im. 357)

 

3./ A szentségimádás egy tapasztalat arról, hogy velünk az Isten.

A Kr. e. VIII. században Izajás próféta egy szűzről jövendölt (Iz 7,14), aki fogan és fiat szül, s akinek Emmánuel lesz a neve; ez azt jelenti: Velünk az Isten. (vö. Mt 1,23)

Jézus születésével teljesült a jövendölés, mert az Ige megtestesült, közöttünk lakott, de továbbra is itt maradt közöttünk az Oltáriszentségben, mely Krisztus titokzatos teste. A földi működését befejező – mennybe menő – Jézus megígérte, hogy „én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20)

Ami Megváltónkból láthatóvá lett, az átment a szentségekbe – mondta Nagy Szent Leó pápa (390-461). Az Oltáriszentségben Őt imádjuk, Jézus Krisztust. Nem kell több száz kilométert megtenni – mint egy pápalátogatásnál, vagy egy zarándoklatnál –, hogy találkozhassunk Vele. Az Oltáriszentségben velünk az Isten!

 

A XVIII. századból való Adeste fideles kezdetű karácsonyi ének soraival invitálom a gyerekeket, fiatalokat és felnőtt híveket június 9-re: Venite adoremus Dominum – Jöjjetek, imádjuk az Urat!

 

Farkasrét, 2019. június 1. Gábor atya

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2019-06-01.odt31.98 KB