Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2018-05-12

Kedves Testvérek! Kedves Bérmálkozók!

 

1./ A mai napon – május 12-én, szombaton – Snell György püspök atya 20 gyermek- és ifjúkorú hívünknek szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Pünkösdi lélekkel ünnepeljük életük kiemelkedő eseményét. Milyen a pünkösdi lelkület? Olyan, amely szeretni tudja az Egyházat. Azt az Egyházat, melynek vannak szent és bűnös tagjai egyaránt. Az egyház ellenségei előszeretettel hánytorgatják fel az egyház tagjainak múltban és jelenben elkövetett bűneit, de mélyen hallgatnak az egyház bőséges számú szentjéről. Lényeges kérdés: hogyan lehet megszerettetni az Egyházat fiataljainkkal?

Posztkeresztény társadalmunkban miről hallanak leginkább az Egyházzal kapcsolatban? Keresztes háborúkról, inkvizícióról, a „sötét középkorról”, legújabban pedig a pedofil ügyekről. Lehet szeretni egy ilyen Egyházat? Meg lehet szerettetni egy ilyen Egyházat?

Igen, lehet szeretni és meg lehet szerettetni az Egyházat! Szent Pál apostol írja: „Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte.” (Ef 5,25) Pedig ha Jézus körülnézett, maga körül bőven látott igen gyarló és bűnös embereket. Mégsem nézte le Mária Magdolnát, aki prostituált volt; a népnyúzó vámost, Zakeust; a házasságtörésen rajtakapott asszonyt; az olyan gazembereket sem, mint Júdás, aki később elárulta; Pétert sem, aki megtagadta. Ha csak tökéletes és szent emberek tartozhatnának az egyházhoz, akkor valószínűleg egyetlen tagja sem volna. A konkrét egyház nem a tökéletesek klubja, hanem Jézus akarata szerint olyan hely, ahol az egészen átlagos emberek lassan megváltoznak. Jézus mondta: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy tartsanak bűnbánatot.” (Lk 5,31-32) Ha Jézus szeretni tudta az ő Egyházát, akkor ez nekünk is sikerülhet.

 

2./ Mi szükséges ahhoz, hogy szeresd és másokkal is megszerettesd az Egyházat? Tekintsd otthonodnak! Mindenki szereti az otthonát. A családban akkor vagy otthonos, ha kapcsolatban állsz a családtagokkal, ha megtapasztalod az együvétartozás érzését, ha közös céljaitok vannak. A családi közösség megélése egy csodálatos kaland; a családi élet emlékei kitörölhetetlenek az emberből.

Ehhez hasonló közösséget tud nyújtani az Egyház, feltéve, ha időt szentelünk a közösségi életre. A vasárnapi szentmise az alap, hiszen ez az, ami egyházi közösségünk láthatatlan fejéhez, Jézus Krisztushoz kapcsol minket. Éppen Jézuson keresztül tudjuk megszeretni a másik embert, hiszen Ő szólított fel erre: „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34) Ám ahhoz, hogy megszerethessük egymást, találkoznunk is kell egymással. Nem virtuálisan! Valóságban! Nem elektronikus úton, hanem személyesen!

 

3./ A szentmisén kívül hol találkozhatunk egymással? Közösségi rendezvényeken. Ilyen lehet a plébániai katekézis (hitoktatás), mely nem csak ismereteket ad, de személyes ismeretséget is kialakít. A négy évvel ezelőtti bérmálkozók csoportja még ma is összejön heti rendszerességgel; ők nem bérmálkoztak ki az Egyházból. (Régi papi vicc: a katolikus pap és a protestáns lelkész arról beszélget, hogy milyen sok piszkot okoznak a templomtoronyban fészkelő galambok. Én már megtaláltam a megoldást – feleli a katolikus pap. Megbérmáltam a galambokat, és attól fogva eltűntek a templomból.)

Jó lehetőséget ad a közösségi Egyház életével való találkozásra a pünkösdhétfői (május 21.) Karizmák Ünnepe – az esztergom-budapesti főegyházmegye majálisa Máriaremetén.

 

Program: az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus második előkészítő évének megnyitója

  • 9 órától: ministránstalálkozó, családos program, bíborosi tanítás

  • 14 órakor ünnepi szentmise Erdő Péter bíborossal

Találkozzunk minél többen pünkösdhétfőn Máriaremetén! (56, v. 61-es villamossal Hűvösvölgyig, onnan az 57-es, v. 157-es busszal a kegytemplomig)

Tapasztaljuk meg, hogy ez az Egyház a mi otthonunk! Ahogy Jézus szerette Egyházát, úgy szeressük mi is! Pünkösdi lélekkel szeressük, és másokkal is szerettessük meg az Egyházat!

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2018-05-12.doc19 KB