Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2017-12-25

Kedves Testvérek!

 

Gyermek születik, fiú adatik nekünk” - Izajás próféta szavai (Iz 9,5) megvalósultak Jézus születésével. Miért adatott nekünk Jézus? (A szenvedő igeszerkezet a Bibliában Istenre utal, azaz Isten által adatik a Gyermek, és nem embertől.) Miért adta nekünk Isten egyszülött Fiát? Azért, hogy az ember megértse: Isten szereti őt.

Szillogizmussal így mondhatnánk:

  • A gyermek a szeretet gyümölcse.

  • A szeretet a legtisztább öröm.

  • Az isteni Gyermek által a legtisztább öröm jött a világba.

Ezt a tiszta örömöt ajándékba kaptuk, nem mi teremtettük meg. A karácsonyt nem mi teremtettük meg, hanem Istentől kaptuk. Tehát karácsonykor nem valamit (az ajándékozást) ünnepeljük, hanem Valakit ünneplünk: az Istentől adatott Gyermeket.

 

„Az az ember, aki ráébred arra, hogy Isten szereti őt, megérti saját transzcendens, természetfeletti méltóságát; megtanulja, hogy ne elégedjen meg önmagával, és a másik emberrel a hiteles emberi kapcsolatok rendszerében találkozzon.” (Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 4)

 

Mit nyertünk Jézus születése által? Erre a legtömörebb válasz az, hogy a megváltást, a megigazulást. Eme – talán sokak számára - elvontnak tűnő válasz mellett hadd utaljak az idézett Kompendium szövegére is:

„Azok az emberek, akiket Isten szeretete újjá teremtett, képesek arra, hogy megváltoztassák az emberi kapcsolatok szabályait és minőségét, sőt még a társadalmi struktúrákat is: olyan személyek ők, akik békét hozhatnak ott, ahol konfliktusok vannak, testvéri kapcsolatokat teremthetnek és tarthatnak fenn ott, ahol gyűlölet uralkodik, képesek keresni az igazságosságot ott, ahol az ember ember általi kizsákmányolása hatalmasodott el. Csak a szeretet teszi lehetővé az emberek közötti kapcsolatok radikális megváltoztatását. Minden jóakaratú ember, aki magáévá teszi ezt a lehetőséget, képessé válik az igazságban és a jóságban ismerni fel az igazságosság és az emberi fejlődés mérhetetlen távlatát.” (uo)

 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek...” - énekeljük a karácsonyi szentmisében. Jézus születése által nem csak a megváltást nyertük el, de jóakaratú embereket is, akik képesek megváltoztatni az emberi és társadalmi kapcsolatokat. Ezen a szép ünnepen kérdezzük meg magunktól: jóakaratú ember vagyok? Megmutatkozik bennem a megváltottságom? Emberi kapcsolataimban betöltöm a „katalizátor” szerepét, vagyis igyekszem semlegesíteni a kapcsolatokban felfeslő, bűnökből eredő „mérgeket”?

 

Farkasrét, 2017. december 17.

Jó lelki felkészülés után áldott, szent karácsonyt kívánok

 

Verőcei Gábor

plébános

…............................................................................................................................................................

Gyóntatás: dec. 21. csütörtök 18.30 – 20.00

dec. 22. péntek 18.30 – 21.00 (hittanórák már nem lesznek ezen az estén)

dec. 23. szombat 19.00 – 20.00

Fontos: advent 4. vasárnapján (24-én) délután 4 órakor pásztorjáték. Ezen a napon csak délelőtt

lesznek szentmisék (½ 8, 9 és 11 órakor). Az éjféli szentmise már karácsonyi szentmisének számít.

Karácsony másnapján (26-án) 9-kor és este 6 órakor lesz szentmise (nem parancsolt ünnep).

Szent Család vasárnapján (31-én) az esti szentmise újévi előesti szentmisének számít, de ezen való részvétellel nem lehet egyszerre eleget tenni a vasárnapi és az újévi misehallgatási kötelezettségnek.

Újévkor nem lesz reggel ½ 8-as szentmise, csak 9-kor, 11-kor és este 6 órakor (parancsolt ünnep!)

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2017-12-25.doc19 KB