Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2017-10-01

Kedves Farkasréti Hívek! Kedves Fiatalok!

 

1./ Egyre több a kiégett ember. Arról mindenkinek van fogalma, hogy milyen egy kiégett ház, egy kiégett autóbusz, milyen a tűzvészben kiégett határ. De hogy milyen egy kiégett ember, azt már nehezebb leírni. Egyre több kiégett embert látunk: felnőttet és fiatalt egyaránt. Kedvetlen, fásult, mosolytalan, magába forduló, feszült, tüskés... és még sorolhatnánk a sokféle jelzőt a kiégettség leírásához. Mit lehet tenni ellene? Mivel lehet gyógyítani a kiégést?

A házastársak közötti konfliktus megoldására a mediációt szokták ajánlani. A latin eredetű szó közvetítést jelent. A mediátor – a „középen álló” szakember – közvetíteni próbál a két fél között. A mediáció sikerének alapvető feltétele, hogy a felek együttműködőek legyenek, vagyis akarják a konfliktus megoldását.

A hívő ember számára nem újdonság a mediáció igénybevétele, hiszen amikor egy szent közbenjárását kérjük, akkor valójában mediációt kérünk. Az üdvözült szent ugyanis középen álló mediátor, aki közvetít Isten és ember között. Szekularizált (elvilágiasodott, elvallástalanodott) világunkban fontosnak tartom felhívni a figyelmet a vallásos mediáció régi gyakorlatára és igénybevételére. Október hónapban különösen.

 

2./ Október a rózsafüzér hónapja. Ezzel az imádsággal fejezzük ki tiszteletünket Szűz Mária iránt. Mária első tisztelője Gábor angyal volt, aki megvitte neki az örvendetes hírt, miszerint Isten őt választotta ki a születendő Messiás édesanyjának. (vö. Lk 1,26k) Mária tiszteletét átvette Erzsébet, amikor boldognak hirdette a hozzá látogató ugyancsak várandós Máriát (Lk 1,45). Mária tiszteletét őrizték az apostolok, midőn hódolatukkal körülvették (vö. ApCsel 1,14). De őrizték Mária tiszteletét az első keresztények, akik a katakombák falára ráfestették képét és közbenjárását kérték. Az ókori egyházatyák ékes szavakkal dicsőítették, a remeték a pusztába számtalan imában kérték Mária segítségét. A középkorban Szűz Máriának egy máig ható újabb tisztelete alakult ki: a rózsafüzér, amelynek imádkozási módjára a legenda szerint maga a Szent Szűz tanította meg Isten kedvelt szentjét, Szent Domonkost (1170-1221). A XIII. század óta nem volt olyan időszak, amikor a rózsafüzér áldott hatását ne tapasztalták volna a hívek. A sok történelmi vonatkozás közül most csak egyre utalok. VIII. Alfonz kasztíliai királyt az Ibériai-félszigetre betört mórok (mohamedánok) megfosztották hatalmától. A király Franciaországba menekült, ahol éppen Szent Domonkos prédikált a rózsafüzérről. A király elkezdte imádkozni a rózsafüzért, majd felbátorodva visszatért országába, hadsereget szervezett, és kardja markolatán rózsafüzérrel 1212-ben kiverte a mórokat a spanyol területről.

 

3./ Imaest a Tisztaságért – szentségimádás fiataloknak.

Az Országos Lelkipásztori Intézet kezdeményezésére már a múlt évben is bekapcsolódtunk sok más belföldi és határon túli magyar templom imaestjébe. A központi rendezvény ezúttal is az Üllői úti Örökimádó templomban lesz, de a farkasréti fiatalok részvételére számítva a mi templomunkban idén is megrendezzük ezt az imaestet. Időpont: 2017. október 18, szerda, 19 óra.

Miért tartom fontosnak a közösen végzett imádságot a tisztaságért? Hadd utaljak Katona József Bánk bán c. drámájában Melinda alakjára: a dráma bemutatja, hogy a magányos tisztaság miként bukik el. A tisztaság: erény. Ám az erénynek mindig van közösségi vonatkozása. Az egyéni erény hat az emberi közösségre, az emberi közösség pedig megerősíti az egyént az erényében. Ennek igazolását látjuk a tisztaság vértanújának, Bódi Magdinak (+1945.03.23.) életében. A boldoggáavatásra váró, 23 évesen vértanúságot szenvedett katolikus munkáslányról készült festmény a farkasréti templomban látható. A II. világháború végén Magdi felajánlotta életét a vezetése alatt álló lányokért. Isten elfogadta áldozatát, s a lányok közül senkinek sem esett bántódása a szovjet katonáktól. A tisztaság erényének is van közösségi vonatkozása. Ezért tartom fontosnak a közösségi imádkozást a tisztaság erényéért.

Szeretettel hívom fiataljainkat a fenti időpontban közös imára, majd utána egy szerény agapéra.

 

Farkasrét, 2017. október 1. Lisieux-i Szent Teréz napján. Gábor atya

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2017-10-01.doc17.5 KB