Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2017-08-27

Kedves Testvérek!

1./ Szeptember hónapról a tanévkezdés és az Ars Sacra fesztivál jut eszünkbe.

Tanévkezdés: nem csak a diákoknak, de felnőtt híveinknek is. A plébániai hitoktatás minden korosztály számára biztosított (az elmúlt tanévben kialakult időpontokban, melyet szeptemberben fogunk hirdetni). Ez annyival több az iskolai hitoktatásnál, hogy a plébániai közösséghez való tartozást is erősíti. Nagyon ajánlott igénybe venni, nem csak az elsőáldozásra és bérmálkozásra készülőknek. Ez utóbbi két csoportnak szükséges is a 2018. tavaszára tervezett elsőáldozás és bérmálás előtt a plébániai hitoktatásban való részvétel. Bérmálkozás alsó korhatára: 12 év. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 17.

Szeptember 4-én, hétfőn elkezdődik a felnőtt katekézis, a szokott formában: este ½ 7-kor énekes zsolozsma a templomban, amit 7 órai kezdettel katekézis követ a hittanteremben. Mivel a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) készülünk, ebben az évben a vasárnap megszentelésével és az Eucharisztiával foglalkozó pápai enciklikák feldolgozását tűztem ki célul.

A felnőtt katekézist tapasztalat szerint aktív dolgozók nem látogatják (vsz. elfoglaltság miatt), jóllehet a hitbéli képzésre is szükség lenne, nem csak szakmai képzésre. Ilyen esetben némi pótlást jelenthet számukra a hétfői énekes zsolozsma homiliája, melyet ebben az évben is megtalálhatnak a plébánia honlapján; Házasság és család sorozat címmel. (Honlap: farkasretiplebania.hu)

Ismét meghirdetem a felnőtt katekumenátus (felnőtt hittanulók) egy éves képzését. Ide azok a felnőttek jelentkezhetnek, akik még nem részesültek a keresztség szentségében, vagy megkereszteltek, de még nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók. A felnőtt katekumenekkel magam, és Szlávik András állandó diakónus foglalkozik majd, kölcsönösen megfelelő időpontban. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 17. Felső korhatár nincs!

 

Szeptember 16-án, szombaton lesz a Mindszenty-zarándoklat, Városmajor-Máriaremete útvonalon, a plakáton hirdetett program szerint. Ugyanezen a szombaton 19 órakor az Ars Sacra fesztivál – azon belül a Nyitott Templomok Napja – keretében kerül bemutatásra a farkasréti templomban Kozma László: Szent László élete c. költői műve, a szerző bevezetőjével. Az irodalmi est kezdetén Kodály Zoltán Tantum ergo-ja hangzik fel énekkarunk előadásában, s az estet Kodály Zoltán Esti dal c. kórusműve zárja le. Plébániánk közössége így emlékezik az idei Kodály-évre, valamint Szent László-évre. Az est minden szereplője – dr. Kozma László irodalmár, aki kikérte dr. Érszegi Géza történész professzor véleményét is, továbbá énekkarunk és ifjúsági csoportunk – plébániai közösségünkhöz tartozik. Becsüljük meg fáradozásukat azzal, hogy eljövünk az előadásra, és hívjunk meg másokat is.

Szeptember 23-án, szombaton a Nyitott Templom Napja mintájára nyitott gyóntatószékek napját

tartok azzal a céllal, hogy a diákok és szüleik is el tudják végezni tanév eleji szentgyónásukat. A főegyházmegyei papi lelkigyakorlat vezetője – dr. Korzenszky Richárd OSB, tihanyi perjel – mondta, hogy őt és testvéreit sosem küldték a szüleik misére vagy gyónni, mert mindig együtt mentek mindkettőre. Ma is vannak ilyen családok, magam is tanúsíthatom. Bárcsak még többen lennének! A gyóntatószék nyitva lesz délelőtt 10-12, illetve délután 14-16 óra között, szüksége esetén az esti szentmise után 20 óráig.

 

2./ Mi motiváljon a szentáldozásban és a szentgyónásban?

A „felvilágosodás” ateista eszmeáradatában P. Quadrupani, XVIII. századi neves hitszónok erre vonatkozó gondolataiból idézek:

  • Óvakodj csak azért járulni a szentáldozáshoz, mert mások teszik. Ez nem más, mint majmolás... Csak szeretetből vegyük magunkhoz Jézust a szentáldozásban, mert ő is csupán szeretetből ajándékozza magát nekünk.

  • „Mit félsz? - mondja villanovai Szent Tamás. Az a bíró, akinek el kellene téged ítélnie, Jézus Krisztus, aki azért halt meg a keresztfán, hogy ne kelljen téged elítélnie.”

Vagyis a szeretet és a bizalomteljes remény motiváljon a szentségek vételében.

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2017-08-27.doc19 KB