Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2017-05-21

Kedves Testvérek!

 

1./ A fatimai jelenések centenáriuma konkrét lelkipásztori kezdeményezésre indít: öt elsőszombat megtartására fatimai módon (2017. június-október hónapokban).

Előzmények: a portugáliai Fatimában 1917. május 13-án három pásztorgyereknek (7, 9 és 10 évesek) megjelent a Boldogságos Szűzanya, és kérte rózsafüzér imájukat a bűnösökért, valamint Oroszország megtéréséért. A jelenések 6 hónapon át ismétlődtek. Utoljára 1917. október 13-án jelent meg. Három héttel ezután Oroszországban kitört a bolsevik forradalom, melynek téves nézetei elterjedtek az egész világon, mérhetetlen sok szenvedést okozva az emberiségnek.

A Szűzanya figyelmeztetett: ha a világ nem tér Istenhez, az I. világháborúnál még pusztítóbb háború zúdul az emberiségre. Sajnos ez a figyelmeztetés 22 év múlva, 1939. szeptember 1-jén meg is valósult. Második kérésében Szűz Mária azt kérte, hogy a pápa ajánlja fel Oroszországot az Ő Szeplőtelen Szívének, amely a gonosz elterjedésének a megakadályozására szolgált volna. Ennek a kérésnek csak Szent II. János Pál pápa tett teljesen eleget 1984. március 25-én. A szovjet birodalom ezután néhány évvel összeomlott, hazánk is szabaddá vált (1989).

A három látnok gyerekből a két kisebb hamarosan meghalt spanyolnáthában. Luciának (1907-2005) azonban 1925-ben ismét megjelent a Szűzanya, és a következőt kérte, illetve ígérte:

Mindazoknak, akik öt hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, szentáldozáshoz járulnak, elimádkozzák a rózsafüzért és legalább tizenöt percig elmélkednek a rózsafüzér titkairól, velem maradnak, hogy engem megvigasztaljanak, imádkoznak a bűnök engesztelésére – én haláluk óráján mellettük leszek, az üdvösségükhöz szükséges minden kegyelemmel.”

Megjegyzendő: az elsőszombati ájtatosság (rózsafüzér) és az öt elsőszombat megtartása fatimai módon nem ugyanaz. Az előbbit papi hivatásokért végezzük, az utóbbi pedig Szűz Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlással végződik.

XVI. Benedek pápa 2010-ben – portugáliai látogatásakor – azt mondta, hogy 1917-ben, amikor Szűz Mária megjelent a kis pásztoroknak, „Portugália felett megnyílt az ég, mint a remény ablaka. Isten a remény ablakát akkor nyitja meg, amikor az ember bezárja előtte az ajtót.”

Napjainkban sokan bezárták ajtóikat Isten előtt. A család intézménye ellen valóságos háború folyik. Megrontják a gyermekeket és a serdülőket a pornográfia, hedonizmus, kábítószer-függőség, alkoholizmus terjesztésével, s ebben segít a média is. XVI. Benedek pápa 2010. május 13-án így beszélt Fatimáról: „Téved az, aki azt gondolja, hogy Fatima prófétai küldetése véget ért.” A világ drámai helyzete arra indít, hogy kérjük a „nagyhatalmú Szent Szűz” segítségét az öt elsőszombati ájtatossággal, valamint annak lezárásaként – 2017. október 7-én, a szombat esti szentmisében – a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlással. (A felajánlás mindig a bizalom és az elköteleződés kifejezése; vö. pl. Szent István király felajánlja országát a Boldogságos Szűznek.)

 

2./ Miből áll az öt elsőszombat megtartása fatimai módon?

2017. júniustól októberig öt egymást követő elsőszombaton este ½ 6-kor rózsafüzért mondunk a templomban, a 6 órai szentmisén szentáldozáshoz járulunk, előtte (vagy a rózsafüzér ima alatt) szentgyónást végzünk, a mise után elmondjuk a loretói litániát. Mindezek mellett negyed órát elmélkedünk a rózsafüzér egy vagy több titkáról. (A teljes rózsafüzér imádságot és a negyed órás elmélkedés otthon is elvégezhető.) Aki igazolt ok miatt szombaton nem teljesítheti a felsorolt feltételeket, a lelkipásztor (gyóntató) engedélyével ezt a következő vasárnap is megteheti.

Október 7-én, az utolsó elsőszombaton ki-ki elvégzi a felajánlást: pl. önagáért, családért, plébániáért. A felajánló imádságokat személyenként bocsátjuk rendelkezésre.

 

3./ Szlávik András diakónusszentelése június 10-én, szombaton ½ 11 órakor lesz az esztergomi bazilikában, melyre szeretettel hívom a farkasréti Híveket. Első önálló diakónusi szolgálata június 12-én, hétfőn 18.30-kor lesz Farkasréten: énekes vesperást vezet és homiliát mond. A június 9-i egész napos szentségimádáson térjünk be pár percre a templomba és imádkozzunk érte!

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2017-05-21.doc18 KB