Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2017-04-22

Kedves Testvérek!

 

1./ 2017. április 29-én, szombaton az esti szentmisét dr. Füzes Ádám, a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet igazgatója, az állandó diakónusok referense fogja bemutatni, abból az alkalomból, hogy hat állandó diakónusjelölt – közöttük Szlávik András, a farkasréti plébánia képviselőtestületének tagja – benyújtotta kérelmét a diakónusszentelésre. Ezen a szentmisén jóval többen leszünk a megszokottnál, hiszen nem csak a 6 jelölt, de feleségeik és gyermekeik is itt lesznek. Amennyiben dr. Erdő Péter bíboros főpásztorunk elfogadja a hat jelölt nyilatkozatát, 2017. június 10-én diakónussá szenteli őket az esztergomi bazilikában.

Az állandó diakónus többnyire nős, családos férfi; ezzel szemben az „átmeneti diakónus” az a papnövendék, aki a papszentelés előtti évben nyeri el a diakónusi rendet, azzal a szándékkal, hogy egy év múlva a pappá szentelhessék. Az állandó diakónus tehát nem kapja meg az egyházi rend második fokozatát, vagyis állandó jelleggel diakónus marad. Az állandó diakonátus intézményét a II. vatikáni zsinat élesztette fel. Miért volt szükség erre?

Többféle válasz adható erre. Egyesek szerint a diakónusok fő feladata a papok liturgikus segítése, amolyan „pótpapok” (pl. pap hiányában vasárnapi igeliturgia tartása, keresztelés, esketés, temetés). Mások inkább a klerikusok (papok) és laikusok (hívek) között hidat verő személyként könyvelik el őket. Az utóbbi években inkább a szegények képviselőinek kezdik tekinteni a diakónusokat, s ebben nincs semmi újdonság, hiszen az ősegyház diakónusai a szegények gondozásával voltak megbízva. A váci egyházmegyében vannak olyan állandó diakónusok, akik egy-egy üresen álló plébániát püspöki megbízottként vezetnek, és a püspökségtől javadalomban is részesülnek. (Az állandó diakónusok az Esztergom-budapesti Főegyházmegyében saját jövedelmükre lesznek szentelve, vagyis az egyháznak nincs rájuk vonatkozó tartási kötelezettsége.)

Szlávik András személyében hat gyermekes családapa fog diakónusi szolgálatot végezni plébániánkon. Küldetése nem csak a liturgikus szolgálatra korlátozódik, hanem a házasságról és családról való tanúságtételre is. Szent II. János Pál pápa 1987-ben többek között ezt mondta az USA állandó diakónusainak:

„A diakónusnak és feleségének a keresztény házasság fölbonthatatlansága és hűsége tanújának kell lennie egy olyan világ előtt, amely nagyon érzi az ilyen jelek szükségét. Hívő lélekkel fogadva a házasélet kihívásait és a mindennapi élet követelményeit, nemcsak az egyházi közösségben, hanem az egész társadalomban meg tudják erősíteni a családi életet. Megmutatják azt is, hogyan hozhatók összhangba a család, a munka és a szolgálat kötelezettségei az Egyház küldetésének szolgálatával. A diakónusok, feleségeik és gyermekeik nagy bátorítást jelenthetnek mindazoknak, akik a családi élet támogatásáért fáradoznak.”

 

2./ Bíboros úr újra szabályozta az egyházközségi képviselőtestületek működését, azzal a rendelkezéssel, hogy még a tavasszal újra kell választani a képviselőtestületet. Figyelembe véve az ajánlatokat, a következő személyeket javasoljuk a farkasréti plébánia képviselőtestületébe:

 

Czelnai Zsolt, Gregor Lászlóné, dr. Gyurkovics Sándor, Lak Gergely, dr. Leibinger Jánosné, Mezősi József, Páldi Zsolt, Pólya-Szászi Katalin, Radó Péter, Szekér Kálmán, Szlávik András, Tarnainé Rupp Krisztina (12). Póttagok: Szabadhegy Péterné és Zábrádyné Füzesi Katalin.

 

Kérem a farkasréti plébánia területén lakó híveket, hogy legkésőbb 2017. május 7-ig adják le szavazatukat a plébánián (irodában, sekrestyében, levélszekrényben), hogy a jelöltek névsorát felterjeszthessem az érsekségre.

2017. április 22. Köszönettel: Verőcei Gábor plébános

 

-----------------------------------------------itt levágandó---------------------------------------------------------

 

A képviselő-testület jelöltjeinek névsorát elfogadom: (név)

Lakcím: Megjegyzés:

 

 

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2017-04-22.doc18 KB