Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2017-01-24

Kedves Szülők!

 

1./ 2017. február 12-19. a „házasság hete”. Mintegy két évtizede Angliából indult el az a kezdeményezés, hogy Valentin (Bálint) napjához kapcsolódóan megemlékeznek a házasság és család fontosságáról. Mára négy kontinens 21 országában – hazánkban pedig 2008. óta – szervezik meg a „házasság hetét” keresztény egyházak és civil szervezetek bevonásával.

Ferenc pápa Amoris laetitia (a szeretet öröme) kezdetű apostoli buzdításában megemlíti a Valentin napot, melyből „számos országban nagyobb hasznot hajtanak a kereskedők, mint a lelkipásztori kreativitás”. (208. pont) Noha plébániánkon már a tavalyi házasság hete alkalmából szerveztem beszélgetést házaspárok részére, a Szentatya buzdítása arra indít, hogy ezt valamilyen formában idén is megtartsuk. A múlt évi tapasztalat birtokában most célzottan

 

Meghívom

a 2017-ben elsőáldozó gyermekeket, Szüleikkel együtt

2017. február 12-én, vasárnap a 9 órai szentmisére

és az utána következő beszélgetésre a hittanterembe.

 

 

A beszélgetés egyik fő témája a 2017. tavaszán megrendezendő elsőáldozás. Másik témája a társadalom alapját képező házasság és család egysége. Hogy miért az egység, arra két adat:

 

  • Karácsony utáni első hittanórán megkérdeztem az elsőáldozókat, minek örültek legjobban karácsonykor. Szinte kivétel nélkül azt mondták: annak örültem legjobban, hogy együtt volt a család. - A gyerekek öröme ezúttal nekem is nagy örömömre szolgált!

  • Egy angol kutatásban 1600 tíz év alatti gyermeket kérdeztek meg arról, hogy ha király vagy királynő lenne belőlük, min változtatnának. Leggyakoribb felelet ez volt: „Betiltanám a válást!” (in. Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom, Kairosz Kiadó, 2013. 234. old.)

 

2./ Jó tudnunk: a család előbb volt, mint az állam.

Másképpen fogalmazva: a család Istentől van, az állam az embertől.

A Biblia első két fejezete arról tanít, hogy a férfi és nő Isten ajándéka egymásnak; a házasság és család Isten alkotása, vagyis nem emberi mű. A család nem társadalmi/szociológiai termék, noha a mai ateista gender-ideológia éppen ezt akarja elfogadtatni. Ez korunk egyik tévtanítása. El kell utasítani!

A család a társadalom, az állam alapsejtje. A családi élet épségétől függ a társadalmi élet épsége. Éppen ezért óvni és védeni kell a család intézményét. Összefogással kell védeni a globális támadással szemben. Természetfeletti segítséggel is kell védeni: a szentségi házasság kegyelmi hatásával, illetve a család imádságos életével. A II. vatikáni zsinat erről így tanít:

 

„A keresztény házastársakat külön szentség erősíti meg állapotbeli feladataikban és méltóságukban... ennek erejével teljesítik házastársi és családi kötelességeiket, ez tölti el őket Krisztus szellemével... A gyermekek és mindazok, akik a családi körben élnek, könnyen rátalálnak a természetes emberi erények, az üdvösség és a szentség útjára, ha a szülők jó példával járnak elöl, és vezetik a közös családi imádságot. A házastársak tehát, akiket az apaság és az anyaság méltósága és tiszte ékesít, szorgalmasan teljesítsék a nevelés, különösen a vallásos nevelés feladatát, amely elsősorban rájuk tartozik.” (Gaudium et spes – öröm és remény – konstitúció, 48)

 

A 2017. február 12-i beszélgetésen az alábbi kérdésre keressük a választ: Miért akarja a gender-ideológia elfogadtatni a biológiai férfi és női nem helyett a „társadalmi nem” fogalmát, vagyis azt, hogy a nemi identitás választásunktól függ és nem születésükkel együtt kapjuk?

 

Farkasrét, 2017. január 29.                             Tisztelettel:     Verőcei Gábor

                                                                                                    plébános

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2017-01-24.doc18.5 KB