Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelki otthonunk az Egyház, 24. - 2019.09.16.

1./ A kereszt erejét több történelmi esemény igazolja.

Kapisztrán Szent Jánost – a nándorfehérvári diadal egyik hősét – úgy szokták ábrázolni, hogy egyik kezében keresztet tart, a másikban pedig zászlót, ami megfelel a történelmi hűségnek, mert valóban kereszttel a kezében buzdította harcra a parasztsereget 1456. július 22-én.

2019. augusztus 10-én ehhez hasonló jelenetet láthatott a lengyelországi Plock városa. Ezen a napon rendezték meg a közép-lengyelországi városban első alkalommal a Pride-felvonulást (meleg-felvonulást). A menetben – melyet rendőrök vezettek fel – egy meleg-aktivista a Czestochowai Szűzanya képét vitte, de a Szűzanya és a gyermek Jézus arany glóriáját az LMBT-mozgalom szivárvány színeire festették át. A nyilvánvaló provokáció nem volt előzmény nélkül, mivel májusban a rendőrség letartóztatott egy LMBT-aktivistát, aki húsvét idején ugyanilyen „szivárvá-nyos Madonnát” ábrázoló posztereket ragasztgatott ki Plock belvárosában. A Czestochowai Fekete Madonna a lengyel katolicizmus és függetlenség szimbóluma, nemcsak vallási, de nemzeti jelkép. A lengyel törvények a közrend védelmében tiltják a vallási jelképek sértő felhasználását. A Pride felvonáson ezzel a képpel megjelenők így szándékos törvénysértést követtek el.

Egy 15 éves lengyel katolikus fiú – Jakub Baryla – ezt látva hirtelen ötletből bekopogott egy katolikus plébániára, és a plébánostól egy keresztet kért. Ezután a rendőrsorfal elé állt, kezében felemelt kereszttel. A felvonulókat vezető rendőrök lassan nyomták őt, ezért hátrálni kényszerült. Később leült az útra és latinul imádkozta a Salve Reginát. Isten Anyjához imádkozott, a tisztaság ideáljához. A rendőrök kérték, hogy menjen el, ő azonban ezt válaszolta: nem tehetem, mert a menet résztvevői a katolikus hitemet sértik, és meggyalázzák a kegyképet. Ezután a rendőrök felemelték a 15 éves fiút, és az út mellé vitték egy füves részre.

A fiút az interneten ezután egyaránt érte elismerés és gyalázás. A vádra, hogy tettével a keresztényi szeretethez méltatlanul viselkedett, mivel a homoszexuális emberekkel szemben megvetően viselkedett, saját Twitter-oldalán így reagált: „A Szent Hitet védelmezni a támadásokkal szemben nem jelent megvetést, ugyanakkor viszont kötelességünk. A szeretet nem azt jelenti, hogy elfogadjuk a helytelen viselkedést. Én nem vetek meg senkit, mert a mi Urunk sem vetett meg senkit.” Arra vádra, hogy tettével a politikai karrierét egyengette, azt válaszolta: „Ez nem igaz, és ez engem nem érdekel. Nem akarok politikus lenni. Pap szeretnék lenni.”

Jakub Baryla később azt is elmondta, hogy a hirtelen jött ötletével a lengyel Ignacy Skorupka atya példáját akarta követni. Skorupka a lengyel hadsereg papja volt, aki a lengyelek és a szovjet bosevikok között zajlott 1920-as varsói csatában vesztette életét. A tábori lelkész – Kapisztrán Szent Jánoshoz hasonlóan – kereszttel a kezében buzdította a lengyel katonákat az előrenyomulásra. A tűzvonalban érte halálos lövés, miközben egy haldoklónak szolgáltatta ki a betegek szentségét. Skorupka atyát ma Lengyelországban nemzeti hősként tisztelik, Varsóban szobrot is emeltek tiszteletére, melyen keresztet nyújt a magasba. - Ezt a mintát követte a 15 éves lengyel fiú is.

2./ Keresztény életünkkel mintát nyújtunk másoknak.

Skorupka atya mintát adott, amit Jakub Baryla követett; az ő bátor kiállása is bizonyára hatással van másokra. Manapság sokat beszélnek az ember ökológiai lábnyomáról, vagyis arról, hogy az emberi tevékenységnek milyen káros következményei vannak a természet világára: felmelegedés, vízhiány stb. Sokat hallunk környezetvédő aktivistákról, mint pl. Greta Thunbergről, a 16 éves svéd diáklányról, aki augusztusban vitorlás hajóval ment Amerikába, hogy repülőgéppel ne szennyezze a légkört. Ugyanakkor az őt kísérő stáb repülővel megy, csakhogy ezt nem számolják hozzá.

A közvéleményt megint egyoldalúan manipulálják. Kétségtelenül fontos az ökológiai lábnyom problémájáról beszélni, de ennél is fontosabb lenne beszélni az erkölcsi „lábnyomról”, amit magunk után hagyunk. Az erkölcsi értékrendnek elsődleges szerepe van, mert – ahogy mondani szokták – a dolgok „fejben dőlnek el”. Az, hogy milyen életet él valaki, a gondolkodásmódjából következik. Aki a teremtett világot Istentől kapott ajándéknak tartja, az ennek megfelelően felelősen fogja azt használni. Aki a másik embert keresztényi megfontolásból testvérnek tekinti, szintén felelősen fog hozzá viszonyulni. Ezért az erkölcsi nevelésnek meg kell előznie az ökológiai nevelést. Sajnálatos módon ezt sokan nem így látják. Jakub Baryla most leckét adott a világnak. A kereszt néma felmutatása beszédes cselekedet. Emlékeztet, buzdít és maradandó mintát ad. Mintára van szükség!

AttachmentSize
Vesperás, 2019-09-09_16.odt25.52 KB