Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelki otthonunk az Egyház, 19. - 2019.05.27.

1./ dr. Koudela Géza halálának 80. évfordulója (1939. június 21.) közeledtével illő emlékezni az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnuszának zeneszerzőjére, annál is inkább, mert a jezsuita Bangha Béla szövegére komponált műve népénekké vált. A farkasréti temető 15. parcellájának kerítés felé eső első sorában található síremlékén a himnusz első sorának kottás szövege látható: „Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat”.

Koudela Géza 1894. húsvét vasárnapján (március 25.) született Kalocsán, egy zenész család hetedik gyermekeként. 1917-ben Kalocsán szentelték pappá, 1920-tól azonban az esztergomi főegyházmegyében működött. Sokrétű feladatot töltött be: volt kollégiumi prefektus, papnövendékek énektanára, a pesti Egyetemi-templom karnagya és orgonistája, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyházzenei szakának tanára. Egyházi és világi műveket komponált.

Mint muzsikusnak Liszt Ferenc volt az ideálja; mint papnak, Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök volt az eszményképe. A pesti Egyetemi-templomban mindig Koudela Géza orgonajátéka vezette be Prohászka konferenciabeszédeit. Általában előre megbeszélték a zenei hátteret. 1927. április 1-jén, pénteki napon Prohászka püspök a Titanic-korált kérte: „Közelebb hozzád Istenem, közelebb!” Mintha megérezte volna a püspök, hogy már csak pár óra, és az örökkévalóságba költözik. Mint tudjuk, Prohászka Ottokár az Egyetemi-templom szószékén kapott agyvérzést, és másnap, április 2-án – szombaton – a szomszédos Központi Szeminárium épületében meghalt.

Tíz évvel később Koudela Géza – miután édesanyjának zongorán előadta az eucharisztikus kongresszusra komponált himnuszát – eszméletét vesztette. A kórházi kezelésnek köszönhetően még két évet élt, majd 1939. június 21-én, 45 évesen meghalt. A himnusz szövegírója, a jezsuita Bangha Béla a következő évben, 1940. április 30-án halt meg. Ő 60 évet élt.

2./ Az 1938-as XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnusza a legjelentősebb megzenésített költeményekhez mérhető. Kölcsey Ferenc Himnusza és Vörösmarty Mihály Szózata a nemzet imádsága lett; Petőfi Sándor Nemzeti dal-a a szabadságra áhítozó nemzet indulója lett; Bangha Béla himnusza – Koudela Géza zenéjének is köszönhetően – a katolikus hívek eucharisztikus népéneke lett (SzVU énektár, 280/B).

Mindegyik műről elmondható, hogy közösségteremtő és közösségmegerősítő ereje van. Az előbbi három a nemzeti identitást, az eucharisztikus himnusz a vallási identitást erősíti. A nemzeti és vallási identitás egymástól elválaszthatatlan. Erre emlékeztet a himnusz negyedik versszaka:

 

   István király árva népe,                        Refrén:      Krisztus, kenyér s bor színében,

   Te is hajtsd meg homlokod,                                   Úr s király a föld felett:

   Borulj térdre, szórd elébe                                       Forrassz eggyé békességben

   Minden gondod, bánatod!                                      Minden népet s nemzetet!

   A kereszt volt ezer éven

   Reménységed oszlopa:

   Most is Krisztus jele légyen

   Jobb jövődnek záloga.

 

3./ Ferenc pápa 2015-ös úrnapi szentbeszédében az emberiséget fenyegető két veszélyre hívta fel a figyelmet: a megosztottságra és az elértéktelenedésre.

A megosztottság jele, amikor nem testvérként, hanem egymással versengve élnek egymás mellett az emberek. A megosztottság „ellenszere” az Eucharisztia, mely nem engedi meg a szakadást, hanem ellenkezőleg: éppen a közösség köteléke; vinculum caritatis = a szeretet köteléke.

Az elértéktelenedés a fogyasztói társadalom jelensége. Az elértéktelenedés nem csak a használati tárgyakat érinti, de az emberi kapcsolatokat is; amikor az idős, a beteg, a fogyatékkal élő embert, a testi hibával rendelkező magzatot is értéktelennek tartják és „kiselejtezik”. Ma már sok esetben nem csak a megunt használati tárgyat dobják ki, selejtezik le, hanem a megunt házastársat, barátot, munkatársat is.

Az Oltáriszentség Jézus szeretetéből fakad, ezért képes korunk szeretetlenségének gyógyítására.

Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus éppúgy képes gyógyítani, mint egykor földi életében.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2019-05-27.odt32.74 KB