Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Koszorúzás a budapesti Márton Áron téren, 2021. augusztus 28-án, 16 órakor

Márton Áron – Erdély püspöke – születésének 125. évfordulóján olyan sziklaszilárd hitű és jellemű emberre emlékezünk, akit Illyés Gyula találó szófordulattal „emberkatedrális”-nak nevezett. A szent életű püspök egykori titkára – a hónap elején nyugdíjba ment Bara Ferenc csíkdánfalvi plébános – úgy fogalmazott egykori főpásztoráról, mint aki „rendíthetetlen hitével belegyökerezve a biztonságos Sziklába, Istenbe, végezte papi és főpásztori munkáját. Ebbe a Sziklába kapaszkodva állta a viharok tépését és lett sziklaszilárddá”.

 

Emlékezzünk rá most a farkasréti plébánia áprilisban elhunyt hívének, dr. Kozma László költőnek szonettjével.

 

Kozma László: Katedrális

 

Katedrális, fenyőszál, sziklaember -

De mosolyod egy forrásban dereng fel.

És a kemény kövön mohabársony

Napfény csillan ünnepi paláston.

 

Kereszt alatt megroskadó vállal

Krisztus, aki embersorsot vállal.

Előtted járt, hogy vezessen fényben

cella mélyén a börtönsötétben.

 

Lepattannak lakatok és láncok

Mert belül hordoztad szabadságod.

Keresztutad börtönstációja,

 

De a néped emlékedet óvja,

És példád a század sziklaorma,

Szelíd szél szór utadra virágot.

 

Kedves Egybegyűltek!

125 év múltán nem csak emlékezni, de imádkozni is jöttünk Erdély sziklaemberéért, Erdély „emberkatedrálisáért”. Imádkozzunk azzal az imádsággal, mellyel Erdélyben is imádkoznak nagy szülöttjük boldoggá avatásáért.

 

Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.

Add, hogy mielőbb szentjeink között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.”

 

Miatyánk...

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2021-08-28.odt20.97 KB