Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kis Szent Teréz belső missziója – 2022.01.17.

1./ A Teréz-misszió 15 éve jött Magyarországra

Budapest 2007-ben városmisszióra készült. Szép gondolat volt, hogy a városmisszióra hazánkba hozzák a missziók egyik védőszentje, Lisieux-i Szent Teréz ereklyéit. A szeptember 15-22. között tartott városmisszió előtt augusztus 30-tól előbb a pécsi, egri és váci egyházmegye, végül a főváros fogadta az ereklyét. Ezt megelőzően már májusban elindult a Teréz-misszió, Törökszentmiklóson, Holló Mihályné Magdi jóvoltából. 2008-tól évente országos találkozókat szervezett, mindig más-más régióban, s ezeken részt vett az imamozgalom francia alapítója, Bruno Thevenin atya is.

Ha a „misszió” szót halljuk, akkor egy nyilvánosság előtt véghezvitt cselekedetre gondolunk. Ilyen lehet a katonai-, orvosi-, gazdasági misszió, valamint a vallási misszió is nyilvánosság előtt zajlik, mint pl. a „városmisszió” is, mely sok templomi és közterületi programból állt.

A „Teréz-misszió” ezektől eltérően belső fórumon zajlik. A Teréz-misszió imaközösségébe belépők vállalják, hogy minden nap imádkoznak egy általuk nem ismert papért/kispapért. A névtelenség megtartásával erről az imádsággal megajándékozott pap/kispap értesítést kap, az imádkozó pedig csak az illető keresztnevét ismeri, semmi egyebet. Olyan ez, mint a Jézus által ajánlott alamizsnálkodás: „Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Mt 6, 3-4)

 

2./ A Teréz-misszió evangéliumi szellemiségű imamozgalom, amolyan „belső misszió”. Nem látványos, de hiteles. Hogy eredményes-e, annak Isten a tudója. Ám Kis Szent Teréz Önéletrajzában leír egy történetet, mely megalapozza reményünket a Teréz-misszió eredményességét illetően.

 

„Egy szegény asszony, a szolgálóleányunk rokona, élete virágjában halt meg, három apró gyermeket hagyva hátra; betegsége alatt magunkhoz vettük a két kisleányt, akik közül az idősebbik még 6 éves sem volt, és naphosszat velük foglalkoztam és nagy öröm volt látnom, hogy milyen gyermeki bizalommal hittek mindabban, amit mondtam nekik. Kell, hogy a szent Keresztség a lelkekben a teológiai erények mélységes csíráját vesse el, mert már a gyermekkortól kezdve mutatkoznak azok s hogy az eljövendő javak reménye már elegendő legyen az áldozatok elfogadtatásához.

Mikor azt akartam, hogy az én két kislányom békességben legyen egymással, ahelyett, hogy játékot és bonbont ígértem volna annak, aki enged a testvérének, arról az örök jutalomról beszéltem nekik, amit a kicsi Jézus ad majd az Égben a jó gyermekeknek; az idősebbik, akinek az értelme már bontakozott, örömtől csillogó szemmel nézett rám, ezer kedves kérdést tett fel a kis Jézusról, az ő szép Mennyországáról, lelkesen ígérte, hogy mindig ő fog engedni a húgának, azt mondta, soha életében nem fogja elfelejteni, amit a »nagy kisasszony« mondott, mert így hívott.

Közelről látva ezeket az ártatlan lelkeket, megértettem, hogy micsoda szerencsétlenség lenne rosszul formálni őket ilyen zsenge korban, mikor lágy viaszhoz hasonlítanak, melyre rá lehet nyomni az erények bélyegét, de rá a bűnét is… megértettem azt, amit Jézus az Evangéliumban mond: »Jobb, ha valakit inkább a tengerbe vetnek, mintsem, hogy megbotránkoztasson egyetlen egyet is e kicsinyek közül.« (Mt 18,6) Ó, mennyi lélek jutna életszentségre, ha jól vezetnék őket.”

(Önéletrajz, 135-136. Ecclesia, 1974)

 

Ennek a megható történetnek az idején Teréz maga is kiskamasz lehetett, hiszen 15 évesen már a Lisieux-i kármelben élt. Életkorát megelőző pedagógiai géniusza már ekkor megmutatkozott: nem földi jutalmazással ért el eredményt a rábízott 6 éves kislánynál, hanem a természetfeletti jutalmazást kilátásba helyezve belső átalakulást tudott kiváltani egy kisgyermekben.

Milyen szükség lenne a mi korunkban ilyenfajta „belső misszióra”! Mennyivel eredményesebb lenne a természetfeletti jutalom opciója, választási lehetősége a manapság elterjedt anyagi és természetbeli jutalmazásnál! Mennyire megváltoztatná az eluralkodó materiális gondolkodást!

A Teréz-misszió méltán viseli Kis Szent Teréz nevét, mert Szentünkhöz hasonlóan „belső missziót” végez. Nem látványosat, de eredményeset.

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2022-01-17.odt33.55 KB