Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kis Szent Teréz életszentségének titka: mindent vagy semmit. - 2020.11.17.

1./ Zakeus a jerikói vámosok feje volt. Ma úgy mondanánk, hogy vámos vállalkozó. Ő bérelte és szedte be segédei útján a vidék határ- és piaci vámjait. Jerikó Arábia vámállomása volt, balzsamot vittek innen ki. Mint vámos, Zakeus nemcsak a kortárs zsidók szemében számított bűnös embernek, de ma is annak tartanánk, mivel korrupció útján gazdagodott meg. Mint gazdag ember, Jézus tanítása szempontjából is „nehéz eset” volt, hiszen „könnyebb átmenni a tevének a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába” (Lk 18,24).

Zakeus története (Lk 19, 1-10) elmondja, hogy ez az alacsony ember mindenáron látni akarta Jézust. Ezért felmászott egy vadfügefára, nem törődve azzal, hogy ez méltóságával ellenkező, nevetségessé teszi magát és ismerősei gúnyosan fogják nézni. Zakeus megállíthatatlan volt eltökéltségében, s ez vált javára. Jézus lehívta a fáról, és mindenki megrökönyödésére közölte vele, hogy ma az ő házban – vagyis egy bűnös ember házában – „kell” megszállnia. Zakeus a nem várt megtiszteltetés hatására megígérte, hogy négyszeresen adja vissza az igazságtalanul szerzett pénzt. A törvény értelmében (Szám 5,20-26) csak 120 %-kal kellett volna visszaadnia csalással vagy zsarolással szerzett összeget és nem 400 %-kal. Isten szeretete azonban úgy megérintette őt Jézus személyén keresztül, hogy túl akart tenni a törvény követelményén. Zakeus egy minőségileg más életre vágyott.

 

2./ A minőségileg más életet mi életszentségnek hívjuk. Az életszentség mibenléte pedig ebben a mondatban fogalmazható meg: „valami nagyon szépet Istenért!”

Ennek szellemében élt Lisieux-i Szent Teréz. Még kislánykorában történt, hogy egyik nagyobb lánytestvére babaruhákkal és egyebekkel teli kosarat tett Teréz és Céline nővére elé, hogy ki-ki válasszon belőle magának ami tetszik. Céline kivett egy gombolyagot, Teréz azonban rátette kis kezét a kosárra: „én az egészet választom!” - kijelentéssel. Terézre ez a „mindent vagy semmit” volt a jellemző. Ő a teljes bizalmat akarta, a teljes lemondást és szenvedést, a teljes önmegtagadást, a teljes örömöt és boldogságot, a teljes életszentséget. Nem akart megelégedni a középszerűséggel. Ezért mondta fellengzősség nélkül, hogy „én nagy szent leszek”.

 

3./ Nem itt van-e nálunk a baj gyökere?! - teszi fel a kérdést Marton Boldizsár Marcell kármelita atya (1887-1966. - A bizalom szentje, 47-48), akinek boldoggá avatása folyamatban van. Nincs bizalmunk az életszentségre. Talán van vágyunk, néha-néha el is határozzuk magunkban, le is írjuk naplónkba: most, most nekiindulunk, hozzáfogunk! Aztán marad minden a régiben. Miért? - Nem teljes az elhatározásunk, nem teljes a bizalmunk.

A bizalom lendít, szárnyakat ad. Belefúj lelki vitorlánkba, s pillanatok alatt mérföldeket száguldunk be. Csak rá kell néznünk a Bizalom Szentjének fizikai és szellemi alakjára; semmi nehézkesség benne, semmi lomposság, ó semmi, de semmi tétovázás! Mintha lebegne az élet mérhetetlen óceánjának hullámain. Pedig nem volt könnyű a küzdelme, nem rózsás az élete! Ellenkezőleg: csupa tövis, csupa ellenkezés, csupa köd; szenvedés és szenvedés éjjel-nappal, testben-lélekben! És mégis rövid huszonnégy év alatt megfutotta a legszebb pályát, a gigászi szentség legszűkebb útját, föllendült a tökéletesség istenhegyének nem egy mellékcsúcsára, hanem a tetejére, oda, ahol Istennek lakni tetszik. (Zsolt 67,16)

Mi vitte föl, mi röpítette oda? Talán a módszeres haladás, a böngésző hibairtogatás, a sok virrasztás, az öntudatos sanyargatás?! Ó, dehogy! - A bizalom, a teljes, a határtalan bizalom.

Neki is voltak hibái, mégpedig szép számmal. Küzdeni ellenük „szabályszerűen” és amit mi nem teszünk meg: következetesen. De ebbe nem fáradt bele, nem tette kedvetlenné, csüggeteggé, semmiképen sem kiállhatatlanná. Miért? Egyszerűen azért, mert ezt a harcot önmaga ellen a bizalom fűtötte; a motorhoz megszerezte a benzint s begyújtotta vele; a szeretet felvonójához megnyomta a bizalom gombját, s Jézus áldott két karja lett a felvonó. Nem kellett a tökéletesség lépcsőit fáradságosan mind megmásznia, az isteni felvonó megtakarította neki ezt a rettenetes munkát.

Kis Szent Teréz kitalálta az életszentség útját.

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2020-11-17.odt32.98 KB