Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Keresztény értékek, 9. - 2020.11.09.

1./ Luca Signorelli: Az antikrisztus prédikációja c. freskójának ábrázolása érzékelteti mindazt, ami napjainkban (is) történik. Az orvietói dómban látható freskón az antikrisztust szobortalapzaton állva látjuk, amint egy kopasz és ökörszarvú rusnya démon súgja a fülébe, hogy mit mondjon. A kifejezetten gonosz arcvonású antikrisztus körül komor arcú tömeg, illetve egymást gyilkolászó emberek láthatók. Nem véletlen, hogy a XVI. század elején készült freskó látványa jut eszembe most, amikor a nizzai dómban egy tunéziai iszlamista három embert ölt meg és többet megsebesített. Ez több, mint emberi gonoszság; sátáni gonoszság az, hogy a néhány nappal korábban Franciaországba érkezett 21 éves gyilkos lefejez egy imádkozó idős asszonyt, átvágja a torkát a sekrestyésnek és halálra szurkálja a templomba imádkozni betérő édesanyát.

Napjaink része lett a gyűlöletkeltés. Szónoki emelvényekről és stúdiókból zúdul ránk az uszítás, a szavazatszédelgésből fakadó demagógia és butítás, minek eredménye az agymosott és identitását vesztett tömeg.

2./ Miért jutott ide a világ?

Szent John Henry Newman bíboros már a XIX. század közepén látta, hogy a vallási liberalizmus hajlamos totalitárius igényeket támasztani. A liberalizmus minden vélemény irányt toleráns, egyetlen kivétellel: az ő véleményüket nem lehet megkérdőjelezni. A politikai liberalizmus azt hirdeti, hogy a vallás magánügy, az államnak világnézetileg semlegesnek kell lennie, ami valójában a vallásellenes ideológia fedőneve. A „világnézetileg semleges” állam lopakodó törvényalkotással aztán elveti a gender-magot, ami persze nem teremt nagyobb mértékű szabadságot, hanem sokkal inkább az ideológiai totalitarimus kezdetét jelenti. (vö. Gerhard Ludwig Müller bíboros: Aki fényt gyújtott a sötétségben – John Henry Newman élete és gondolkodása, 118)

 

Miként vélekedtek a XX. század nagy elméi a világ helyzetéről?

Franz Werfel szerint: „A világ helytelenül csak jobb és bal irányba tájékozódott. Közben megfeledkezett arról, hogy van még harmadik dimenzió is: Fölfelé és Lefelé.”

Edward Schillebeeckx domonkos szerzetes az elvilágiasodásban jelöli meg a bajok okát. „A szekularizációs törekvés Istenről nem vesz tudomást, csak az ember és annak világa érdekli.”

Jean Daniélou bíboros hozzáteszi: „Nincs igazuk azoknak, akik az emberi nagyság nevében vetik el az Istent. Minél nagyobb lesz az ember s minél inkább ráébred ereje tudatára, mert részesedik a teremtő Isten hatalmából, annál inkább késznek kell lennie az Alkotó imádására, akitől a létét kapja minden. Egyébként ő benne élünk, mozgunk és vagyunk.”

Henri Bergson filozófus szerint „az emberiségnek hirtelen szörnyűségesen megnövekedett a teste, de kicsi maradt a lelke.”

 

3./ Mit mond a Szentírás?

Jézus beszélt álmessiásokról és a világ végéről (Mk 13,21-27), arról, hogy az Egyháznak a világ vége előtt még küzdelmes földi története lesz.

 

Szent Pál szerint is számolni kell a hitehagyásokkal és szakadásokkal az Egyházban, sőt a gonoszság néha nyomasztólag felülkerekedik. Kifejezetten beszél a „bűn emberéről”, a „kárhozat fiáról”, az „ellenségről”, aki lehet egy ember vagy egy intézmény, ami az istenellenes hatalmat képviseli. Érdemes átelmélkedni szavait: „Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet és istennek akar látszani. „ (2 Tessz 2,3-4)

 

Szent János apostol figyelmeztet: „Hallottátok, hogy eljön az antikrisztus. Most sok antikrisztus támadt, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.” ( 1 Jn 2,18) Igen, „az antikrisztus eljön, és most már a világban is van.” (1 Jn 4,3)

4./ Pszeudo-világban élünk – ami azt jelenti: hamis világ.

Már a múlt alkalommal említettem a pszeudo-házassági elgondolásokat. A pszeudo-világ azonban nem csak ezen a területen mutatkozik meg. A túl sok információ miatt mai világunk átláthatatlanná vált. Amit cinikusan „való világnak” mondanak, az valójában egy hamis világ. Gondolkodásunkat és viselkedésünket a külvilágból érkező vélemények és magatartások határozzák meg. Ezeknek a gondolat- és magatartásmintáknak a közvetítője nem más, mint a tömegmédia.

Azt a kérdést, hogy vajon a tömegmédia lenne korunk antikrisztusa, valamint a sátán lenne annak háttér-súgója – ezt a kérdést ki-ki maga válaszolja meg.

 

 

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-11-09.odt32.78 KB