Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Keresztény értékek, 8. - 2020.11.02.

1./ A „pszeudoházassági” elgondolások virágkorát éljük.

A kifejezés magyarul „álházasságot”, „hamis házasságot” jelent. Miben mutatkoznak meg a házasság hamis elgondolásai? Jáki Szaniszló (1924-2009) győri születésű, de túlnyomóan az Egyesült Államokban élt bencés szerzetes, egyetemi tanár jól összefoglalja a hamis elgondolások lényegét:

Az egyszülős családokat éppen olyan értékesnek tartják, mint a »hagyományos« kétszülős családokat. Fiatalok egyre kevésbé akarnak megházasodni és családot alapítani. Inkább összeállnak. A 15 éves és ennél idősebb házasságban élő amerikai nők aránya 87,5 %-ról (1960) 49,7 %-ra csökkent (1996). Nem merészség azt mondani, hogy ez a vészes zuhanás azóta megállás nélkül folytatódik. Továbbá az átlagos amerikai család nem él három évnél tovább egy helyen. Még a régmúlt idők nomádjai is jobban értékelték a feleséget, a gyermekeket és a maradandó tűzhelyet. Mintha a társadalomnak meg kellene ízlelnie a pszeudoházassági elgondolások teljes keserűségét azért, hogy újból értékelni tudják majd a 127. zsoltárban kijelentett bölcsességet: az ember számára a család a legnagyobb elnyerhető áldás.” (Jáki Szaniszló: A zsoltárok imádkozása, 279)

A 127. zsoltár tanítása Jáki atya szerint ez: „ha Istent semmibe vesszük, hiábavaló minden erőfeszítés, hogy bármit is maradandóan birtokoljunk.”

Az esztergomi papnevelő intézet énekkarával sokszor énekeltük Halmos László kórusművében ezt a zsoltársort: „Hogyha az Úr nem őrzi meg a várost; aki azt őrzi, hasztalan virraszt.” S ez a mondat érvényes a házasságra, a családra is: ha annak nem Isten az alapja, akkor csak hamis lehet. A vulgata latin fordítása a frustra szót használja, melynek jelentése: hasztalan, sikertelen, céltalan, hiábavaló. Vagyis az Isten nélküli pszeudoházasság frusztrációhoz, csalódottsághoz vezet.

 

2./ A keresztény házasság természetfeletti jel.

A polgári házasság egy szerződés, s mint minden szerződés felbontható. A házassági válást korunk egyik vívmányának tartják. Kétes értékű vívmány, hiszen a gyermekek számára többnyire káros hatásai vannak.

A szentségi házasság több, mint egy szerződés: a keresztény házasság természetfeletti jel. Erről Szent Pál tanít az efezusiakhoz írt levelében, amikor kifejti, hogy „a férfiak úgy szeressék feleségüket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte.” (Ef 5, 25) Vagyis a keresztény házastársak számára Jézusnak az Egyház iránti önfeláldozó szeretete a minta és mérték. Ahogy Krisztus életáldozata az emberek üdvösségét volt hivatott szolgálni, úgy a házastársaknak is egymást kell megszentelniük, illetőleg a lelki tökéletességet kell előmozdítaniuk, s egymásért áldozatot vállalni.

Alapvető kérdés, hogy a házastársak képesek-e egymást elfogadni. Azért nehéz kérdés ez, mert valójában nem ismerik egymást teljesen, mindig lehet valami olyan vonás, amelyet addig még nem ismertek a másikban. S amikor csalódnak a másikban, nos, akkor szokott előjönni a válás gondolata és kivitelezése.

A keresztény házasság jel, akárcsak a papság is jel. A papszenteléskor a szentelendő ígéretet tesz az őt szentelő püspöknek, hogy engedelmes lesz neki és utódainak. Azoknak a püspökutódoknak, akiket akkor még nem is ismerhet. A házasságban is vannak olyan „meglepetések” a másikban, amely tulajdonságokat korábban még nem is sejtett. De ha megvolt az elfogadás – a püspökutód és a házastárs elfogadása – akkor megvalósul a jel-szerep. Az odaadottság egy természetfeletti jel.

A polgári házasság – mint felbontható szerződés – nem tartalmazza ezt a feltétel nélküli odaadottságot. Mint minden szerződés, a kölcsönösségen alapul és nem a feltétel nélküliségen. A polgári házasság felbonthatóságát – mint említettem – korunk vívmánynak tartják. A katolikus házasság felbonthatatlansága ezzel szemben nem kaloda – ahogy azt sokat beállítják –, hanem ajándék. Nagylelkű ajándék. Amikor a házastársak örök hűséget esküsznek egymásnak, akkor Isten nagylelkű ajándékozását követik. Az örök hűség tehát természetfeletti jel, az ajándékozó Istenre mutató természetfeletti jel. Olyan jel, amelyet a polgári házasság – természeténél fogva – azért nem képes felmutatni, mert nem Istenre épül. Isten nélkül csak pszeudoházasság lesz.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-11-02.odt32.58 KB