Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Keresztény értékek, 6. - 2020.10.19.

1./ Az élet védelme az egyik legfőbb keresztény érték.

 

   Ady Endre 1915-ben, az I. világháború idején írta Intés az őrzőkhöz c. versében:

                     Őrzők, vigyázzatok a strázsán,

                     Az Élet él és élni akar.

 

   A háború vérzivatara aktualitást adott felhívásának, amely azonban napjainkban is indokoltnak látszik. Az életet ugyanis nem csak fegyverekkel lehet pusztítani, de ideológiával is. A gender és az LMBTQ-ideológia természetellenessége végső soron az emberi élet ellen hat. Az élet természetes ösztöne szerint élni akar – ahogy Ady Endre megfogalmazza –, s ehhez elválaszthatatlanul hozzá tartozik annak reprodukálása, továbbadása. Az említett két ideológia azonban kizárja az élet továbbadását, hiszen két azonos nemű ember erre biológiailag képtelen.

   Az emberiség történelmében voltak őrjöngő cézárok, voltak vérivó forradalmárok, voltak és vannak plutokraták, vagyis olyan vagyonos emberek (ploutos=vagyon, gazdagság), akik pénzükkel befolyást és politikai hatalmat tudnak gyakorolni a társadalmi életben. Napjaink plutokratái – milliárdosai – a gender és az LMBTQ-ideológia terjesztésével nem az ember fizikai létét pusztítják, hanem a lelkét. Erre a két természetellenes ideológiára jól illenek Prohászka Ottokár püspök közel száz évvel ezelőtti szavai: „az európai kultúra testén sötétlő hullafolt, - a belső elfajulásnak s rothadásnak foltja.” (vö. ÖM 22, 314)

   Ady Endre előtt a strázsán őrködő katona képe jelent meg, aki a rábízottak életét hivatott védeni az orvul támadó ellenségtől. Az emberellenes ideológiák (egykor a nácizmus és kommunizmus, napjainkban a gender és szivárványos ideológia) ravaszsága és álszentsége a bűnbeesés bibliai leírására emlékeztet.

   Amint a sátán hazug módon elhitette az első emberpárral, hogy „olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat” (Ter 3,5), - vagyis egyenlők lesztek Istennel; úgy a mai ideológusok is az egyenlőségre hivatkoznak. Nevezetesen azt a képtelenséget akarják az emberek fejébe verni, hogy az azonos nemű párok éppúgy családot képeznek, mint a heteroszexuális párok. Vaskos csúsztatás ez, mert a család attól lesz család, hogy gyermeknek ad életet. Gyermek nélkül csak házaspárról beszélünk. Bizonyos vidékeken amikor azt mondják, hogy nekem három családom van, akkor az három gyereket jelent. Az egynemű „házaspároknak” ilyen értelemben sem lehet családja.

   Miképpen a sátán hazugságával félrevezette az embereket, ma is hasonló történik. A plutokraták szómágiával élve nem homoszexualitásról beszélnek (amit az isteni kinyilatkoztatás bűnnek mond), hanem „másság”-ról. Az ideológusok valójában megrontják az emberek lelkét, mert felcserélik a jót a rosszal, a bűnt az erénnyel, hiszen a természetellenes testi kapcsolatot nem „ocsmányságnak” nevezik, mint Szent Pál apostol (vö. Róm 1,27), hanem „büszkeségként” (pride) élik meg.

 

2./ „Válaszd az életet!”

   Mózes ötödik könyvében a két útról – az élet és a halál útjáról – ezt olvassuk:

   „Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot… életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet.” (Mtörv 30,15.19)

   Itt is az élet és halál alapellentéte fogalmazódik meg, akárcsak Ady Endre költeményében: az Élet él és élni akar. A kérdés csak az, hogy minek adunk elsőbbséget? Az életnek, vagy a halálnak? Az élet kultúrájának, vagy a halál civilizációjának?

   Szent II. János Pál pápa „a halál civilizációjának” nevezte azt a közgondolkodást, mely szerint a kellemetlenséget okozó élet eldobható (abortusz), s az életút végén pedig az orvos által asszisztált öngyilkosságot „jó halálnak” (eutanázia) nevezik.

   Minek nevezhetjük a gender és a szivárványos ideológiát? Az élet vagy a halál civilizációjának? Semmi kétség: amely az élet továbbadását kizárja – biológiai okból kifolyólag – az nem lehet más, mint a halál civilizációja. Választani kell a két út között: vagy az élet, vagy a halál útja között. A hívő ember nem választhat mást, mint az életet. Az élet az egyik legfőbb keresztény érték.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-10-19.odt32.25 KB