Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Keresztény értékek, 5. - 2020.10.12.

1./ Bizalom – olyan emberi magatartás, mely a harmónia kialakulásához nélkülözhetetlen. Harmonikus kapcsolat ember és ember között; harmonikus kapcsolat Isten és ember között nem létezik bizalom nélkül. A bizalom lehet ösztönös, és lehet tudatos. A gyermek ösztönös bizalommal van édesanyja iránt – ezt mondjuk ősbizalomnak. Válsághelyzetben megjelenik a tudatos bizalom: egyrészt megbízható személyek iránt, másrészt vallásos emberben Isten iránt. Az Isten iránti bizalom összefügg a hittel: Istenbe vetett hit nélkül nincs Istenbe vetett bizalom.

Válsághelyzet sokféle lehet. A mostani világjárvány és a vele együtt fellépő gazdasági válság, identitásválság, hitbeli válság, váratlan betegség által kiváltott életviteli válság, stb. Minden válság megrendíti a harmonikus életet, ám a bizalom helyre tudja állítani a lelki harmóniát.

2./ Miért van a gyermekek szenvedése? Joseph Ratzinger bíborostól – a későbbi XVI. Benedek pápától – afelől érdeklődtek, hogy ha kérdezhetne valamit Istentől, mi lenne az. A tudós teológus erre ezt felelte: miért van a gyermekek szenvedése?

Szent Pál a római levélben az Ádám és Éva ősszülők által elkövetett bűn büntetéseként jelöli meg a halált, amely a teremtés rendjében lévő harmóniát megtörte, ám a Jézus Krisztus által hozott megigazulás, megszentelődés visszaállította a teremtés harmóniáját. (vö. Róm 2-21) A páli teológia elméleti beláthatósága ellenére mégis indokoltnak láthatjuk a ratzingeri kérdést: miért van a gyermekek szenvedése? Elsősorban érzelmileg indokolt ez a kérdés. A sok szomorú történet közül csak egyre utalok: Csókay András idegsebész legkisebb gyermekének, a 10 éves Marcinak elvesztésére 2014. február 2-án. Miért kellett ennek a tragédiának megtörténni?

3./ Válasz helyett Anton Gots (1934-2014) története.

A magyarországi német származású kamilliánus pap 34 éves korában sportbaleset folytán 10 hónapig élet-halál között lebegett, kétszer jutott a klinikai halál állapotába. Több osztrák kórházat megjárt, s egyik ilyen költözése során kofferjéből sárgult boríték esett ki. Gots atya nem emlékezett rá, hogy ki és mikor tette a borítékot a kofferba. A borítékban egy Szalézi Szent Ferenctől való idézet volt, „A te kereszted” címmel:

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként neked adja. Mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy milligrammal se nehezebb a kelleténél. Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy, és Istenben megtaláld beteljesülésedet.”

Anton Gots atya sokszor elolvasta ezt az írást, aztán továbbadta betegtársainak, a szenvedőknek. Megtapasztalta, hogyan lélegzenek föl ők is, mert fölismerték, milyen közel van szeretetével az Isten, s mennyire örülhetünk, hogy hordoz bennünket. (Anton Gots: Igen, Uram!, 12-13)

4./ A lelki harmónia megtalálható a válsághelyzetben is, feltéve, ha a krízis kiváltja belőlünk az Isten iránti bizalmat. Az Isten iránti bizalomnak vagyunk tanúi, amikor egy csodás gyógyulás történik valamelyik szent közbenjárására.

Carlo Acutis olasz fiú 15 évesen, éppen a mai napon – 2006. október 12-én – halt meg a szentség hírében. Közbenjárására 2013-ban meggyógyult egy brazil fiú, aki ritka hasnyálmirigy-betegségben szenvedett. A csoda elismerését követően két nappal ezelőtt, október 10-én az Egyház a boldogok sorába iktatta. Szentté avatásához egy újabb csodára lesz szükség. Várhatóan sokan fogják kérni égi közbenjárását. Az isteni Gondviselés így szövi össze a különféle emberi válsághelyzeteket. Mindennek van valamilyen szerepe a Gondviselés terveiben. Tőlünk csak a bizalmat várja. Az Isten iránti bizalom, mely a hitből fakad, egy örök keresztény érték.

Avilai Szent Teréz imája: „Semmi se aggasszon. Semmi se rettentsen. Minden elmúlik. Csak Isten marad. A türelem mindent elér. Ha Isten a mienk, semmi sem hiányzik. Isten egyedül elég.”

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-10-12.odt34.2 KB