Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Keresztény értékek, 3. - 2020.09.28.

1./ A hűség örök emberi érték. Már a kereszténység előtti időkben találunk erre vonatkozó gondolatokat.

Homérosz (Kr.e. VIII.szd.) Odüsszeiájában örök érvényű példát állít az asszonyi hűségnek Pénelopé személyében, aki húsz éven át hűségesen várta vissza férjét, Odüsszeuszt.

Confucius (Kr.e. VI.szd.), a kínai vallás megalapítója így vall a hűség fontosságáról: „Egy ember, aki híjával van az őszinteségnek és a hűségnek, szememben érthetetlen lény. Olyan hatalmas szekér, amely előtt nincs járom, kicsi kocsi kormányrúd nélkül. Hogyan vezethetne ez bennünket az élet útján végig.”

Cicero (Kr.e. 106-43. római ügyvéd, szónok, államférfi) halála előtti évben ezt írta De officiis c. művében: „Az igazságosság alapja a hűség. Vagyis az adott szónak és a szerződéseknek megtartása és őszintesége.” (1,7)

2./ A házassági hűség kifejezetten keresztény erény, olyan érték, melynek annál nagyobb lesz az „árfolyama”, minél nagyobb lesz a hűség hiánya. Piaci jelenség, hogy amikor kevés a kínálat, akkor felszöknek az árak. Idén pl. kevés volt a sárgabarack, ezért csillagászati áron lehetett hozzájutni a piacon.

Napjainkban a hűség-hűtlenség arányának eltolódását a hűtlenség irányába a válások nagy aránya mutatja. S ráadásul a válások statisztikai száma a valódi hűtlenségeknek csak a látható csúcsát mutatja – valahogy a jéghegyekhez hasonlóan, amelyeknek csak mintegy 10 %-a emelkedik ki a vízből. A Titanic óceánjáró 1912-es katasztrófája – jéghegynek ütközése és elsüllyedése – megrázta a világot, ám a házasságok hajótörése nem vált ki ilyen döbbenetet. Amíg a Titanic történetéből sikerfilmet lehetett készíteni a ,90-es években, a hűtlenségek tragédiája nem olyan téma, amely közérdeklődésre tenne szert.

Miért nem téma a hűség/hűtlenség? Ennek több oka lehet, de eszembe jut Kada Lajos érsek megállapítása, aki a ,90-es években több nyugat-európai országban volt apostoli nuncius. Amikor 2000-ben hazaköltözött Budapestre, többször is eljött közénk, a budafoki kerület papjaihoz. Egy alkalommal azt mondta, hogy sajnos sok vezető politikus a többedik házasságában él, s ez bizony nem jó példamutatás. A magyar közmondás szerint „fejétől bűzlik a hal”.

Mennyire igaz Confucius megállapítása: az az ember, aki híjával van a hűségnek, hogyan vezethetne mást az élet útján?

S mennyire összecseng ezzel Jézus kérdése: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe?” (Lk 6,39)

 

3./ Jézus tanítja a házasság felbonthatatlanságát a hegyi beszédben (Mt 5, 27-32). Ezért a kereszténység tiltja a többnejűséget, és ezt mint bigámiát az állam is büntetendő cselekménynek tekinti. A mai korban úgy kerülik el a törvénybeütközést, hogy kitalálták a nyitott házasság fogalmát, amely lehetővé teszi, hogy akár mindkét félnek legyen külső kapcsolata, miközben jogi értelemben a házasságot fenntartják. „A nyitott házasság olyan házasság – mondja Theodor Weissenborn német író – amelyet sohasem fognak bezárni.” Kierkegaard (XIX. századi dán filozófus) szerint „a szerelem a hűségben teljesedik be.”

Minden kereszténynek tudnia kell, hogy a házassági hűség ősmintája Isten hűsége. Szent Pál írja, hogy „ha hűtlenek leszünk, Ő (Isten) hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja.” (2 Tim 2,13) Isten hűséges maradt választott népéhez, noha ők sokszor hűtlenek voltak Istenükhöz. Isten azért tud hűséges maradni népéhez, mert szereti őket. Jézus is erről a szeretetről szól: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.” (Jn 15,12) Márpedig Jézus a kereszthalálig, a teljes önátadásig szeretett minket. Ilyen önátadó szeretettel kell szeretniük egymást a házastársaknak is, és akkor hűségesek tudnak maradni.

A váláshoz való jogot korunk egyik vívmányának tartják. Ezzel szemben a kereszténység a szeretetnek és az emberi jogoknak alapvető megsértését látja a válásban. A házassági hűség Istenre mutató jel; nem annyira emberi teljesítményt bizonyít, hanem Isten hűségét jeleníti meg.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-09-28.odt32.64 KB