Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Keresztény értékek, 22. - 2021.02.08.

1./ A lopakodó hatalmi ág: a média

A három hatalmi ág – törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás – mellett új „nagyhatalom” jelent meg: a média. Nem véletlen, hogy 1956-ban a Magyar Rádió birtoklásáért folyt a harc, 1989-ben Romániában a televízió elfoglalásáért, napjainkban pedig az internetes közösségi oldalak a politikacsinálók. Fél évszázad alatt sokat fejlődött a média, és sokkal nagyobb hatalomra tett szert, mint gondolnánk.

A médiának nincs törvényalkotói hatalma, de képes hatni a törvényhozókra. Hogyan? Úgy, hogy befolyásolja a közvéleményt. Például a közvélemény-kutatási eredmények segítségével befolyásolni tudják a demokratikus választásokat, de még erkölcsi kérdésekben is befolyással bírnak. A média által közzétett közvélemény-kutatási eredmények aztán a törvényhozói, a kormányzati és a bírói hatalom tagjaira determinálóan hatnak. A média ezért lopakodó hatalmi ág. Direkt ráhatása nincs a három klasszikus hatalmi ágra, de indirekt módon mégis hat rájuk. Olykor föléjük is nő. Mielőtt a hatalmi ágak valamilyen döntést hoznának, hatástanulmányt végeztetnek, majd ennek ismeretében döntenek. Miután a média képes manipulálni a közvéleményt, egyértelműnek vehetjük a médiának a hatalmi ágakra gyakorolt meghatározó szerepét. A média birtoklói mára a társadalmi folyamatok legfőbb irányítói lettek, s ha érdekük azt kívánja, a társadalom leigázóivá válnak.

 

2./ A média által terjesztett szodomita közerkölcs leigázza Európát

Manapság az erkölcsök már-már a közvélemény pillanatnyi állásától függenek: amikor valamit a többség »úgy csinál«, akkor »úgy kell csinálni« - írja Lustiger bíboros (Emberhez méltón, 10).

Mára a média által irányított és befolyásolt közvélemény vette át az erkölcsi modell kialakítását.

Az isteni kinyilatkoztatás erkölcsi tanítását sutba vágták, s helyette a statisztikai átlag lett a legfőbb mérce, melyhez igazodni kell. Csakhogy a statisztikai átlag sosem lehet az erkölcs alapja. Amennyiben mégis a konformista átlagot tartjuk modellnek, akkor szükségszerűen bekövetkezik az erkölcsi hanyatlás. A ballisztika fizikai törvénye szerint a fegyverrel mindig a kívánt cél fölé kell célozni, mert a lövedék a nehézségi erő miatt ereszkedő röppályán halad. Az erkölcsi életben is így van: ha csak az átlagot kívánom elérni, akkor a teljesítmény mindig az átlag alá fog süllyedni.

 

Konformista társadalmunk ezért jutott a szodomita közerkölcs állapotára. A média által ránk zúdított pornó és szexipar irgalmatlanul pusztítja az egészséges közerkölcsöt. Az EU tagállamaiban és Észak-Amerikában egyre inkább elfogadottá válik a homoszexualitás, melyet egyenlő értékűnek mondanak az utódot létrehozó heteroszexuális párkapcsolatokkal. Hová vezet ez? Szodoma sorsára. A bibliai város lakóit bűnös életük miatt az Úr kénes és tüzes esővel elpusztította. (Tűzhányókitörésre gondolhatunk.) Csak azok menekültek meg – Lót és családja – akik ellenálltak a város bűnös közerkölcseinek.

Szemünk előtt zajlik a liberális média által terjesztett szodomita közerkölcs terjeszkedése, mely leigázza az Európát egykor naggyá tevő keresztény civilizációt. „Ebben a helyzetben a keresztény családok és az Egyház egyre nehezebben tudják továbbadni azokat a szokásokat vagy viselkedési formákat, amelyek ellentétesek a média erőteljes támogatásával működő kulturális mintákkal. Az attól eltérő viselkedési formák hirdetése és igazolása gyakran jár összeütközésekkel, de mindenképpen roppant bátorságot igényel.” (uo.)

 

3./ Lót vállalta az összeütközést a szodomita közerkölccsel

A Teremtés könyvének 19. fejezete írja le Szodoma pusztulásának történetét. Lót bátran szembeszállt honfitársainak fajtalan kívánságaival, olyannyira, hogy azok „hevesen rátámadtak Lótra” (Ter 19, 9). Ám az Úr megmentette Lótot, a bűnös várost pedig elpusztította.

„A keresztények hivatása, hogy a Tízparancsolat és a jézusi tanítás világosságában tanúskodjanak – ha kell, a vértanúságot is vállalva – az igazságról. Mert csakis ezek a tanúságok vezethetnek el a társadalmi igazságossághoz.” (im. 12)

Bizonyosnak mondja a zsoltáros, hogy „csak a jók maradnak meg színed előtt!” (Zsolt 139-14)

 

AttachmentSize
Vesperás, 2021-02-08.odt32.93 KB