Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Keresztény értékek, 14. - 2020.12.14.

1./ Erőszakban túltengő világban élünk.

Naponta hallunk terrorista támadásokról, családon belüli erőszakról, háborús konfliktusokról. Az erőszak speciális fajtái közé tartozik a szervkereskedelem, amikor bűnözői csoportok gyerekeket elrabolnak, kiveszik egyik veséjét és jó pénzért továbbadják vagyonos emberek beteg gyermekei részére. Az elcsellengő, vagy elcsalt fiatalkorúak prostitúcióra kényszerítése szintén az erőszak egyik megnyilvánulása. Az orvostudomány fejlődésének egyik következménye a „felhasználási” céllal végzett embrionális őssejtkutatás, amelynek során emberi embriókat hoznak létre és semmisítenek meg. A fizikai erőszakon kívül létezik verbális, szóbeli erőszak is, pl. rágalmazás, megfélemlítés, megfenyegetés stb.

Az erőszak leküzdésére a toleranciát szokták szorgalmazni.

 

2./ A tolerancia a latin tolero = elvisel, eltűr ige főnévi változata, az emberiesség erénye. Nem a közömbösség, hanem a másik ember eltérő lelkiismeretének tiszteletben tartása. A tolerancia alapvető keresztény magatartás; elutasítja az előítéletet, s igyekszik beleélni magát embertársának helyzetébe és megérteni őt. Ebből következik, hogy a tolerancia/türelem alapja a szeretet, és nem az egyenrangúság. Amíg az egyenrangúság jogi kategória, a tolerancia/türelem erkölcsi kategória. Az egyenrangúság a jog erejére támaszkodik, a tolerancia viszont a szeretet erejére. Amíg a jog kényszerítő erő, a szeretet ösztönző erő.

A toleranciával kapcsolatban korunkban inkább az egyenlőséget emelik ki és nem a szeretetet. Ez összefüggésben lehet a francia forradalom által „hittétellé” emelt „szabadság, egyenlőség, testvériség” jelszavakkal. Az egyenlőségre hivatkoznak többek között, amikor a szervezett migránsinváziót állampolgársággal akarják legalizálni és jutalmazni; vagy amikor az azonos neműek házasságát akarják elismertetni. Az egyenlőségnek ilyen formában való erőltetése azonban önmagában véve erőszakos politika, hiszen egy politikai csoport akaratának ráerőltetését jelenti a többségre. Régi igazság, hogy az erőszak erőszakot szül. Az erőszakos politika konkrétan feszültséget szít, ami – ugyancsak történelmi tapasztalatok szerint – polgárháborút is eredményezhet.

 

3./ A világi és a keresztény tolerancia megkülönböztetése.

A világ által hirdetett tolerancia sok esetben politikai haszonszerzésből ered (pl. szavazatszerzés),

ezzel szemben a keresztény tolerancia lelki odaadásból ered. A haszonszerzésből eredő tolerancia tehát hamis, hazug, mert önző számítás húzódik meg mögötte. Ennek a toleranciának a fegyvere a megtévesztő szavak mögé rejtett erőszak. „Nyelvükben van az erejük” - mondja a 12. zsoltár.

A keresztény tolerancia/türelem önzetlenül a másik ember javát tartja szem előtt. A keresztény tolerancia attól hiteles, hogy őszinte, az igazsággal van kapcsolatban. Azzal az igazsággal, amelynek egyetlen fegyvere a szeretet. Az önmagát ajándékozó szeretet (agapé) pedig Istentől ered, mert „Isten a szeretet” (1 Jn 4,8).

Szent Ciprián vértanú püspök (+ Karthago, 258) szerint „ez az erény bennünk közös az Istennel. Mert midőn gyakori, sőt állandó megbántással ingerelik Istent, ő mérsékli haragját, s türelemmel vár a megtorlás megállapított napjára; bár hatalmában áll a büntetés, inkább akarja a hosszútűrést, azaz kegyelmesen késlekedik és elodázza a büntetést, hogyha lehetséges, a hosszantartó rosszaság egykor megváltozzék, s a tévelyek és vétkek ragályában fetrengő ember, ha későn bár, de Istenhez térjen.”

 

4./ A szeretet országának védelme kizárja az erőszakot. Az önzés és erőszak erőivel szemben nem szabad ugyanilyen eszközökkel védekezni. Az erőszak a gonoszság fegyvere, az igazi keresztény türelemmel biztosítja az üdvösségét. A keresztény türelemből táplálkozó ellenállás a leghatékonyabb küzdelem a gonoszsággal szemben. A szeretet „mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel” (1 Kor 13,7). /Király Ernő: A keresztény élethivatás, 573/

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-12-14.odt28.71 KB