Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Keresztény értékek, 11. - 2020.11.23.

1./ „Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van…

A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!…

Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek.

És leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. Szíven döfik azt,

akinek jelleme van.”

Márai Sándor (1900-1989) Kassán született, de amerikai emigrációban meghalt felvidéki magyar író jövőbe látó gondolatai mára jelenné váltak. A hívő ember naponta imádkozza a Miatyánkban, hogy „jöjjön el a Te országod!” Mit tehetünk, hogy a nagy író által lefestett szellemileg hanyatló, erkölcsileg romló, dekadens világban mégis megvalósuljon Isten országa?

 

2./ Apostolkodni kell!

Az első lépés, hogy Jézus Krisztus tanítását tegyem az első helyre. Csak az ő tanítása az igazi tan, csak az ő törvényei állják meg a helyüket. Sokféle tanítás ér el hozzánk az írott és elektronikus sajtó (újság, internet, rádió, televízió) által. Közöttük sok még tetszetős is. Jézus tanítása nélkül azonban Isten-távolban vagyunk, s Isten nélkül felfordul minden intézmény: a család, az állam – s lesz a földön új pogányság, vagyis a féktelen, kegyetlen s ostoba embernek világa. De a keresztény hit szerint élő ember olyan, mint az éjszakában világító fénysugár, ahogy Jézus mondja: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) Amint nem lehet fénynek lenni úgy, hogy ne terjesztené a világosságot; nem lehet igazi keresztény az, aki nem sugározza Jézust. Apostolkodni azt jelenti, hogy a világra erkölcsileg tisztító befolyással vagyok azáltal, hogy az Egyház Jézustól eredő tanítását képviselem.

Apostolkodás az, ha az abortuszt bűnnek tartom és nem emberi jognak; a házasságtörést, vagy a házasság előtti élettársi viszonyt bűnnek tartom, és nem „tapasztalatszerzésnek”. Egyáltalán: a bűnt bűnnek tartom, az erényt pedig nem szégyellnivalónak (pl. szüzesség).

Az apostolkodás második módja, ha nem csak vallom a jézusi tanítást, de aszerint is élek. Hitetlen, káromkodó s veszekedő családból bizony ritkán kerül ki jó fiú és jó leány. Aki ilyeneket akar nevelni, annak magának jó példával kell elől járnia. „A jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, se a rossz fa jó gyümölcsöt.” (Mt 7, 17k)

Csonka János (1852-1939) – aki Bánki Donáttal együtt feltalálta az autó karburátorát – a magyar autógyártás megalapítója volt. A róla elnevezett Csonka Gépgyár vezetőjeként gondoskodott arról, hogy tanoncai keresztény szellemiségű nevelésben részesüljenek. A két világháború közötti időkben voltak derék iparosmesterek, állami hivatalfőnökök, akik tanoncaikat, fiatal beosztottjaikat szemmel tartották, óvták az erkölcstelen élettől, tivornyáktól, adósságcsinálástól, egyszóval elősegítették, hogy derék emberekké váljanak. Ezek a keresztény vezetők Isten országának apostolai voltak.

Manapság is áldás fakad a hatóságok keresztény szellemiségű intézkedéseiből, pl. abból, hogy az alkotmányban rögzítik az amúgy evidens, de a gender- és szivárványos ideológia által támadott tényt, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. Ily módon az országgyűlés is apostolkodik, amennyiben keresztény tanítással megegyező törvényeket hoz. Aki föl akarja emelni a magyar családot és a magyar nemzetet, az legyen elsősorban apostola az Úr Jézus érdekeinek a lelkekben, az terjessze az ifjúságban a vallásos és erkölcsös életet, mozdítsa elő a tisztesség uralmát.

 

3./ Az apostolkodás akadálya: a távolságtartás.

Nem csak a fizikai távolságtartás (templomtól, hitoktatástól), amit a mostani koronavírus-járvány okoz, de a lélekben való távolság, az Úr Jézustól való elidegenedés. Mert amikor a katolikus hívő elhagyja a szentségek vételét (gyónás, áldozás, katolikus házasságkötés), akkor távol kerül Jézustól, hiszen a szentségekben vele találkozunk.

Érezzünk együtt Jézussal, aki a második kenyérszaporítás előtt így szólt: „Sajnálom a népet.” (Mt 15,32) Az a keresztény, aki az Isten-távolságban élőt Jézushoz segíti – pl. buzdítja a szentségek vételére – már nem csak ajkaival mondja, hogy „jöjjön el a Te országod”, de Isten országának polgára, harcosa és apostola. (vö. Prohászka Ottokár ÖM 9, 335-344)

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-11-23.odt33.05 KB